Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
ПОЧЕСНІ ВИПУСКНИКИ4.jpg АБРАМОВ Федір Олексійович.jpg

Серед випускників кафедри перш за все слід виділити плеядупровідних вчених яким дав путівку в життя Ф.О. Абрамов, тих, що разом з ним закладали підвалини нового науково-дослідного закладу вищого ґатунку - Інституту геотехнічної механіки НАН України, це:

 • Б.Є. Грецінгер ‑ професор, д-р техн. наук, лауреат Державної премії України, завідував відділом проблем розробки на великих глибинах;
 • Р.Б. Тян ‑ професор, д-р техн. наук, завідував відділом управління гірничотехнічними процесами (нині завідувач кафедри планування та організації будівництва Придніпровської академії будівництва та архітектури);
 • Г.А. Шевельов ‑ професор, д-р техн. наук, завідував відділом гірничої аерогазодинаміки та кафедрою опалення та вентиляції Придніпровської академії будівництва та архітектури;

В наукових колах добре відомі також імена інших випускників кафедри, що плідно працювали і працюють в ІГТМ НАН України це кандидати техн. наук, старші наукові співробітники В.В. Соболєвський, В.Е. Стрейман, Л.П. Роменський, О.С. Гершун, В.І. Цибулько та інші.

Високий рівень підготовки науково-педагогічних працівників на кафедрі обумовлює те, що її випускники очолюють нині і керували в минулому більше ніж 20 кафедрами, деканатами та займали і займають інші відповідальні посади в вищих навчальних закладах України та за її межами. В НГУ це:

 • В.М. Кухурєв ‑ професор, д-р техн. наук, завідував кафедрою організації і управління;
 • О.В. Колоколов ‑ професор, д-р техн. наук, завідував кафедрою ПРРКК, був деканом гірничого факультету, нині професор кафедри ПРРКК;
 • В.І. Саллі ‑ професор, д-р техн. наук, завідувач кафедри менеджменту;
 • Г.О. Мірошнік ‑ професор, д-р техн. наук, завідував кафедрою екології.

В інших вищих навчальних закладах України та за її межами на посадах професорів, завідувачів кафедрами, деканів факультетів, проректорів працювали і працюють нині багато випускників кафедри. Серед них:

 • В.А. Андрющенко ‑ д-р техн. наук, професор Донбаського технічного університету;

В.Ф. Рожко • В.Ф. Рожко ‑ професор, д-р техн. наук, завідувач кафедри гідравліки Придніпровської академії будівництва та архітектури;

В.Б. Скрипніков


 • В.Б. Скрипніков – професор, д-р техн. наук, професор кафедри опалення та вентиляції Придніпровської академії будівництва та архітектури;

 • С.М. Осіпов – професор, д-р техн. наук, професор Мінського політехнічного університету;
 • В.Я. Болтайтіс ‑ професор, д-р техн. наук, завідував кафедрою охорони праці Донецького технічного університету;
Багато випускників кафедри працювали і працюють нині на відповідальних посадах у науково-дослідних установах, керівниками цих установ, керівниками гірничодобувних підприємств, міністерств і відомств. Серед них:
 • І.Є. Болбат ‑ д-р техн. наук, завідував відділом вентиляції НІІГРС;
 • І.О. Григорьєв ‑ к. т. н., займав посади начальника комбінату та директора інституту Луганськшахтопроект;
 • М.К. Гринько ‑ д-р техн. наук, займав посаду Міністра вугільної промисловості України;

Б.А. Грядущий
 • Є.П. Захаров ‑ професор, к. т. н., займав посаду директора ДонВУГІ;
 • О.П. Янов ‑ д-р техн. наук, професор, займав посаду директора НДІ БПГ (м. Кривий Ріг).

Випускники

[ На головну ] [ Сторінка завідувача кафедри ] [ Викладачі кафедри ]

[ Аспіранти ] [ Учбово-допоміжний персонал ]

[ Всесвітній день охорони праці ] [ Кафедра сьогодні ] [ Історія кафедри ] [ Галерея ] [ Контакти ]

© 2006-2020 Інформація про сайт