Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці
Ищенко.jpg

Іщенко Олександр Степанович

асистентКонтакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 70


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 0562-46-90-66 konvert3.jpgishchenko.o.s@nmu.one

Освіта

Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема (ДГИ), рік закінчення 1971. Спеціальність – ТКМПРМПИ (технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин), кваліфікація гірничий інженер

Навчальна робота

Згідно навчального навантаження при роботі на посаді асистента (за контрактом з вересня 2018 р. по червень 2020 р.) викладав наступні дисципліни:

Осінь 2018-19 Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв, Аерологія гірничих підприємств, Менеджмент охорони праці, Цивільний захист та охорона праці в галузі, Ергономічний аналіз умов праці, Оцінка техногенних ризиків. Гігієна праці та виробнича санітарія, Нормативне регулювання охорони праці.

Весна 2018-19 Психофізіологічні основи безпеки праці, Основи гірничорятувальної справи, Промислова вентиляція та кондиціювання повітря, Проектування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, Проектування систем захисту від надзвичайних ситуацій, Системи вентиляції гірничих підприємств.

Осінь 2019-20 Безпека експлуатації інженерних систем і споруд, Пожежна безпека, Оцінка техногенних ризиків. Моделювання систем та засобів захисту працюючих, Технічна експертиза об'єктів підвищеної небезпеки.

Весна 2019-20 Безпека експлуатації гірничого обладання, Теорія горіння та вибуху,

Інша діяльність

У 1971 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема (ДГІ) за спеціальністю “Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин”.

З 1973 по 1980 рік працював інженером та старшим інженером НДС кафедри.

З 1980 по 1983 рік – навчався в аспірантурі. Після закінчення аспірантури працював молодшим та науковим співробітником кафедри.

З 1991 року по теперішній час працює асистентом кафедри Охорони праці та цивільної безпеки. Свою педагогічну роботу успішно поєднує з науковою діяльністю. Основний напрям наукових досліджень – вдосконалення провітрювання рудних шахт.

Має 68 опублікованих друкованих робіт у тому числі: 2 галузевих нормативних документа, 44 статті у наукових журналах та збірниках, 11 авторських свідоцтв СРСР на винаходи, 5 патентів України та 6 навчальних методичних посібників.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» з 27 лютого по 27 квітня 2018 р.

Основні наукові публікації

1. Временная инструкция по определению расхода воздуха, необходимого для проветривания марганцевых шахт./ Бессчастный А.В., Лебедев Я.Я., Лин С.Б., Масленко Н.К., Ищенко А.С. / Под научным руководством Долинсконго В.А. -Днепропетровск, 1982. -33 с.

2. А.с. 1092279 СССР, МКИ3 Е 21 F 1/14. Шахтная перемычка. / В.А.Бойко, А.С.Ищенко, Н.В.Шибка, В.С.Никишин, А.А.Литвиненко (СССР). -№3475432/22-03; Заявлено 23.07.82; Опубл. 15.05.84. Бюл. №18. -3 с.

3. Руководство по комплексному обследованию вентиляции шахт Минчермета СССР и мероприятия по повышению ее эффективности./ Умнов А.Е., Сахновский В.Л., Ошмянский И.Б., Панов Н.С., Литвиненко А.А., Бойко В.А., Васецкий В.Г., Тарасевич В.М. Курман А.В., Алексеев Е.К., Лысов Л.А., Ищенко А.С. -Кривой Рог, 1986. -170 с.

4. Долинский В.А., Ищенко А.С., Рыбалко Н.П. Перспективные схемы проветривания марганцевых шахт.// Реф.сборник "Марганец", ГрузНИИНТИ. -Тбилиси, 1989. -№4(124). -С.3-6.

5. Ищенко А.С., Литвиненко А.А., Шибка Н.В. Регулятор расхода воздуха для рудных шахт.//Известия вузов. Горный журнал. -1990. -№2. -С.101-103

6. А.с. 1701932 СССР, МКИ3 Е 21 F 1/00. Способ определения режимов совместной работы шахтных вентиляторов после взрывных работ./ В.А.Бойко, А.С.Ищенко, Н.В.Шибка, А.А.Литвиненко, С.Б.Микрюков (СССР). -№4726795/03; Заявл.02.08.89; Опубл.30.12.91. Бюл.№48. -5 с.

7. Ищенко А.С. Повышение надежности шахтной перемычки парашютного типа.// Науковий вісник Національної гірничої академії України, 2002, №2. -Дніпропетровськ: РВК НГА України, 2002. -С.79-81

8. Golinko V., Cheberyachko S., Kolesnik V., Ishchenko A. Assessment of protective efficiency of filtering respirators. //Scientific bulletin of National mining university. The scientific and technical journal, 2006. -№5.-Dnipropetrovsk. –P.86-88

Патенти

1. Пат. України. 90283, МПК Е 21 F 1/00. Шахтний регулятор витрати повітря./ Голінько В.І., Колесник В.Є., Артюшенко Т.О., Іщенко О.С. (Україна). -№ а2007 05809; Заявл.24.05.07.; Надр. 26.04.2010, Бюл. №8. -8 с

2. Пат. України. 104896 UA, МПК Е 21 F 1/14, Е 21 F 5/00. Шахтна перемичка./ Голінько В.І., Колесник В.Є., Артюшенко Т.О., Іщенко О.С. (Україна). -№а2012 00020; Заявл.03.01.2012; Надр.25.03.2014, Бюл. №6. -8 с.


ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.google
© 2006-2022 Інформація про сайт