Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці
Чеберячко С.И.jpg

Чеберячко Сергій Іванович


Професор, доктор технічних наук.


Заступник завідувача кафедри з наукової роботи


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 71


w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 056-3730766 konvert3.jpgcheberiachko.s.i@nmu.oneОсвіта

У 1999 році закінчив з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю «Гірниче обладнання» та здобув кваліфікацію гірничого інженера-механіка.

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, 05.26.01 – охорона праці, диплом ДД № 004834 від 29.09.2015р., тема дисертації: «Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих»

Вчене звання

професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки атестат АП №000658 від 18 грудня 2018

Навчальна робота

Викладає дисципліни: Гігієна праці та виробнича санітарія, Ергономічний аналіз умов праці, Проектування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих

Інша діяльність

У лютому 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ”Підвищення ефективності протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих”. З квітня 2004 р. прийнятий на посаду доцента кафедри аерології та охорони праці. Загальний стаж роботи складає 10 років.

Наукова діяльність спрямована на вдосконалення існуючих засобів індивідуального захисту органів дихання та розробки нових технологій з їх виготовлення. Зокрема займається розробкою багатошарових фільтрувальних елементів для протипилових півмасок, які характеризуються підвищеною пиломісткістю і строком служби.

У 2009 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених. Загальне фото лауреатів з головою комісії Патоном Б.Є. з присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор технічних наук з 2015 р., професор кафедри – з 2018 р.,

1. У 2017 році проходив стажування у ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури на кафедрі Безпеки життєдіяльності з гідно наказа № 81 від 10.04.2017 року, де опрацював програми та особливості викладання дисциплін Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Ергономіка.

2. У 2017 році пройшов підготовку у Центрі інженерної педагогіки IGIP (Ві-ллач Австрія) та отримав сертифікат міжнародного інженера-педагога ING PAED IGIP (номер UA – 187 від 27 вересня 2017 р.).

3. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, технології робіт та правил пожежної безпеки …” у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з 15 по 18 листопада 2017 (Посвідчення. № 112572 (протокол 92-17д від 17.11.2017 р.), де знайомився зокрема особливостями виробничої діяльності та управління охороною праці при виконанні виробничих та управлінських функцій.

4. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці з 15 – 20 грудня 2017 року у Держпраці України, (згідно НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок…” Посвідчення. № посвідчення №532-17-41 (протокол 532-17 від 20.12.2017 р.)

5. Приймав участь у шестигодинному вебінарі «Informational Technologies in Science & Education», який проводився ВНЗ «НГУ» сумістно з із Vellore Institute of Technology (Індія) та Universidad de Castilla-La Mancha (Іспанія) у 26 вересні 2017 року

6. Пройшов 18-годинне навчання з питань надання першої домедичної допомоги …” у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та отримав Сертифікат «Надання первинної до медичної допомоги», №006-18 від 13.11.18

7. Пройшов навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності за темою «Порядок впровадження організаційних та технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці», що підтверджується посвідченням виданим …… Міністерство освіти та науки України № 21 (протокол 39 від 27.11.2019 р.).

8. Пройшов тренінг з «Управління ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств» в Академії управління ризиками в системах менеджменту Сертифікат №1-1022.

9. Підготував та викладає дисципліни: для магістрів спеціальностей 263 «Цивільна безпека» і 184 «Гірництво» підготував та викладає дисципліни: «Промислова гігієна та виробнича санітарія», «Ергономічний аналіз умов праці», «Проектування засобів колективно-го та індивідуального захист» та «Цивільний захист»

10. У викладанні дисциплін використовує досвід провідних вишів та особистий досвід науково-дослідницької, інженерної і винахідницької діяльності із застосуванням відповідного програмного забезпечення у поєднанні з мультимедійними засобами представлення матеріалу. У співавторстві Чеберячко С.І. опублікував навчальні посібники «Ергономічний аналіз умов праці» та «Проектування засобів індивідуального захисту» для магістрів вищих технічних навчальних закладів спеціальності 263.

11. Наукова діяльність Чеберячко С.І. спрямована на зменшення захворювань, обумовлених шкідливими факторами виробничого середовища, при використанні засобів колективного і індивідуального захисту шляхом підвищення ефективності систем безпечної праці на основі ризик-орієнтованого підходу.
Індекс цитування наукових робіт Гірша: 2 за шкалою Scopus та 4 за шкалою Google Scholar.

