Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці
IMG_4119.jpg

Муха Олег Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук.

Доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки

Заступник директора Навчально-наукового інституту природокористування


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 1, ауд. 35


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg (056) 756-00-30 konvert3.jpgmukha.o.a@nmu.one

Освіта

Національна гірнича академія України, 1999 р. Спеціальність – «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Гірничий інженер

Науковий ступінь

Кандидат технічних на-ук, 05.26.01 – охорона праці, диплом ДК № 024776 від 30.06.2004р., тема: «Методи розрахунку та оптимізації параметрів дегазації вугільних пластів, що підробляються»

Вчене звання

доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки, атестат 02 ДЦ № 015674 від 15.12.2005 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Аерологія гірничих підприємств; Дегазація родовищ; Менеджмент охорони праці

Інша діяльність

У 1999 році вступив до аспірантури при кафедрі аерології та охорони праці. З 2002 року – асистент кафедри АОП. У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці». З 2004 року працює на посаді доцента кафедри АОП (нині кафедра охорони праці та цивільної безпеки).

Має досвід роботи з проектування систем вентиляції та кондиціонування повітря. З 2015 року за сумісництвом – судовий експерт лабораторії інженерно-технічних досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за спеціальностями 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці», 10.15 «Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій в гірничий промисловості і в підземних умовах»

Наукова діяльність присвячена дослідженню систем вентиляції шахт та дегазації вугільних родовищ.

Підвищення кваліфікації

Муха.jpgГО повышение квалификации 2014.jpg20.01.2014-24.01.2014 – пройшов навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області за навчальним курсом «Командири рятувальних формувань» (посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту №АЕ002905 від 24.01.2014).

підвищення кваліфікації 2016.jpg14.11.2016-30.12.2016 – пройшов підвищення кваліфікації в науково-дослідницькому відділу інформаційних технологій Державного підприємства «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держпраці та НАН України (довідка про підсумки підвищення кваліфікації – реєстраційний №42-д).

Академічна мобільність 2017 Польша.jpgСерпень 2017 – пройшов науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки у рамках реалізації умови про співпрацю між Національним гірничим університетом, м.Дніпро, Україна та концерном Geobit, м.Хжанув, Польща (свідоцтво №0057 від 22.08.2017).

посвідчення про перевірку знань з ОП від 27_11_2019-2.jpgЛистопад 2019 – пройшов навчання і виявив потрібні знання законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики невиробничого травматизму, охорони здоров’я, техногенної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, гігієни праці та виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях (посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності №3 – протокол засідання комісії з перевірки знань від 27.11.2019 №39 – сектор мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України)

04.02.2020 – пройшов семінар «Керування ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств», що був проведений на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Академією управління ризиками в системах менеджменту та ТОВ «Редакція журналу «Охорона праці» (сертифікат №1-1011 від 04.02.2020)

07.02.2020-08.02.2020 – взяв участь у тренінгу «Інтерактивні методи у викладанні», що був проведений на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» тренінговим центром Teaching Update (сертифікат №41/2020 від 08.02.2020)

Сертифікати

сертифікат керування ризиками.jpgСертифікат ESOSH Муха_001.jpgсертифікат інтерактивні методи викладання.jpgСертифікат EURA 2022 Муха_001.jpgМУХА ОА_001.jpg

Основні наукові публікації

1. Mukha, O.A., Pugach, I.I. Substantiation of ventilation parameters and ways of degassing under bleeding of methane / Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK. – 2014. – P. 361-366.

2. Бессчастный А.В., Муха О.А., Пугач И.И. Способ перехода от расчетных величин диаметра дегазационного трубопровода к стандартным значениям / Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. – №4. – 2015. – С. 85-90.

3. Pugach, I.I., Mukha, O.A. Determination of borehole parameters for the degassing of under-worked coal seams / Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. – CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, UK. – 2015. – P. 169-174.

4. Studying aerodynamic resistance of a stope involving CAD packages modeling / O. Mukha, Y. Cheberiachko, V. Sotskov, A. Kamulin // Ukrainian School of Mining Engineering – 2019. E3S Web of Conferences 123, 01048 (2019)

5. Влияние аэродинамических параметров воздухоподающей скважины на работу вентилятора главного проветривания / О.А. Муха, И.И. Пугач // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. – 2014. – Т. 8. – С. 461-469.

6. Определение места и объема скопления метана в выработанном пространстве / В.Г. Клочков, И.И. Пугач, О.А. Муха // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. – 2015. – Т. 9. – С. 403-410.

7. Способ перехода от расчетных величин диаметра дегазационного трубопровода к стандартным значениям / Бессчастный, А.В.; Муха, О.А.; Пугач, И.И. // Scientific Bulletin of National Mining University. 2015, Issue 4, p.85-90.

8. Паспорт виїмкової дільниці вугільної шахти як ключовий елемент категорійної відповіді у висновку судового експерта / І.А. Шайхлісламова, О.А. Муха // Вісник ОНДІСЕ – науково-практичне видання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Випуск 5, Одеса 2019. С.223-232.

Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic

2015

Аэрология горных предприятий: учеб. пособие

2014

Methane Outburst Problem in Donbass Region

Method of Auric-sulphide Ore Roughing by means of Screening

Вентиляция шахт и рудников

2013

Промислова вентиляція та кондиціонування повітря. Методичні рекомендації до практичного заняття та самостійної роботи на тему: «Теплові зйомки, організація та методика їх виконання» для студентів напряму підготовки «Гірництво»

2012

Вентиляция шахт и рудников

Проектування гірничого виробництва. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів усіх форм навчання спеціальності 7(8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин зі спеціалізацією «Охорона праці в гірничому виробництві»

2011

Последовательный расчет параметров местного проветривания с использованием дифференциальных уравнений

2009

Визначення параметрів вентиляційної системи при використанні паралельних трубопроводів

    Міжнародні публікації


ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
© 2006-2022 Інформація про сайт