Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
ПОЛОЖЕННЯ НТУ "ДП" КОРИСНІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
 • Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти
 • ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення та надання академічної відпустки студентів
 • ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 • Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфліктів та спорів (суперечок) у діяльності співробітників та студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
 • Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»
 • Положення про раду студентів у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»
 • ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання та виявлення плагіату
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ТА ОБРАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ (від 22 січня 2019)
 • ПОЛОЖЕННЯ про формування переліку та обрання навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (від 17 січня 2020)
 • ПОЛОЖЕННЯ про студентське наукове товариство
 • ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
 • ПОЛОЖЕННЯ про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів
 • © 2006-2020 Інформація про сайт