12. У 2009 р. отримав Премію Президента України для молодих вчених за роботу «Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працівників» (Указ від 03.11.2009 № 891/2009)

13. Має 149 публікацій, з них 1 підручник з грифом МОН, та 6 навчальних посібників; 104 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях та 16 наукових статей у рецензованих закордонних виданнях, 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та 8 навчально-методичних робіт. Після захисту докторської дисертації має 33 публікації, 10 наукових статей у вітчизняних фахових виданнях та 7 наукових статтей у рецензованих закордонних виданнях, з яких 5 включені до міжнародної бази Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55217741400), та 4 навчально-методичних роботи.

Підвищення кваліфікації

ЧебС.jpg

1. Тренінг з «Управління ризиками небезпек в системах управління гігієни та безпеки праці підприємств» в Академії управління ризиками в системах менеджменту, (0,5 кредиту) сертифікат №1-1022.

2. Навчання та перевірка знань із Законів України та нормативно-правових актів з питань охорони праці. Державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці України», Посвідчення №61-21-15 (протокол №61-21-14 від 29 жовтня 2021 р.) (40 год.)

3. Тов СП «ДІЕКС», пройшов перевірку знань з електробезпеки (група електробезпеки 4) посвідчення 113454 від 10 грудня 2021 протокол засідання комісії 66-21Д (40 год.)

4. Школа керування ризиками Джанет Аршимової Онлайн-курс Risk Managemrnt p 27 вересня – 6 грудня 2021 року (40 академічних годин) сертифікат 03-010.

5. Пройшов міжнародну академічну мобільність в рамках проєкта Horizont-2020 на Міжнародній гірничій школі (DIM ESEE-2 INNOVATIVE WORKSHOP) у Хорвацькому Дубровнику з 22-22 жовтня 2021 року (15 годин)

Нагороди

диплом.jpg2.jpgviber_image_2021-10-02_09-54-46-877.jpg2.jpg4.jpg

Сертифікати

certificate_001.jpgCheberyachko_001.jpg4.jpgCheberiachko Serhii.jpgDr. Cheberiachko Serhiy Certificate_001_cr.jpg01.jpgФорум2020_Сертификат.jpgЧеберячко_СЕРТИФІКАТ_001.jpgЧеберячко СІ_001.jpgSertificate-Oppb_спикер-Чеберячко.jpg2.jpg4.jpg3.jpg1.jpg179221927_4125563880841456_4490501217541591605_n.jpg14th SAFETY GALA CERIFICATE_001.jpgЧеберячко С.І._001.jpgСертифікат2.jpgRC004_Conducting a Biosecurity Risk Assessment _001.jpg100-P02-EP020_cert-100-P02-EP020_001.jpg100-P02-EP010_cert-100-P02-EP010_001.jpg100-B02-PB162_Chemical Disinfectants (1)_001.jpg100-B01-PB110-2017_cert-100-B01-PB110-2017 (4)_001.jpg100-B01-PB063-2017_cert-100-B01-PB063-2017 (2)_001.jpg 3.jpg1.jpgЧеберячко С.._001.jpg 1.jpg180274535_4134620266602484_4315044547348723900_n.jpgcertificate.jpeg5.jpeg7.jpeg8.jpeg9.jpeg10.jpeg11.jpeg12.jpeg13.jpeg14.jpeg15.jpeg16.jpeg17.jpeg18.jpeg19.jpeg20.jpeg21.jpeg

Основні наукові публікації

1. В.І. Голінько, С.І. Чеберячко

Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 260 с.

2. В.І. Голінько, С.І. Чеберячко

Практикум з охорони праці [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

3. Голінько В.І., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. Оцінка впливу опору респіраторів диханню на працездатність людини. Науковий вісник НГУ, 2007, №9, стор. 85

4. Improving efficiency of dust mask use in mining: monograph / V.І. Golinko, S.І. Cheberyachko, Y.І. Cheberyachko, O.O. Yavorska, V.V. Tykhonenko; Ministry of Education and Science of Ukraine; National mining university. – Dnipro: NMU, 2014. – 100 p.

