Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ4.jpgГолинько44.jpgГолинько_5.jpg

Завідувач кафедрою професор Голинько В.І. є членом редакційної ради Науково технічного та інформаційно-аналітичного журналу "Чрезвычайные ситуации. Промышленно экологическая безопасность"


Міжнародні публікації


ilo2.jpg

1. V. Golinko, S. Cheberiachko & Y. Cheberiachko Effect Of Design Of Half – Mask Respirators On Their Key Qualities // New Techniques And Technologies In Mining School Of Unederground Mining 2010 P. 151-155.

00 - 0002_2.jpg

2. V.I. Golinko, S.I. Cheberiachko, V.E. Kolesnik Protective Efficiency Of Filtering Respirators //Scientific Reports On Resource Issues – 2010. – Volume 1. p.473-475

3. Голинько В.И. Влияние водяных паров на взрывчатые свойства метано-воздушных смесей // Пожаровзрывобезопасность – 2010. – №12 ‑ С. 16-18

4. Голинько В.И. Экологические аспекты использования эмульсионных взрывчатых веществ с продуктами переработки твердых ракетных топлив при взрывных работах // Чрезвычайные ситуации. Промышленная и экологическая безопасность. – 2011. ‑ №1-3 ‑ С. 87-96.

Обложка СбНТ_Москва

5. Голинько В.И. Контроль пылевзрывоопасности горных выработок угольных шахт // Пожаровзрывобезопасность – 2011. – №11 ‑ С. 39-44.


6. Сборник научных трудов
Москва - 2013
В. И. Голинько,
докт. техн. наук, проф.
(Национальный горный университет, г. Днепропетровск, Украина)
Улучшение динамических характеристик анализаторов метана


Сборник научных трудов Москва - 2013 стор. 88-99

Чеберячко С.И.jpg

Професор Чеберячко Сергій Іванович

У 2017 році пройшов підготовку у Центрі інженерної педагогіки IGIP (Віллач Австрія) та отримав сертифікат міжнародного інженера-педагога ING PAED IGIP (номер UA – 187 від 27 вересня 2017 р.).

Був рецензентом наукових публікацій для 9-го Міжнародного симпозіуму по гігієні та безпеці праці SESAM 2019 організатор якого був Національний інститут досліджень і розробок в сфері безпеки шахт і захисту від вибуху – INSEMEX.


Міжнародні публікації

5.jpg

1. Studying the Influence of a Filter Box Design on Respirator Resistance to Breathing / S. Cheberyachko, V. Frundin, Y. Cheberyachko, O. Stolbchenko // Journal of the International Society for Respiratory Protection Vol. 34, No. 1, 2017

2. Protective Efficiency of Filtering Respirators. S. Cheberiachko, O. Yavors’ka, O. Stolbchenko, D. Radchuk / Advanced Engineering Forum Vol. 25, 2017

3. Respiratory protection provided by negative pressure half mask filtering respirators in coal mines / Cheberyachko SI, Yavors’ka O., Radchuk D., Yavors’kyi A.// Solid State Phenomena, 2018. - Vol. 277, pp. 232-240

4. Studying the efficiency of a complex individual protective device / Serhii Cheberiachko1, Olena Yavorska, Volodymyr Hridiaiev and Andrii Yavorskyi// E3S Web Conf. Ukrainian School of Mining Engineering – 2019 Volume 123, 2019

Міжнародні конференції

4.jpg

1. Приймали участь у вебінарі «Informational Technologies in Science & Education», який проводився сумістно з із Vellore Institute of Technology (Індія) та Universidad de Castilla-La Mancha (Іспанія) викладачі кафедри Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І.

2. Чеберячко С.І., Яворська О.О., Радчук Д.І. До питання вибору фільтрувального респіратора гірниками / Школа підземної розробки: тези доповіді 12 міжнар. наук-практ. конф. // редкол.: Бондаренко В.І. та ін.. – Д.: ЛізонувПрес. – 2018 – С. 27 – 31

3. Рeculiarities of adaptive ability development of students under the conditions of basics of labour safety course /Dmitry Radchuk, Sergiy Cheberiachko, Olha Nesterova // Рroblems and prospects of territories’ socio-economic development 8th International Scientific Conference The Academy of Management and Administration in Opole, 18 Niedziałkowskiego str. Opole, May 10, 2019

4. Усвідомлена промислова безпека /Яворська О.А., Чеберячко С.І.// Школа підземної розробки: тези доповіді 13 міжнар. наук-практ. конф. // редкол.: Бондаренко В.І. та ін.. – Д.: ЛізонувПрес. – 2019 – С. 27 – 31

3.jpg2.jpg1.jpgIMG_4097.jpg

Професор Чеберячко Юрій Іванович


Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці. (№ у реєстрі ЄСОП 1382000088, дата реєстрації 10.04.2020)Яворская.jpg

Професор Яворська Олена Олександрівна

Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці. (№ у реєстрі ЄСОП 1382000087, дата реєстрації 28.03.2020)


Міжнародні діяльність

1. Cheberiachko S.I., Yavorska O.O., Morozova T.I. Analysis of test methods determining antidust respirator quality//Technical and Geoinformational Systems in Mining, 2012 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 123-127.

2. Голинько В.И., Лутс И.О., Яворская Е.А. Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты № 9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината// Науковий вісник НГУ. − 2012. − №3. − С. 98 − 101.

cover.jpg

3. Cheberiachko S.I., Yavorska O.O., Morozova T.I. Study of mechanical half-mask pressure along obturation bar Technical and Geoinformational Systems in Mining, 2013 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 317-323.

4. Голинько В.И., Яворский А.В., Лебедев Я.Я., Яворская Е.А. Оценка влияния фрикционного искрообразования на воспламенение метановоздушной смеси при разрушении газонасыщенного массива // Науковий вісник НГУ. – 2013. – № 6. – С. 31 – 37.

5. Cheberiachko, S.І., Yavors’ka, О.О., Tykhonenko V.V. Effect of Obturation Line on Protective Efficiency of Dust Half-masks// Technical and Geoin-formational Systems in Mining, 2015 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 319-325.

6. Голинько В.И.,Чеберячко С.И., Яворская Е.А., Чеберячко Ю.И. (2016) Исследование защитной эффективности фильтрующих респираторов и оценка ее влияния на пылевую нагрузку горняков, Горный журнал (3), 76-79. http://www.rudmet.ru/journal/1509/article/25968/

6.jpg

7. Cheberyachko, S.I., Yavors’ka O.O., Tykhonenko V.V. (2016). Determination of insulating properties of half-masks of respirators in terms of pressure difference. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 88-92.

8. Golinko, V.I., Cheberiachko, S.I., Yavors'ka, O.O., Tykhonenko, V. V. (2017): Assessment of protection level of dust respirators at coal mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (3), 95-100.

9. Golinko, VI Cheberiachko, SI Yavorska, OO Evoluation оf the Protective Properties of Filtering Half-Masks by Measuring Pres-sure Difference // Nauka innov. 2018, 14(3):46-54. web of science

10. Cheberiachko S., Yavors’ka O., Radchuk D., Yavors’kyy A. Respiratory protection pro-vided by negative pressure half mask filtering respirators in coal mines // Solid State Phenome-na, 2018. - Vol. 277, pp. 232-240.скопус

5.jpg

11. Cheberiachko S., Yavorska O., Cheberiachko Yu. and Yavorskyi A. (2018) Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting, E3S Web Conf. Vol. 60, 00012, Ukrainian School of Mining Engineering, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000012.

12. Cheberiachko S., Yavors’ka O., Yavorskyi A. and Tykhonenko V. Studying regularities of air movement through a filtering half-mask. Physical & Chemical Geotechnologies –2018: Materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2018: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програмавиступів), 10-11 жовтня 2018 р. / ред. кол. : Р.О. Дичковський, О.М. Шашенко, П.Б. Саїк, В.Г. Лозинський; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – с. 24-26. (конференція в скопус)

13. Cheberiachko, S.I., Yavorskyy, A.V., Yavorska, O.O., ,Tykhonenko, V. V. (2018): Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (6), 104-111.

14. Cheberiachko, S.I., Yavors'ka, Hridiaiev, А.V.Yavorskyi (2019), A. Studying the efficiency of a complex individual protective device E3S Web of Conferences E3S Web of Conferences Volume 123, 22 October 2019, Номер статьи 0102813th International Scientific and Practical Conference on Ukrainian School of Mining Engineering, USME 2019; Berdiansk; Ukraine; 3 September 2019 до 7 September 2019; Код 152894.

2.jpg

15. Cheberyachko, S.I., Yavors’ka O.O., А.V.Yavorskyi, Tykhonenko V.V. (2018) Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu DOI: 10.29202/nvngu/2018/13.

16. Яворская Е.А., Хандрига В.А., Яворский А.В. Повышение эффективности работы шахты путем оптимизации грузопотоков / Школа підземної розробки родовищ: тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції/ редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2017 с. 81-82.

17. Яворская Е.А., Ковбаса В.В., Яворский А.В. Система непрерывного совершенствования компании ДТЭК / Школа підземної розробки родовищ: тези доповідей XI Міжнародної науково-практичної конференції/ редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2017 с. 93-94.

18. Яворська О.О. До питання підвищення ефективності провітрювання марганцевих шахт //ІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі», м. Кривий Ріг, 2017, с. 206.

19. Чеберячко С.І., Яворська О.О., Радчук Д.І. До питання вибору фільтрувального респіратора гірниками / Школа підземної розробки родовищ: тези доповідей XІI Міжнародної науково-практичної конференції/ редкол.: В.І. Бондаренко та ін. – Д.: ЛізуновПрес, 2018 с. 27-31.

