Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
Голинько m.jpg

Голiнько Василь Іванович


Професор, доктор технічних наук.

Завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки.


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 83


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg
0562-47-23-41konvert3.jpggolinkongu@gmail.com
konvert3.jpgholinko.v.i@nmu.one

Освіта

Дніпропетровський гірничий інститут, 1975 р. за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». Інженер-електрик.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, 05.26.01 – охорона пра-ці,, диплом доктора ДН №000694 від 08.04.1993 р., тема дисертації: «Наукові основи, методи та засоби контролю параметрів та складу рудникової атмосфери»

Вчене звання

професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки, атестат ПР №000103, від 10.07.2000 р.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Соціально-економічний моніторинг умов праці, Управління безпекою, Автономність та відповідальність у професійній діяльності, Електробезпека, Радіаційна безпека, Цивільна безпека

Інша діяльність

В 1975 році закінчив з відзнакою НТУ "Дніпровська політехніка" і поступив до аспірантури при кафедрі охорони праці та цивільної безпеки. Працював старшим науковим співробітником, завідувачем галузевої науково-дослідної лабораторії засобів контролю рудникової атмосфери ГНДЛ-6, доцентом, професором, а з 1998 року - завідувачем кафедри охорони праці та цивільної безпеки.

Вніс значний внесок в розвиток наукових основ контролю параметрів та складу рудникової атмосфери. Ним розроблені нові методи та технічні засоби для контролю параметрів та складу рудникової атмосфери (запиленості і швидкості руху повітря, концентрації метану, кисню тощо).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників».

За результатам досліджень опублікував більше 250 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручники та 18 навчальних посібників, у тому числі 8 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації

Голінько_підв.jpgГолінько_4.jpg

Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Держпраці та НАН України, з 14.11.2016 р. до 30.12.2016 р. Довідка про підсумки підвищення кваліфікації № 36-д

.
Нагороди

диплом.jpg

Сертифікати

Голінько_1.jpgГолінько_3.jpgГолінько_2.jpg

Основні наукові публікації

1. Голинько В.И., Котляров А.К.

Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Монография. - Днепропетровск: изд-во «Лира», 2010. - 368 с.

2. Устименко К.К., Шиман Л.П., Голинько В.И.

Безопасность процессов утилизации ракетных двигателей твердого топлива. Монография. Д.: «Лира», 2011. - 384 с.

3. Безопасность процессов производства и применения эмульсионных взрывчатых веществ с компонентами утилизируемых вооружений. Монография. // Шиман Л.Н. Устименко Е.Б., Голинько В.И., Соболев В.В. – Днепропетровск: изд-во «Лира ЛТД », 2013. – 526 с.

4. Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В.

Контроль взрывоопасности горных выработок шахт: Монография. - Днепропетровск: Наука и образование, 2004. - 208 с.

5. Голінько В.І. Основи охорони праці: Підручник. - Д.: НГУ, 2014. – 271 с.

6. Голінько В.І. Соціально-економічний моніторинг умов праці. Навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2017. – 150 с.

7. Голінько В.І. Управління безпекою в професійній діяльності. Навчальний посібник. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 156 с.

8. Голінько В.І. Радіаційна безпека. Навчальний посібник. – Д.: НГУ, 2018. – 153 с.

9. Голінько В.І. Контроль умов праці. Навчальний посібник. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – 155 с.

10. Голінько В.І., Фрундін В.Ю., Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки : навч. посібник. - Д.: НГУ, 2013. - 232 с.

11. Голінько В.І., Смоланов С.М., Грядущий Б.А.. Основи гірничорятувальної справи: навч. посібник. - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2014. - 271 с.

12. Голінько, В.І., Чеберячко С.І. Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка: навч. посібник - Д.: НГУ, 2011. - 260 с.

13. Голінько В.І. Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці: навч. посібник - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

14. Голінько В.І., Третякова Л.Д., Чеберячко С.І. Проектування засобів індивідуального захисту працюючих. Навчальний посібник. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – 181 с.

15. Моніторинг умов праці: Підручник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко, М.В. Шибка, О.О. Яворська; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 230 с.


Institutional Repository NTU Dnipro Polytechnic

Підручники, посібники, монографії

Міжнародна діяльність


ORCID2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
© 2006-2020 Інформація про сайт