Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
Освітньо-професійні програми бакалавр4.jpg

Навчально-методичне запезпечення освітньо-професійної програми бакалавр за спеціальністю 263 Цивільна безпека

2bbfa840eeb896f5cec58f581987411d.png

Навчально-методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Нормативна частина

Аварійні вентиляційні режими

Аварійно-рятувальні роботи

Безпека вибухових робіт

Безпека експлуатації інженерних систем і споруд

Безпека життєдіяльності

Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв

Курсовий проект з планування процесів ліквідації аварій

Медицина надзвичайних ситуацій

Нормативне регулювання цивільної безпеки

Основи охорони праці

Планування процесів ліквідації аварій

Пожежна безпека

Психофізіологічні основи безпеки праці

Радіаційна безпека

Система забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях

Система протиаварійного захисту

Системи контролю та спостереження за надзвичайними ситуаціями

Системи очищення повітря від шкідливих речовин

Сучасні засоби індивідуального захисту працюючих

Теорія горіння та вибуху

Цивільний захист

Практика

Виконання кваліфікаційної роботи

Дисципліни які викладаються іншими кафедрами:

Деталі машин і механізмів

Економіка та управління виробництвом

Електротехніка та електропостачання

Інженерна графіка

Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)

Інформатика, алгоритмізація та програмування

Математика

Правознавство

Технічна механіка і опір матеріалів

Техноекологія

Українська мова

Фізика

Фізична культура і спорт

Хімія

Цивілізаційні процеси в українському суспільстві

Ціннісні компетенції фахівця

Вибіркова частина

Аерологія гірничих і промислових підприємств

Атестація робочих місць за умовами праці

Безпека експлуатації гірничого обладнання

Безпека на транспорті

Вибухопожежонебезпечність обладнання

Геотехнології гірництва (Відкриті гірничі роботи)

Геотехнології гірництва (Підземні гірничі роботи)

Гігієна праці та виробнича санітарія

Гірничорятувальна справа

Державне соціальне страхування

Експлуатація систем газо-нафтопостачання

Електробезпека

Ендогенні пожежі

Засоби протиаварійного захисту

Контроль умов праці

Курсовий проект з промислової вентиляції та кондиціонування повітря

Менеджмент охорони праці

Міські системи газопостачання

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

Основи гірничорятувальної справи

Природоохоронні та ресурсозберігаючі технології

Природоохоронні технології в галузі

Проектування технічних засобів та заходів безпеки

Промислова вентиляція та кондиціювання повітря

Системи вентиляції гірничих підприємств

Теорія ризиків

Транспортні системи і технології

Управління техногенною безпекою

© 2006-2020 Інформація про сайт