Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Приєднуйся 

Twitterab6eff595bb1.pngyoutube.png
opcb.gif


Грантові пропозиції час змін


Сайти наших партнерів: 2022-05-18_131909.png Журнал охорона праці 2022-05-18_132001.png Журнал охорона праці та пожежна безпека
2022-05-18_132158.png Компанія Стандарт 2022-05-18_132259.png Європейське співтовариство з охорони праці

Статистика


КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки (заснована у 1940 р.) відіграє у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» провідну роль у формуванні фахівців з цивільної безпеки для гірничодобувної та інших галузей промисловості. За роки свого існування кафедра охорони праці та цивільної безпеки дала путівку в життя багатьом талановитим вченим, висококваліфікованим керівникам науки та виробництва. В багатьох регіонах України, а також далеко за її межами добре відомі їх імена.

На кафедрі охорони праці та цивільної безпеки розроблено декілька унікальних освітніх програм бакалаврського і магістерського рівня, які направлені на формування відповідних компетенцій та креативних здібностей для прийняття та обґрунтування відповідних управлінських рішень в сфері охорони праці, промислової безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу, що відповідає відомому циклу Демінга: плануй – роби – перевіряй – виконуй.

1.png

Наше бачення якостей та обов’язків фахівця з безпеки

Сьогодні на кафедрі працює п’ять професорів та дев’ять доцентів, один старший викладач та чотири асистенти (https://aop.nmu.org.ua/ua/t/), які з радістю поділяться власними знаннями, досвідом та здобутками зі здобувачами вищої освіти, які в результаті будуть розумітися на створенні кожного етапу систем управління безпекою праці та здоров’ям працівників, на основі організаційної і безпекової культури, що дозволить підібрати найкращі інструменти для досягнення поставлених цілей.

2.png

Примітка: задачі фахівців - дивися нижче

Наші викладачі мають практичний роботи за спеціальністю, виконуючи проекти з удосконалення чи розробки нових запобіжних заходів з безпеки праці, чи приймаючи участь в різноманітних експертизах для визначення рівня безпечності робіт, причин нещасних випадків чи надзвичайних аварій, обґрунтування управлінських рішень у Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз Мінюста України в якості судових експертів; Фізико-хімічному науково-дослідному інституті захисту навколишнього середовища і людини в якості наукових співробітників; Технічному комітеті ТК135 "Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих" в якості експертів, Лабораторії технічної експертизи ЗІЗ в якості аудиторів систем якості за стандартом ISO 9001:2015 та систем управління безпекою праці за стандартом ISO 45001:2018.

3.jpg

Наша історія, наш досвід, наше бажання підвищити рівень безпеки в компаніях дозволило сформулювати нашу стратегію – як поєднання в єдиний комплекс інтересів бізнесу, науки, освіти, щоб кожний з учасників знайшов свою вигоду. Для цього ми створюємо відповідні майданчики (https://bezpeka.nmu.org.ua/ua/; https://bezpeka.nmu.org.ua/ua/lend/), які поєднують зусилля для вирішення актуальних задач сьогодення через:

- партнерство з бізнесом, що дозволяє нам зрозуміти їх потреби і знайти цікаві рішення для оновлення освітніх програм, розробки учбових кейсів, виконання відповідних проектів (https://aop.nmu.org.ua/ua/navchalniy-process/stakeholders/; https://aop.nmu.org.ua/ua/naukova_robota_st/CaseChamp/), крім того більшість наших викладачів є діючими учасниками Європейського співтовариства з охорони праці (https://esosh.net/), де постійно підвищують свою майстерність, знайомлячись з кращими світовими практиками з безпеки праці, якими регулярно діляться представники провідних вітчизняних і зарубіжних компаній;

4.jpg

- наукові проекти, які дозволяють отримати цілісне уявлення про технологічну основу сучасного виробництва, включаючи як розробку запобіжних заходів для підвищення рівня безпеки на основі оцінки професійних ризиків, так і вибір ефективних засобів індивідуального захисту працюючих, що є унікальністю магістерської освітньої програми (https://aop.nmu.org.ua/ua/naykova_dijalnist_kaf/rozrobku/), за останні роки нашими викладачами й аспірантами були розроблені програми аудиту систем безпеки, запропоновані удосконалені підходи з оцінки професійних ризиків, розроблені різноманітні форми чеклистів для полегшення оцінок небезпек на робочих місцях гірників, водіїв транспортних заходів, працівників лісового господарства, металургів та інших;

5.png

- технічне забезпечення, тобто постійне оновлення і розвиток як лабораторної бази, так і методичного та програмного забезпечення для розвитку ризик-орієнтованого мислення у майбутніх фахівців, під час навчання здобувачів, викладачі використовують, як власні інноваційні розробки, так і сучасні програми, наприклад, FRAM Model Visualiser Pro, Tecnomatix Jack Student, Dialux 4 та інші.

6.jpg

- співпрацю з міжнародними та вітчизняними закладами вищої освіти для обміну науковими здобутками та освітянськими проєктами для постійного вдосконалення викладатської майстерності.

Сформована система професійних знань дозволяє нашим випускникам успішно виконувати такі основні функції і завдання в галузі управління охороною праці як: інформаційне забезпечення, навчання, планування, фінансування, організація та координація робіт з охорони праці, реєстрація та облік, пропаганда та виховання безпечної поведінки, контроль за станом охорони праці, опрацювання нормативних актiв, професiйний добiр, регламентацiя процесу працi, атестацiя робочих мiсць за умовами працi,аспортизацiя об'єктiв, експертиза, лiцензування та сертифiкацiя, забезпечення безпечностi обладнання, процесiв, будiвель, споруд та територiй, забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних умов праці, санiтарно-побутового, лiкувально-профiлактичного та медичного обслуговування, погодження та видача дозволiв, попередження про небезпечнi ситуацiї, розслiдування нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй та ін.

7.png

Щоб виявляти загрози вчасно,

Та біду оминути завчасно 

Потрібні гарні вчителі,

у яких вистачить терпіння,

передати нам свої уміння.

Щоб зрозуміти хто є хто,

Потрібно звісно розібратись.

Чи наукові школи є у нас?

А є, що вчаться там на вчених?

Якщо все добре,

То і ключове слово,

Десь поряд знайдеш біля них. 


конференція_01.jpgконференція_02.jpg

[ На головну ] [ Сторінка завідувача кафедри ] [ Викладачі кафедри ] [ Аспіранти ]

[ Учбово-допоміжний персонал ] [ Відгуки випускників кафедри ] [ Почесні випускники кафедри ]

[ Всесвітній день охорони праці ] [ Історія кафедри ] [ Галерея ] [ Контакти ]

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт