Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці
Яворская.jpg

Яворська Олена Олександрівна

Посада: професор.

Вчене звання: доцент.

Вчений ступінь: кандидат технічних наук.

Заступник директора науково-навчального інститута природокористування з інформаційних технологій.

Вчений секретар Науково-методичної комісії спеціальності 263 Цивільна безпека.

Заступник голови ради із забезпечення якості освітньої діяльності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці.

Внутрішній аудитор систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та положень ISO 19011:2018, внутрішній аудитор систем менеджменту охорони здоров’я і забезпечення безпеки праці відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018 та положень ISO 19011:2018.

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України за спеціальностями 184 Гірництво та 263 Цивільна безпека.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 82

w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 0562-46-90-66              konvert3.jpgyavorska.o.o@nmu.one

Освіта

Національний гірничий університет (2002), спеціальність - «Розробка родовищ корисних копалин», кваліфікація - гірничий інженер.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 05.26.01 – охорона праці, диплом ДК № 060342 від 01.07.2010 р., тема дисертації: «Обґрунтування способів і засобів підвищення ефективності провітрювання марганцевих шахт».

Вчене звання

Доцент кафедри аерології та охорони праці атестат 12 ДЦ № 031680 від 26.09.2012 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: "Управління безпекою, автономність та відповідальність в професійній діяльності", "Цивільна безпека", "Охорона праці в гірництві", "Технічна експертиза об’єктів підвищеної небезпеки", "Моніторинг умов праці", "Безпека експлуатації інженерних систем і споруд", "Атестація робочих місць за умовами праці".

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець ГП-489 "Наукові основи формування єдиної системи збереження та генерації енергії об’єктів паливно-енергетичного комплексу України" № держреєстрації: 0117U001127 . (2017-2019 рр.)

- Старший науковий співробітник ГП-503 «Геотехнологічні основи формування енергохімічних комплексів вугледобувних регіонів». № держреєстрації: 0120U102084 . (2020-2022 рр.).

Автор більше ніж 160 наукових публікацій, 20 монографій, навчальних посібників з грифом МОН.

Підвищення кваліфікації

Яворська.jpg

Проходила стажування у Національному науково-дослідному інститут промислової безпеки та охорони праці» з 14 листопада по 31 грудня 2016 р. Згідно довідки, доданої до свідоцтва про стажування (Протокол №40-о від 21.11.2016), були опрацьовані теми загальним обсягом 120 годин.

Листопад 2019 року – пройшла навчання і виявила потрібні знання законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики невиробничого травматизму, охорони здоров’я, техногенної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці та виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях (посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності №5 – протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.11.2019 №39 – сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України).

04.02.2020 – приймала участь у семінарі «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств», який відбувся на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та був проведений Академією управління ризиками в системах менеджменту та ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» (сертифікат №4-1011 від 04.02.2020).

Пройшла стажування у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (ПДАБА) на кафедрі безпеки життєдіяльності з 25 січня 2021 року по 9 квітня по 2021 року згідно наказу №6-к від 15.01.2021 р. в обсязі 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

viber_image_2021-10-25_21-34-11-886.jpg

Пройшла міжнародну академічну мобільність в рамках проєкта Horizont-2020 на Міжнародній гірничій школі (DIM ESEE-2 INNOVATIVE WORKSHOP) у Хорвацькому Дубровнику.
2.jpg

Нагороди

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова КМ України Наказ МОН України №7 від 03.10.2012).

У 2013 році стала Лауреатом Премії Президента України для молодих вчених (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 659/2013 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2013 року).

1.jpgunnamed (1).jpgunnamed (2).jpg3.jpg4.jpg

Сертифікати

Untitled.FR12 - 0001.jpgUntitled.FR12 - 0002.jpgviber_image_2020-04-07_11-00-51.jpgviber_image_2020-04-02_15-18-09.jpg1.jpgviber_image_2021-06-13_21-34-17.jpgviber_image_2021-06-13_21-34-16.jpgviber_image_2021-06-13_21-34-17_.jpgviber_image_2020-03-26_11-14-13.jpgCertificate2.jpg1.jpgviber_image_2021-07-19_01-11-42-866.jpg1.jpg2.jpg1.jpgviber_image_2020-03-26_11-18-36.jpgCertificate.jpg(BOHa) npocnyxaB_001_cr.jpg2.jpgсертифікат ризики_001.jpgviber_image_2020-04-15_16-48-05.jpgviber_image_2020-04-15_16-48-05_2.jpg1.jpgviber_image_2021-04-29_22-55-38.jpg2.jpg2.jpg1.jpg1.jpgviber_image_2021-04-29_22-55-38_.jpgviber_image_2021-11-10_10-43-19-291.jpg6.jpg5.jpg4.jpg3.jpg2.jpg1.jpgviber_image_2021-04-09_17-57-02.jpgviber_image_2021-04-09_17-48-13.jpgviber_image_2021-04-09_17-48-12.jpgзображення_viber_2022-05-03_22-47-31-201_cr.jpgviber_image_2020-03-26_11-13-37.jpgЯВОРСЬКА ОО_001.jpg180295069_4134620276602483_55208004060846435_n.jpg  certificate (25).jpeg1.jpg2.jpg3.jpg4.jpgviber_image_2020-07-30_12-42-27.jpg7.jpg certificate (1).jpegcertificate (2).jpegcertificate (3).jpegcertificate (4).jpegcertificate (5).jpegcertificate (6).jpegcertificate (7).jpegcertificate (8).jpegcertificate (9).jpegcertificate (10).jpegcertificate (11).jpegcertificate (12).jpegcertificate (13).jpegcertificate.jpegviber_image_2020-04-29_14-13-50.jpgviber_image_2020-07-17_15-29-27.jpgviber_image_2020-07-24_20-31-48.jpgviber_image_2020-09-30_17-43-43.jpgviber_image_2021-07-14_16-59-24-217.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-07-879.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-08-577.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-09-512.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-10-225.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-11-625.jpgviber_image_2021-09-10_22-03-12-287.jpg1.jpg

Патенти

1.jpg

Основні наукові публікації

1. Golinko, V.,Yavors'ka, O.,Lebedev, Y. Substabtiation of the parameters of elements of mine vent systems while exploiting bedded deposits of horizontal occurence//Technical and Geoinformational Systems in Mining: School of Underground Mining 2011 ,pp.131. (https://doi.org/10.1201/b11586-23).

2. Cheberiachko S.I., Yavorska O.O., Morozova T.I. Analysis of test methods determining antidust respirator quality//Technical and Geoinformational Systems in Mining, 2012 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 123-127.

3. Голинько В.И., Лутс И.О., Яворская Е.А. Исследование воздушного и пылевого баланса в наклонном стволе шахты № 9-10 Марганецкого горно-обогатительного комбината// Науковий вісник НГУ. − 2012. − №3. − С. 98 − 101.

4. Cheberiachko S.I., Yavorska O.O., Morozova T.I. Study of mechanical half-mask pressure along obturation bar Technical and Geoinformational Systems in Mining, 2013 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 317-323.

5. Голинько В.И., Яворский А.В., Лебедев Я.Я., Яворская Е.А. Оценка влияния фрикционного искрообразования на воспламенение метановоздушной смеси при разрушении газонасыщенного массива // Науковий вісник НГУ. – 2014. – № 6. – С. 31 – 37.

6. Cheberyacko, S.,Yavors’ka, О.,Tykhonenko, V. Improvement of operational properties of two-layer filtering elements of dust respirators for mining operations//Progressive Technologies of Coal, 2014 Coalbed Methane, and Ores Mining ,pp.281.

7. Cheberiachko, S.І., Yavors’ka, О.О., Tykhonenko V.V. Effect of Obturation Line on Protective Efficiency of Dust Half-masks// Technical and Geoin-formational Systems in Mining, 2015 Taylor & Francis Group, London, UK, Р. 319-325.

8. Голинько В.И.,Чеберячко С.И., Яворская Е.А., Чеберячко Ю.И. (2016) Исследование защитной эффективности фильтрующих респираторов и оценка ее влияния на пылевую нагрузку горняков, Горный журнал (3), 76-79. (DOI:10.17580/gzh.2016.03.16 /).

9. Cheberyachko, S.I., Yavors’ka O.O., Tykhonenko V.V. (2016). Determination of insulating properties of half-masks of respirators in terms of pressure difference. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 88-92.

10. Holinko, V.,Cheberiachko, S.,Yavorska, O.,Radchuk, D. Study of protective properties of half-masks respirators used by miners // 2016 Mining of Mineral Deposits 10 (4) ,pp.29. (DOI:10.15407/mining10.04.029).

11. Golinko, V.I., Cheberiachko, S.I., Yavors'ka, O.O., Tykhonenko, V. V. (2017): Assessment of protection level of dust respirators at coal mines. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (3), 95-100. (https://doi.org/10.29202/nvngu).

12. Cheberiachko S., Yavors’ka O., Radchuk D., Yavors’kyy A. Respiratory protection pro-vided by negative pressure half mask filtering respirators in coal mines // Solid State Phenomena, 2018. - Vol. 277, pp. 232-240. (https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.232).

13. Cheberiachko, S.I., Yavorskyy, A.V., Yavorska, O.O., ,Tykhonenko, V. V. (2018): Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (6), 104-111.

14. Golinko, V.I.,Cheberiachko, S.I.,Yavorska, O.O. Evaluation of the protective properties of filtering half-masks by measuring pressure difference // 2018 Science and Innovation 14 (3) ,pp.40. (DOI:10.15407/scin14.03.046).

15. Cheberiachko S., Yavorska O., Cheberiachko Yu. and Yavorskyi A. (2018) Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting, E3S Web Conf. Vol. 60, 00012, Ukrainian School of Mining Engineering, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000012.

16. Cheberiachko, S.,Yavorska, O.,Hridiaiev, V.,Yavorskyi, A. Studying the efficiency of a complex individual protective device // E3S Web Conf. Volume 123, 2019 Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. (DOI: 10.1051/e3sconf/201912301028).

17. Cheberiachko S., Yavorska O., Deriuhin O. and Yavorskyi A. Evaluation of the probability of miners’ protection while using filtering respirators. E3S Web of Conferences 201, 01021 (2020). Ukrainian School of Mining Engineering 2020. Pp. 1-11. (DOI: 10.1051/e3sconf/202020101021).

18. Cheberiachko, S.I., Yavorska, O.O., Klimov D.H., Yavorskyy, A.V., , (2020): Effect of filtering box parameters on the protective action of gas filters Evaluating the risks of occupational respiratory diseases of coal mine workers. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (2), 89-95. (https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/089)

19. V.A. Tsopa, Cheberiachko, S.I., Yavorska O.O., Hilpert V.V., Yavorskyy, A.V., (2021): Elaboration of an integral system of company management by developing corporate safety culture. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu; (3), 100-105. (https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/100).

20. В.І. Голінько, І.О. Лутс, О.О. Яворська. Дослідження повітряного та пилового балансу в похилому стовбурі шахти №9-10 Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Науковий вісник НГУ, 2012, №3, стор. 98

21. О.О. Яворська, А.В. Яворський. Oбгрунтування параметрів елементів шахтних вентиляційних систем при розробці пластових родовищ горизонтального залягання. Науковий вісник НГУ, 2011, №5, стор. 125

22. Кузьминов К.В., Лебедєв Я.Я., Яворська О.О. Дослідження основних вентиляційних параметрів в паралельних виробках марганцевих шахт. Науковий вісник НГУ, 2010, №1, стор. 40

23. Кузьминов К.В., Лебедєв Я.Я., Микрюков С.Б., Яворська О.О. Исследование воздушной завесы для снижения утечек воздуха. Науковий вісник НГУ, 2007, №6, стор. 82

Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic

2018

 • Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting
 • STUDYING REGULARITIES OF AIR MOVEMENT THROUGH A FILTERING HALF-MASK
 • Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання
 • Проблеми перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів
 • До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників
 • ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО РЕСПІРАТОРА ГІРНИКАМИ
 • Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробникіів
 • 2017

 • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля
 • Повышение эффективности работы шахты путем оптимизации грузопотоков
 • Расчет оптимальных параметров работы очистного комбайна cls450 в условиях шахты “Cтепная” ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь»
 • Система непрерывного совершенствования компании ДТЭК
 • 2014

 • Державна атестація. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів (специфічні категорії, соціальні науки, бізнес та право)
 • Державна атестація. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) бакалаврів (специфічні категорії, соціальні науки, бізнес та право)
 • 2013

 • Вплив промислових підприємств та транспорту на здоров’я жителів мегаполісу
 • К вопросу о пропаганде здорового образа жизни среди молодежи Украины
 • Street workout – сила и здоровый образ жизни!
 •     Міжнародна діяльність


  ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
  © 2006-2022 Інформація про сайт