20. Cheberiachko S., Yavors’ka O., Yavorskyi A. and Tykhonenko V. Studying regularities of air movement through a filtering half-mask. Physical & Chemical Geotechnologies –2018: Materials of the International Scientific & Practical Conference (Program of report) = Фізико-хімічні геотехнології – 2018: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (програмавиступів), 10-11 жовтня 2018 р. / ред. кол. : Р.О. Дичковський, О.М. Шашенко, П.Б. Саїк, В.Г. Лозинський; Міністерство освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – с. 24-26.

21. Чеберячко С.И., Яворская Е.А., Чеберячко Ю.И. К вопросу о повышении защитной эффективности противопылевых респираторов на производстве// Международный научный журнал "Наука и мир" № 4(4).: – Волгоград.: Издательство "Научное обозрение", 2013. С. 97-101.

22. Алексеенко С.А., Шайхлисламова И.А., Яворская Е.А. Разработка и создание автоматических средств для тушения экзогенных пожаров в угольных шахтах// Sciences of Europe, Global Science Center LP(2), 63-66.

23. Cheberiachko, S.І., Cheberiachko, Yu.І., Yavors’ka, О.О., Radchuk, D.І. (2017). Study of the Efficiency of Dust Filters in Terms of Coal Mines. Mechanics, Materials Science & Engineering, (10), 218-228.

24. S Cheberiachko, O Yavors’ka, O Stolbchenko, D Radchuk (2017) Protective Efficiency of Filtering Respirators//Advanced Engineering Forum 25, 88-95.
доцент, кандидат технічних наук.

Доцент Шайхлісламова Ірина Анатоліївна

Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці. (№ у реєстрі ЄСОП 1381900013, дата реєстрації 11.07.2019)

Була рецензентом наукових публікацій для 9-го Міжнародного симпозіуму по гігієні та безпеці праці SESAM 2019 організатор якого був Національний інститут досліджень і розробок в сфері безпеки шахт і захисту від вибуху – INSEMEX.

Пройшла науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки концерн "Geobit" (м. Хжанув, Польща), ТУ «Вроцлавська політехніка» (м. Вроцлав, Польща), травень 2017р. (свідоцтво №0047, Хжанув, Краків, 22.05.2017).

Міжнародні публікації

DSC05604_.jpg

Доцент Столбченко Олена Володимирівна

Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці. (№ у реєстрі ЄСОП 1381900056, дата реєстрації 02.12.2019)

Доцент Столбченко О.В. у 2017 році пройшла підготовку у Центрі інженерної педагогіки IGIP (Віллач Австрія) та отримала сертифікат міжнародного інженера-педагога ING PAED IGIP (номер UA – 190 від 27 вересня 2017 р.).

Міжнародні публікації

0-02-05-58edf07a32e6eab96dc6b881bce62dd43c1c5cc6e48898963b394b18c9350258_97b15778.jpg

1. Studying the Influence of a Filter Box Design on Respirator Resistance to Breathing / S. Cheberyachko, V. Frundin, Y. Cheberyachko, O. Stolbchenko // Journal of the International Society for Respiratory Protection Vol. 34, No. 1, 2017

2. Protective Efficiency of Filtering Respirators. S. Cheberiachko, O. Yavors’ka, O. Stolbchenko, D. Radchuk / Advanced Engineering Forum Vol. 25, 2017
Міжнародні конференції

01.jpg

1. Stolbchenko O.V., Trifan O.S. Personal protective equipment for dust hazards and its ef-ficiency improve-ment, III International scientific confer-ence «Modern scientific achieve-ments: experience exchange» Feb 22, 2017, Morrisville, USA, PP.14-16

СТОЛБЧЕНКО (1).jpg

2. Столбченко Е.В., Пугач С.И. Переработка отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі». 14 грудня 2017 року ДВНЗ «Криворізький Національний університет» С.217.

viber_image_2020-03-26_16-12-03_1.jpg

3. Столбченко О.В. До питання підготовки фахівців з цивільного захисту, Міжнародна наукова-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження» 5-7 квітня Івано-Франківськ 2017.– С.150.

4. Чеберячко С.І., Столбченко О.В., Аналіз методів з вибору засобів захисту органів слуху працюючих, II Міжнародна наукова практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження» 3-5 квітня Івано-Франківськ 2018.– С.159.

5. Наумов М.М. Столбченко О.В., До питання вибору ефективних засобів індивідуального захисту органів слуху, Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності» 7-8 червня. Київ 2018.– 401– 409

6. Stolbchenko O., The European standarts in human rights to work, III Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження», 3-5 квітня 2019. м. Івано-Франківськ .С.201-202.

7. Столбченко Е.В., Пугач С.И., Обоснование параметров участкоав труб шахтних сетей, Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и енергетики: 15-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и енергетики 29-30 октября ,т.1, Минск , 2019, С. 459 (203-210)

IMG_4119.jpg

Доцент Муха Олег Анатолійович


Міжнародні публікації


© 2006-2020 Інформація про сайт