Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
РОЗРОБКИ КАФЕДРИ2.jpg

Науково-дослідницька діяльність кафедри з часу її заснування тісно пов'язана з потребами промисловості, направлена на вирішення найбільш актуальних проблем охорони праці в гірничодобувних галузях промисловості.

Висока результативність науково-дослідних робіт і авторитет наукової школи рудничної вентиляції стали основою створення в 1966 році при кафедрі галузевої лабораторії засобів контролю рудничної атмосфери, яка внесла суттєвий вклад в розвиток рудникового приладобудування. Тут розроблені технічні засоби контролю метану, запиленості та швидкості руху повітря, регулятори дебіту повітря тощо. На цьому плакаті приведені деякі результати науково-дослідної роботи лабораторії.

Новизна результатів роботи підтверджують більше ніж 100 авторських свідоцтв, та десятки патентів України, СРСР та Російської федерації, які отримані співробітниками кафедри.

Зміст (натисніть щоб переглянути розробку)

РОЗРОБКА СИСТЕМИ БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
1.jpg
Автори: проф. Голінько В.І., проф. Яворська О.О., проф. Чеберячко С.І.

Система безпечної праці складається з п’яти кроків (5П), які доволі прості в реалізації, при наявності досвіду роботи із системою управління безпекою праці на основі ризик-орієнтованого підходу.

Рис. 1 Приклад реалізації безпечної системи роботи на складі

Який в свою чергу полягає у наступному:

  • 1. Проаналізуй виробниче завдання.
  • 2. Підсумуй професійні ризики.
  • 3. Передбач безпечні методи.
  • 4. Підтримуй працездатність безпечних методів.
  • 5. Поліпшуй результативність безпечної системи.
Рис. 2 Приклад безпечної системи праці на вугільних шахтах

Дана розробка відповідає кільцю Шухарта – Демінга, яке є основою в міжнародних стандартах до формування вимог щодо корегувальних та упереджувальних дій.

Перший крок полягає в оцінці всіх небезпечних факторів, які можуть вплинути на робітників при виконання виробничих завдань.

Другий крок пов'язаний з ретельною оцінкою професійних ризиків всіх аспектів діяльності працівників зокрема, або компанії в цілому.

Третій крок направлений на розробку безпечних методів роботи (рисунки-приклади розташовані нижче).

Четвертий крок – це досконала підготовка та навчання персоналу для того, щоб правильно і чітко виконувати свою роботу.

П’ятий крок направлений на забезпечення регулярного моніторингу працездатності системи, підготовки працівників, виконанню ними інструкцій і правил.

Розробка фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання

Промисловий зразок протипилового респіратора

Автори:

Чеберячко С.І.Чеберячко Ю.І.Радчук Д.І.Наумов М.М.

Розроблено алгоритм проектування конструкції півмаски та фільтрувальної коробки протипилового респіратора. Обґрунтовано основні антропометричні розміри обличь працівників, які найбільше впливають на конструкцію півмаски, за результатами яких була побудована полігональна 3D модель голови працівника. Побудована поверхня півмаски за координатами 3D моделі голови працівника.

Розрахункова схема Промисловий зразок протипилового респіратора 

Розроблено математичну модель, яка описує рух запилених потоків біля поверхні півмаски і у фільтрувальній коробці протипилового респіратора. Встановлені залежності розподілу швидкості повітряного потоку в фільтруючій коробці протипилового респіратора.

Вигляд програми для моделювання запилених потоків біля поверхні фільтрувального респіратора

Уперше встановлені закономірності алгоритму проектування конструкції поверхні півмаски протипилових респіраторів, які ґрунтуються на даних тривимірних координат ключових точок антропометричних параметрів обличчя працівників, що змінюються залежно від статі. Перепад тиску на фільтрувальних коробках протипилових респіраторів визначається не тільки коефіцієнтом опору фільтрів та витратою повітря через них, а й співвідношенням діаметрів її вихідного і вхідного отворів.

2.png

Розроблено алгоритм проектування ефективної конструкції протипилового респіратора, який включає розробку 3D алгоритму проектування півмаски та відрізняється від існуючих тим, що дозволяє перетворювати відскановане зображення обличчя працівника у цифрове зображення поверхні півмаски, яку можна виготовити на 3D принтері, що додає ефект відповідності індивідуальним параметрам обличчя працівника за наступними критеріями: оцінка параметрів полігональної моделі голови; попередній розрахунок коефіцієнта захисту; перевірка щільності прилягання дослідного зразку

Розрахунок та оптимізація параметрів дегазації вугільних пластів

Автори: Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Пугач І.І., Столбченко О.В.

Об’єктом дослідження є процес дегазації зближених вугільних пластів, що підробляються, та дегазаційні мережі шахт.

Предметом досліджень є динаміка дебіту дегазаційних свердловин, що використовується при розробці адекватних моделей процесу дегазації суміжних вугільних пластів, які, в свою чергу, забезпечують можливість оптимізації основних параметрів дегазації.

Розроблена методика вибору питомого значення дегазації пласта, що розробляється, зближених пластів і виробленого простору з урахуванням коефіцієнта дегазації і його вірогідного характеру.

Розроблена методика вибору режиму вентиляції з урахуванням дегазації виїмкової дільниці на основі теорії статистичних рішень.

Складені математичні моделі оптимізації діаметра газопроводу виходячи з вартості труб і вартості електроенергії, що витрачається вакуум-насосами на просування метаноповітряної суміші по газопроводу, при детермінованому і вірогідному підходах.

Вимірювач швидкості та напрямку руху повітря ИСНВ

ISNV.jpg

Принцип дії грунтується на техометричному методі. Забезпечує безперервне технологічне вимірювання швидкості і контроль напрямку руху повітря у гірничих виробках і передачу інформації до диспетчерської шахти на відстань до 10 км.

Автори розробки: В.О.Бойко В.І.Голінько В.Ю.Фрундін І.І. Кочиш

Розробка захищена авторськими свідоцтвами СРСР №1149027 і патентом Російської федерації №2030712.

Вимірювач ИСНВ виготовляється серійно Дніпропетровським заводом шахтної автоматики, знаходить широке використання на гірничих підприємствах України, Росії та інших країн СНД.

Портативний вимірювач вмісту пилу у шахтній атмосфері ИЗША (експрес пиломір)

ИЗША.jpg

Принцип дії грунтується на оптичному абсорбційному методі і полягає у реєструванні окремих часток пилу абсорбційним детектором з подальшим формуванням інтегральних показників. Забезпечує гігієнічний контроль умов праці за фактором вмісту пилу у повітрі робочої зони та вимірювання технічних рівнів запиленості шахтної атмосфери.

Автори розробки: В.І. Голінько, В.Є. Колєснік.

Розробка захищена патентом України № 1390 та патентом SU №1831678 А3.

НВО “Червоний металіст” (м. Конотоп, Сумської обл.) виготовлена установча серія приладів.

Апаратура вимірювання і контролю вмісту метану в дегазаційній мережі ДВКМД

Апаратура вимірювання і контролю вмісту метану в дегазаційній мережі ДВКМД, грунтується на термокондуктометричному методі (вперше розроблено однокамерний термокондуктометричний датчик). Забезпечує автоматичне безперервне вимірювання вмісту метану в дегазаційних трубопроводах і передачу інформації до диспетчерської на відстань до 10 км.

Автори розробки: В.О.Бойко, В.Ю.Фрундін, В.В.Ісаєв.

Розробка захищена пат. України №13933А, 18099А.

Дослідні зразки пройшли сертифікаційні випробування у МакНДІ

Стаціонарний датчик вмісту пилу у повітрі ДЗВ-500

Принцип дії грунтується на оптичному абсорбційному методі і полягає у реєструванні окремих часток пилу абсорбційним детектором з подальшим формуванням інтегральних показників. Забезпечує гігієнічний контроль умов праці за фактором вмісту пилу у повітрі робочої зони та вимірювання технічних рівнів запиленості шахтної атмосфери і передачу інформації до диспетчерської шахти на відстань до 10 км.

Автори розробки: В.І. Голінько, В.Є. Колєснік.

Розробка захищена патентоми України № 1390 та SU №1831678 А3.

Дослідні зразки, виготовлені НВО “Червоний металіст”, пройшли випробування, за результатами яких датчик рекомендовано до серійного виробництва.

Шахтний регулятор розходу повітря парашутного типу РРВПТ

парашют.jpg

Шахтний регулятор розходу повітря парашутного типу РРВПТ призначено для управління дебітами повітря у гірничих виробках шахт і рудників.

Автори розробки: В.О. Бойко, О.С. Іщенко, М.В.Шибка, А.А.Литвиненко.

Розробка захищена авторським свідоцтвом СРСР № 1092279.

Шахтний регулятор розходу повітря парашутного типу РРВПТ виготовляється Уфімським заводом резинових та технічних виробів.Переносний сигналізатор метану

Переносний сигналізатор метану з вбудованим термометром грунтується на термокаталітичному методі вимірювання зі стабілізацією напруги живлення на робочому елементі датчика і забезпечує автоматичне вимірювання об’ємної долі метану у шахтній атмосфері і її температури і подання світлового і звукового сигналу про перевищення вмістом метану величини уставки.

Автори розробки: В.О.Бойко, В.Ю.Фрундін, В.В.Ісаєв.

Розробка захищена патентом України №18094А.