5. Analysis of the factors influencing the level of professional health and the biological age of miners during underground mining of coal seams. / S. Cheberiachko, Yu. Cheberiachko, V. Sotskov, O. Tytov // Mining of Mineral Deposits. – 2018. – 12(3). – P. 87 – 96 (входить до міжнародної наукометричної бази «Web of Science Core Collection»).

6. Пат. № 122788 Україна, МПК A62B 23/02. Фільтрувальний респіратор» / В.І Голінько, Ю.І. Чеберячко, В.Ю. Фрундін, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Д.В. Славінський ; заявник ДВНЗ «НГУ». – № u 2017 07973 ; заяв. 31.07.2017 ; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.

7. Пат. № 119071 Україна, МПК A62B 7/10. Респіратор та спосіб його виготовлення / В.І. Голінько, Ю.І. Чеберячко, В.Ю. Фрундін, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук ; заявник ДВНЗ «НГУ». – № u 2017 02592 ; заяв. 20.03.2017; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

8. On the Problem of Filter Respirator Selection / I. Cheberiachko Y. Cheberiachko, A. Yavorskyi // Advanced Engineering Forum. – 2017. – Vol. 25. – P. 136 – 142.

9. Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting / S. Cheberiachko, O. Yavorska, Y. Cheberiachko, A. Yavorskyi // Ukrainian School of Mining Engineering: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., (Berdyansk, Ukraine, September 4 – 8, 2018). – 2018. – Vol. 60. – P. 161 – 171.

10. Методика забезпечення охорони праці на державних підприємствах при використані ЗІЗОД / Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д.І., Книш І.М.// Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2019 р . /за заг. Ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2019. -С153-155.

11. Розробка нового фільтрувального респіратора / Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. //Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 182

12. Щодо оцінки методу індивідуального підбору фільтрувальної півмаски до працівників / Книш І.М., Клімов Д.Г., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І.// ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студентів. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності – Л., 2019. -С286-287.

13. Improvement of the procedure of new filter masks development/ S.Cheberyachko, Y.Cheberyachko, D. Radchuk, O. Deryugin and O. Nesterova // MATEC Web of Conferences 305, 00038 (2020) SESAM 2019 https://doi.org/10.1051/matecconf/202030500038 (входить до міжнародної наукометричної бази «Scopus»).

14. До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників / С.І. Чеберячко, О.О. Яворська, Ю.І. Чеберячко, В.О. Соцков // Збірник наукових праць

Патенти

S4.jpgДодаток 6.jpg

Публікації у Периодичних виданнях НТУ "Дніпровська політехніка"

2019

 • Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства
 • 2018

 • Analysis of pressure difference changes in respirator filters while dusting
 • Analysis of the factors influencing the level of professional health and the biological age of miners during underground mining of coal seams
 • STUDYING REGULARITIES OF AIR MOVEMENT THROUGH A FILTERING HALF-MASK
 • Аналіз сучасних вимог до фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання
 • До оцінки ризику професійних захворювань органів дихання гірників
 • ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО РЕСПІРАТОРА ГІРНИКАМИ
 • Дослідження захисних властивостей півмаски РПА з протиаерозольними фільтрами різних виробникіів
 • Проблеми перевірки захисних властивостей фільтрувальних респіраторів
 • 2017

 • Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля
 • Проектування засобів індивідуального захисту працюючих
 • 2016

 • Study of protective properties of half-masks respirators used by miners
 • 2015

 • Дослідження ефективності протипилових фільтрів для умов вугільних шахт
 • Обгрунтування вибору засобів індивідуального захисту органів слуху
 • Розвиток теорії та практичне вдосконалення методів і засобів індивідуального протипилового захисту працівників гірничих підприємств
 • 2014

 • К вопросу о расчете коэффициента защиты фильтрующих респираторов
 • 2013

 • Державна атестація. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних проектах (роботах) спеціалістів і магістрів специфічних категорій, соціальних наук і бізнеса та права
 • До питання про формування здорового способу життя серед студентів
 • Дослідження факторів, які погіршують ефективність індивідуального протипилового захисту працівників
 • 2012

 • Аналіз факторів, які впливають на захисну ефективність ЗІЗОД
 •     Міжнародна діяльність


  orcid_logo2.jpg2020-03-26_213011.pngscholar.googleScopus
  © 2006-2022 Інформація про сайт