Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
Освітньо-професійні програми магістр2.jpg

Навчально-методичне запезпечення освітньо-професійної програми магістр за спеціальністю 263 Цивільна безпека

Методичне забезпечення кафедри

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Нормативна частина

Методика проведення та презентація результатів наукових досліджень

Моніторінг умов праці

Оцінка техногенних ризиків

Проектування засобів колективного і індивідуального захисту

Проектування систем захисту від надзвичайних ситуацій

Соціально-економічний моніторинг умов праці

Технічна екпертиза об’єктів підвищеної небезпеки

Управління безпекою, автономність та відповідальність в професійній діяльності

Виконання кваліфікаційної роботи

Практика

Вибіркова частина

Ергономічний аналіз умов праці

Міжнародне співробітництво в галузі цивільної безпеки

Моделювання надзвичайних ситуацій

© 2006-2020 Інформація про сайт