Cпосіб кондиціонування рудникового повітря і установка для його здійснення

разработки1.jpg

А - воздухоподающий стовбур;

В - вироблення приствольного двору;

C - підготовчі та очисні забої.

Гідравлічна схема установки

разработки2.jpg


Відноситься до проблеми поліпшення кліматичних (теплових) умов у підземних гірничих виробках.

Переважно може бути використаний в шахтах і рудниках, у яких спостерігаються неприпустимо високі температури повітря у виробках і вибоях видобувних дільниць і відносно низькі у виробках приствольних дворів повітроподавальних стовбурів.

Спосіб заснований на примусовому перерозподілі тепло-вологісного потенціалу між виробками приствольного двору повітроподавального ствола і дільничними виробками.

Автори розробки: Муравейник В.І., Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., та ін.
Розробка захищена патентом України № 53467, Е21 F3/00; заявл. 07.06.2002; опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.

Установка для захисту робочих від перегріву

Відноситься до проблеми захисту робітників від перегріву в підземних гірничих виробках. Пе-реважно може бути використана в надглибоких шахтах і рудниках, у яких спостерігаються непри-пустимо високі температури і вологість повітря у виробках і вибоях видобувних дільниць.

разработки2-1.jpg разработки2-2.jpg

Автори розробки: Муравейник В.І., Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Король В.І.
Розробка захищена патентом України № 70653, Е21 F3/00, Е21 F11/00; заявл. 22.12.2003; опубл.25.06.2007. Бюл. № 9.

Спосіб нормалізації атмосферних умов в лаві

разработки3-1.jpg

Заснований на застосуванні багатофакторної газо-гідродинамічної і термовлажностной обробки вугільного масиву і вентиляційного струменя за допомогою системи наскрізних свердловин, пробурених у вугільному масиві похило до лінії очисного вибою між вентиляційним і транспортним (повітроподавального) штреками.

Може бути застосований при веденні гірничих робіт у шахтах на великих глибинах.

Автори розробки: Алексеєнко С.О., Муравейник В.І., Булгаков Ю.Ф., Масуру А.С., Король В.І.
Розробка захищена патентом України № 78735, Е21 F3/00, Е21 F1/00, Е21 F5/02; за-явл. 07.07.2004; опубл.25.04.2007. Бюл. № 5.

Установка для порятунку гірників при аваріях

Може знайти застосування при різних видах аварій: пожежах, вибухах газу, раптових викидах і обваленнях в гірничих виробках вугільних шахт.

разработки4-1.jpg

Схеми варіантів можливого розміщення евакуатора в поперечному перерізі гірничої виробки

разработки4-2.jpgразработки4-3.jpg
Поперечний переріз евакуатора:Подовжній перетин евакуатора:

1 - евакуатор, 2 - ролики, 3 - опори, 4, 5 - верхній і нижній тягові канати, 6 - еластичні захвати, 7 - вентіляційонний трубопровід, 8 - кріплення, 9 - кабель електропостачання, 10 - кабель зв'язку, 26 - опорний ролик.

Автори розробки: Муравейник В.І., Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Булгаков Ю.Ф., Воронов П.С. Розробка захищена патентом України № 88404, Е21 F11/00, Е21 F5/00; заявл. 19.03.2008; опубл. 25.09.2009. Бюл. № 18.

Спосіб прогнозування аварійних ситуацій у підземних гірничих виробках

Відноситься до проблеми підвищення безпеки робіт у підземних гірничих виробках. Переважно може бути використаний на шахтах, що розробляють вугільні пласти високої газоносності схильні до самозаймання та раптовими викидами вугілля, породи і газів.

На основі квантово-польового підходу до виявлення прихованих ознак можливих аварій в шахтах розроблено практичні основи способу дистанційного тестування шахт на предмет прихованих ознак імовірних аварій.

Автори розробки: Муравейник В.І., Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Булгаков Ю.Ф., Король В.І.

Розробка захищена патентом України на корисну модель № 45451, Е21F 5/00, Е21С 39/00; заявл. заявл. 05.06.2009; опубл. 10.11.2009, бюл.21.


Автоматичний порошковий вогне-гасник.jpg

Автоматичний порошковий вогнегасник відноситься до пожежної техніки. Призначений для гасіння екзогенних пожеж у вибоях тупикових підготовчих виробках шахт і рудників. Може бути використаний для гасіння пожеж у різних галузях народного господарства.


Автори розробки: Пилипенко А.А., Алексеєнко С.О., Булгаков Ю.Ф, Дікінштейн І.Ф.
Розробка захищена патентом UА № 105433, МПК А62С 13/62 (2006.01); заявл. 24.12.2012; опубл.12.05.2014. Бюл. № 9.

© 2006-2020 Інформація про сайт