Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Приєднуйся 

Twitterab6eff595bb1.pngyoutube.png
opcb.gif


Грантові пропозиції час змін


Сайти наших партнерів: 2022-05-18_131909.png Журнал охорона праці 2022-05-18_132001.png Журнал охорона праці та пожежна безпека
2022-05-18_132158.png Компанія Стандарт 2022-05-18_132259.png Європейське співтовариство з охорони праці

Статистика

Голинько m.jpg

Голiнько Василь Іванович


Професор, доктор технічних наук.

Завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки.


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 83


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg
050-752-9876konvert3.jpgholinko.v.i@nmu.one

Освіта

Дніпропетровський гірничий інститут, 1975 р. за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». Інженер-електрик.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, 05.26.01 – охорона пра-ці,, диплом доктора ДН №000694 від 08.04.1993 р., тема дисертації: «Наукові основи, методи та засоби контролю параметрів та складу рудникової атмосфери»

Вчене звання

професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки, атестат ПР №000103, від 10.07.2000 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Соціально-економічний моніторинг умов праці, Управління безпекою, Автономність та відповідальність у професійній діяльності, Електробезпека, Радіаційна безпека, Цивільна безпека

Інша діяльність

В 1975 році закінчив з відзнакою НТУ "Дніпровська політехніка" і поступив до аспірантури при кафедрі охорони праці та цивільної безпеки. Працював старшим науковим співробітником, завідувачем галузевої науково-дослідної лабораторії засобів контролю рудникової атмосфери ГНДЛ-6, доцентом, професором, а з 1998 року - завідувачем кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Вніс значний внесок в розвиток наукових основ контролю параметрів та складу рудникової атмосфери. Ним розроблені нові методи та технічні засоби для контролю параметрів та складу рудникової атмосфери (запиленості і швидкості руху повітря, концентрації метану, кисню тощо).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників».

За результатам досліджень опублікував більше 250 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручники та 18 навчальних посібників, у тому числі 8 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації

 Голінько_4.jpg

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держпраці та НАН України, з 14.11.2016 р. до 30.12.2016 р. Довідка про підсумки підвищення кваліфікації № 36-д

.
Нагороди

диплом.jpg 04_.jpg

Сертифікати

Голінько_1.jpg6.jpg4.jpg1.jpg3.jpgГолінько_3.jpgГолінько_2.jpgConfirmation Letter_conference_Vasyl Golinko_001.jpg

Основні наукові публікації

1. Моніторинг умов праці: Підручник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 230 с.

2. Голінько В.І. Основи охорони праці: Підручник. - Д.: НГУ, 2014. – 271 с.

3. Голінько, В.І., Чеберячко С.І. Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка: навч. посібник - Д.: НГУ, 2011. - 260 с.

4. Голінько В.І. Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці: навч. посібник - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

5. Голінько В.І., Фрундін В.Ю., Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки : навч. посібник. - Д.: НГУ, 2013. - 232 с.

6. Голінько В.І., Смоланов С.М., Грядущий Б.А.. Основи гірничорятувальної справи: навч. посібник. - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2014. - 271 с.

7. Голінько В.І. Соціально-економічний моніторинг умов праці. Навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2017. – 150 с.

8. Голінько В.І. Управління безпекою в професійній діяльності. Навчальний посібник. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 156 с.

9. Голінько В.І. Радіаційна безпека. Навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2018. – 153 с.

10. Голінько В.І. Контроль умов праці. Навчальний посібник. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 155 с.

11. Голінько В.І., Третякова Л.Д., Чеберячко С.І. Проектування засобів індивідуального захисту працюючих. Навчальний посібник. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – 181 с.

12. Assessment of the Risks of Occupational Diseases of the Passenger Bus Drivers / Vasyl Golinko, Sergey Cheberyachko, Oleg Deryugin, Olena Tretyak, Olga Dusmatova // Safety and Health at Work - 2020 - №3.

13. Golinko, V.I. Evaluation оf the Protective Properties of Filtering Half-Masks by Measuring Pressure Difference / Golinko, V.I., Cheberiachko, S.I., Yavors'ka, O.O // Nauka innov. 2018, 14(3):46-54.

14. Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробників / В.І. Голінько, М.Є. Дубенчук, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, О.О. Яворська // Національний гірничий університет. Збірник наукових праць. - Дніпро : НГУ, 2018. - № 55. – С. 342-350.

15. Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничих виробок з використанням енергії вибуху/ В.І. Голінко, Д.В. Савельєв, І.М. Чеберячко, Д.С. Пустовой // Збірник наукових праць національного гірничого університету. - Дніпро : НГУ, –  2019. – № 57. – С.169-177.

16. Assessment of protection level of dust respirators at coal mines / Golinko, V.I.Cheberiachko, S.I.Yavors'ka, O.O.Tykhonenko, V.V. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2017, (3), 95–100

17. Голінко В. І. Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничих виробок з використанням енергії вибуху/ В. І. Голінко, Д. В. Савельєв, І. М. Чеберячко, Д. С. Пустовой // Збірник наукових праць національного гірничого университету / Державний ВНЗ «НГУ» – Д., 2019. – № 57. – С. 169-177

18. Голінко В.І. Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробників / В.І. Голінько, М.Є. Дубенчук, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, О.О. Яворська// Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2018. - № 55. - С. 342-350

19. Голінько В.І. Чеберячко С.І. Чиркин А.В., Наумов М.М. Чеберячко Ю.І Аналіз методів визначення терміну захисної дії протигазових фільтрів Металургическая и горнорудная промышленность – 2017. - № 4 – С. 89 – 98

20. Голінько В.І. Чеберячко С.І. Визначення ризику професійних захворювань органів слуху працівників вугільних шахт Лікарська справа – 2019. - № 1-2

21. Голинько В.И. Чеберячко С.И, ЧеберячкоЮ. И.  Наумов Н.Н. Средства защиты органов дыхания работников горнорудных предприятий Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016  – № 4. – С. 111-116

Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic

Підручники, посібники, монографії

Міжнародна діяльність

Профілі у наукометричних базах

ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт