Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
DSC05604_.jpg

Столбченко Олена Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці.


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 70


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 0562-46-90-66              konvert3.jpgelena_aot@ukr.netОсвіта

У 1998 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю "Хімічна технологія неорганічних речовин" та здобула кваліфікацію інженера-хіміка-технолога.

Науковий ступінь

Кандидат техн. наук, 05.26.01 – Охорона праці. Тема: «Обґрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем тупикових виробок шахт». Кандидат технічних наук, ДК 008750.від 26 вересня 2012 р.

Вчене звання

Доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки 12 ДЦ №042715 від 30 червня 2015 р.

Навчальна робота

Викладає наступні дисципліни: Система забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях, Безпека життєдіяльності; Психофізіологічні основи безпеки праці, Міжнародне співробітництво в галузі цивільної безпеки, Цивільна безпека, Основи охорони праці, Державне соціальне страхування, Психофізіологічні основи безпеки праці, Контроль умов праці, Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

Інша діяльність

З 2006 року асистент кафедри АОП. В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.26.01 "Охорона праці", тема дисертаційної роботи: «Обґрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем тупикових виробок шахт». В червні 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри аерології та охорони праці.

Результати наукових досліджень були опубліковані в 50 наукових статтях та 5 методичних розробках.

1. У 2017 році проходила стажування у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на кафедрі «Безпеки життєдіяльності» згідно наказа № 81 від 10.04.2017 року, де опрацювала програми та особливості викладання дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Міжнародне законодавство з охорони прац»і.

2. У 2017 році пройшла підготовку в Центрі інженерної педагогіки IGIP (Віллач Австрія) та отримала сертифікат міжнародного інженера-педагога ING PAED IGIP (номер UA – 1190 від 29 вересня 2017 р.).

3. Отримала свідоцтво про підвищення педагогічної кваліфікації в Центрі інженерної педагогіки IGIP, 720 годин (ESTS 20). Свідоцтво від 02 червня 2017 р, реєстраційний №35ю

4. Взяла участь в програмі міжнародної академічної мобільності та підвищенні кваліфікації викладачів на науковців та отримала Сертифікат учасника програми міжнародної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців. З 02.10 по 17.11.2017 он-лайн курс на базі MCR SP. z.o.o. (Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім.С.Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія),

5. Взяла участь у семінарі «Формування ризикоорієнтованого мислення на сучасних підприємствах», на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва» 5 червня 2019.

6. Пройшла тренінг з «Управління ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств» в Академії управління ризиками в системах менеджменту Сертифікат №1-1018.

7. Взяла участь у тренінгу «Інтерактивні методи у викладанні», 18 годин, 7-8 лютого 2020 та отримала сертифікат №51/2020.

Наукова діяльність Столбченко О.В. стрямована на підвищення ефективності провітрювання та використанні засобів колективного і індивідуального захисту.

Підвищення кваліфікації

Стажування в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури з 10.04.2017 р. по 09.06.2017 р. Довідка про стажування №40-02.01/2017 від 19.06.2017 р.

Сертифікат учасника програми міжнародної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів та науковців.

З 02.10 по 17.11.2017 он-лайн курс на базі MCR SP. z.o.o. (Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім.С.Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія)

Центр інженерної педагогіки ДВНЗ «Національний гірничий университет» IGIP – Міжнародне товариство інженерної педагогіки з 27.03 – 02.06. 2017 реєст-раційний № сертифіката UA-190

Свідоцтво про підвищення педагогічної кваліфікації в Центрі інженерної педагогіки ДВНЗ «Національного гірничого університету» (IGIP Міжнарод-не товариство інже-ренної педагогіки) Від 02 червня 2017, реєстраційний № 35.

Основні наукові публікації

viber_image_2020-03-26_16-12-03.jpgЧеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Столбченко О.В., Кравченко Ю.О. Визначення коєфіціенту захисту респиратора за термограмою смуги обтюрації. Геотехнічна механіка: сб. науч. тр. Випуск. – 134, 2017 р – С Геотехнічна механіка: сб. науч. тр. Випуск 142. – 2018. – С. 141 – 148.

Безщасний О.В. Столбченко О.В. Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції Збірник наукових праць Національного гірничого університету № 57, Дніпро. 2018. С. 139 – 147.

Чеберячко С.І., Фрундін В.Ю., Чеберячко Ю.І., Столбченко О.В., Радчук Д.І. Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів, Український журнал з проблем медицини праці, № 4, 2017, стор. 54-59.

Stolbchenko O. The European standarts in human rights to work, III Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження», 3-5 квітня 2019. м. Івано-Франківськ .С.201-202.

Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д..І., Столбченко О.В. Клімов Д.Г. Дослідження ізоляціонних властивостей півмаски респиратора, Геотехнічна механіка: Сб. науч. тр. Випуск 142. – 2019. – С. 223 – 232.

Ya.Ya. Lebediev, O,V. Stolbchenko, A.A. Yurchenko, I.O. Luts, V.V. Kovbasa Mathematical model of heat processes in terms of gas-saturated rock breaking by means of shearers and tunneling machines, Науковий вісник, 1, 2020, с. 18-25

Investigation of diagnostic methods of protective efficiency of dustrespiratory protective devices, Naumov M.M., Stolbchenko O.V., Metallurgical and Mining Industry, 2015, No3, p.p. 96-100

Удосконалення перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів за пиловим аерозолів Геотехнічна механіка: сб. науч. тр. випуск 117, 2014. – С. 182 – 188.

Investigation of diagnostic methods of protective efficiency of dustrespiratory protective devices, Naumov M.M., Stolbchenko O.V., Metallur-gical and Mining Industry, 2015, No3, p.p. 96-100.

Безщасний. О.В., Столбченко О.В., (2019), Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції, Збірник наукових праць НГУ №57, С. 139-138. http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154174

Столбченко Е. В. Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем местного проветривания: монография/ М-во образования и науки Украины, Гос. высшее учебное заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск: НГУ, 2013.

Методичні рекомендації «Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей//Дніпропетровськ: М-во освіти і науки України; Нац. гірн.ун-т. 2015. –20 С.

Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic

2019

 • Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції
 • Розвиток теорії конструювання та вдосконалення процесів індивідуального підбору і використання протипилових респіраторів
 • 2018

 • Разработка программного обеспечения выбора вентилятора гравного проветривания
 • 2015

 • Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей
 • Математическое моделирование процесса вентиляции тупиковой подземной выработки
 • Оперативная оценка последствий загрязнения атмосферы выбросами горно-металлургического комбината на основе геоинформационных технологий
 • Определение параметров вентиляционных систем местного проветривания
 • Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалістів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та права
 • Розвиток теорії та практичне вдосконалення методів і засобів індивідуального протипилового захисту працівників гірничих підприємств
 • 2014

 • Державна атестація. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) студентів спеціальності 7(8).03050901 Облік і аудит
 • 2013

 • Державна атестація. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів специфічних категорій, соціальних наук і бізнеса та права
 • Обоснование рациональных параметров вентиляционных систем местного проветривания
 • Разработка системы контроля температуры и расхода воздуха подземного цеха
 • Расчет депрессии трубопроводов местного проветривания и горных выработок при наличии утечек воздуха
 • 2012

 • Обґрунтування раціональних параметрів вентиляційних систем тупикових виробок шахт.
 • Обоснование параметров гибкого трубопровода с учетом утечек воздуха
 • 2011

 • Автоматизация процесса сушки зерна в шахтных зерносушилках на основе теории нечетких множеств
 • Последовательный расчет параметров местного проветривания с использованием дифференциальных уравнений
 • 2009

 • Визначення параметрів вентиляційної системи при використанні паралельних трубопроводів
 • Сертифікати

  viber_image_2020-03-26_16-11-55.jpgCCM_Столбченко Олена.jpgviber_image_2020-03-26_16-11-48.jpgviber_image_2020-05-07_22-56-42.jpgviber_image_2020-05-07_22-56-52.jpgCertificate.jpgviber_image_2020-03-26_16-11-59.jpgviber_image_2020-03-26_16-11-52.jpgcertificate (1)_001.jpgcertificate_1588882477_001.jpgcertificate_1588882478_001.jpgcertificate_1588882479_001.jpgcertificate_1588882480_001.jpgcertificate_1588882481_001.jpgcertificate_1588882482_001.jpg

  Патенти

  1.jpg2.jpg

      Міжнародна діяльність


  ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
  © 2006-2020 Інформація про сайт