Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці

КНИГИ ЯКІ СТАЛИ КЛАСИКОЮ

Основні напрямки видавничої діяльності кафедри пов’язані з підготовкою та публікацією в центральних видавництвах та на видавничій базі України наступних видів друкованої продукції:

knigi-kupit-iblog.jpg

підручників та навчальних посібників;

монографій, книг, довідників за результатами наукової діяльності кафедри або спільних робіт з іншими науковими закладами;

спеціалізованих тематичних збірників з актуальних проблем вентиляції та охорони праці на гірничодобувних підприємствах;

biblioteka.jpg

розділів монографій, трактатів, статей в журналах, наукових збірниках, реферативної інформації, депонованих статей, доповідей на конференціях або їх тез тощо з проблем аерології гірничих підприємств, охорони праці, безпечної життєдіяльності людини та методології вищої освіти;

нормативних документів (керівництв, методик, інструкцій, рекомендацій, технічних пропозицій тощо), розроблених співробітниками кафедри або за їх участю при впровадженні ними наукових розробок в галузях суспільного виробництва;

За роки існування кафедри її професорсько-викладацьким складом та в співавторстві з співробітниками інших наукових закладів і підприємств опубліковано біля 50 підручників, навчальних посібників та монографій.

Серед підручників та навчальних посібників минулих років зазначимо:

Смоланов С.О., Голінько В.І., Грядущий Б.А. Основи гірничорятувальної справи ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2002. - 267 с.

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В. Безпека людини у життєвому середовищі / За редакцією Голінько В.І. - Дніпропетровськ, НГУ, 2004. - 172 с.

Голінько В.І., Алексеєнко С.О. та ін. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях / За редакцією Голінько В.І. ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2004. ‑ 128 с.

Голінько В.І., Лебедєв Я.Я. , Дубей В.В. Охорона праці під час роботи з персональними комп'ютерами. ‑ Дніпропетровськ, Наука та освіта, 2006. -313 с.

Голінько В.І., Чеберячко С.І., Муха О.А. Валеологія. Основні засади здорового способу життя. Навчальний посібник. ‑ Дніпропетровськ, НГУ, 2005. – 130 с.

Сьогодні серед видань підручників та навчальних посібників зазначимо:

1. Голінько В.І. Соціально-економічний моніторинг умов праці. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – 150 с. (Затверджено вченою радою університету як навчальний посібник (протокол № 9 від 15.05.2017 р.).

2. Голінько В.І. Радіаційна безпека. Навчальний посібник. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2018. – 153 с. (Затверджено вченою радою університету як навчальний посібник (протокол № 3 від 26.02.2018 р.).

3. Голінько В.І. Управління безпекою в професійній діяльності М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 156 с.

4. Голінько В.І. Контроль умов праці М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 155 с.

5. Голінько В.І. Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. Ергономічний аналіз умов праці Дніпро: Середняк Т.К., 2018. – 200 с.

Наукові напрямки діяльності кафедри за минулі роки відображені в низці монографій та довідників, зокрема:

1. Методологія оцінювання та управління професійними ризиками у виготовленні та використанні засобів індивідуального захисту: монографія / В. І. Голінько, Л. Д. Третякова, С. І. Чеберячко, Л. О. Мітюк, О. В. Дерюгін, М. М. Наумов. – Дніпро : Середняк Т.К, 2021. - 253 с.

2. Засоби індивідуального захисту: типи, вимоги, рекомендації [Текс]: навч. посібник / В.І. Голінько. С.І. Чеберячко, О.В., Чеберячко, Д.І. Радчук – Д.: , 2021. – 95 с

3. Голінько В.І., Бородіна Н.А., Чеберячко С.І., Яворська О.О., Гільперт В.В.. Управління виробничими ризиками: кращі практики: Навчальний посібник. – Дніпро: Середняк Т.К., 2021, - 130 с.

4. Колеснік В.Є. Контроль вмісту пилу в атмосфері гірничих підприємств на основі оптичного лічильно-інтигрального методу. /В.Е. Колесник, А.А. Юрченко, С.І. Чеберячко / - Д.: Державний ВНЗ НГУ, 2013. - 138 с.

5. Stress-strain state of rock mass while mining flat coal seam under protected Н27 objects: monograph/ А.V. Yavorsky, E.A. Yavorskaya, A.G. Koshka, L.A. Tokar, V.P. Serdyuk; Ministry of Education and Science of Ukraine; National Mining University. – D.: NMU, 2014. – 112 p.

Сучасним проблемам охорони праці присвячені монографії:

1. Голінько В.І. Моніторинг умов праці / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська // Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 230 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник протокол №1/11-10986 від 15.07.2014).

2. Валеологія. Основні засади здорового способу життя./ Голінько В.І., Чеберячко С.І., Фесенко О.С.// Д.: НТУ «Дніпровська політехніа», 2018. – 148 с. (Затверджено вченою радою університету як навчальний посібник (протокол №5 від 24 квітня 2018 р.).

3. Improving efficiency of dust mask use in mining: monograph / V.І. Golinko, S.І. Cheberyachko, Y.І. Cheberyachko, O.O. Yavorska, V.V. Tykhonenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; National mining university. – D.: NMU, 2014. – 100 p.

4. Голінько В.І. Підвищення захисної ефективності одноразових протипилових півмасок /В.І. Голінько,. С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук , Ю.І. Чеберячко / — Д.: Адверта, 2012. — 95 с.

5. Пилове навантаження працівників гірничих підприємств при використанні притипилових респіраторів / В.І. Голінько, В.Є. Колесник, С.І. Чеберячко, Ю.І. Чеберячко. – Д.: НГУ, 2011. - 149 с.

Викладачі та науковці кафедри в 1958 р. підготовили тематичний збірник публікацій “Вопросы проветривания шахт (260 с.), а в 1967 та в 1971 роках спільно зі співробітниками ІГТМ АН УРСР ще два збірника “Совершенствование проветривания шахт" загальним обсягом 536 с., які надруковані у видавництві “Надра”. Нині кафедра охорони праці та цивільної безпеки спільно з відділом гірничої аерогазодинаміки ІГТМ АН України започаткували регулярне проведення міжнародної наукової конференції “Проблеми аерології гірничодобувних підприємств”, за результатами проведення якої здійснюється публікація збірників наукових праць.

© 2006-2023 Інформація про сайт