Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.jpg

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:наука2.jpg

  • Дослідження аеродинаміки шахт і рудників (дослідження аеродинамічного опору гірничих виробок шахт і вентиляційних мереж, удосконалювання аеродинамічної якості гірничих виробок, дослідження газового режиму шахт і дегазації вугільних пластів і супутників);
  • Розробка методів і засобів контролю складу й параметрів рудникової атмосфери та газових сумішей у дегазаційних трубопроводах у т.ч.: швидкості руху повітря, вмісту пилу й метану, вмісту кисню й ін.;
Схеми_вентиляції_шахт.JPG
  • Розробка засобів регулювання дебіту повітря в гірничих виробках шахт (регулятори витрати повітря, багатопозиційні регулятори для сполучення гірничих виробок шахт, регулятори парашутного типу й ін.).
  • Розробка наукових основ, обґрунтування параметрів і створення систем керування вентиляцією шахт, рудників, виробок великого обсягу, кар'єрів, а також дегазацією шахт. Оптимізація спільної роботи вентиляторів головного провітрювання (безпосередньо на шахті шляхом проведення планового експерименту).
  • Розробка методів і засобів контролю складу димових викидів теплоенергетичних об'єктів (кисень і гази недопалення).

Схеми вентиляції шахт:

а - центральна, б - флангова, в - дільнична
  • Управління охороною праці (розробка систем управління, моніторингу виробничого травматизму, автоматизованих робочих місць працівників служби охорони праці).
  • Розробка засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих (протипилові респіратори одноразового й багаторазового користування, фільтрувальних елементів для респіраторів багаторазового користування із застосуванням нових фільтруючих матеріалів).
  • Розробка способів і засобів регулювання мікроклімату глибоких шахт. Розробка систем і засобів колективного захисту для порятунку гірників при аваріях у шахтах.

Історія розвитку основних напрямків та досягнення вчених кафедри приведені на відповідних демонстраційних стендах.

Фахівцями кафедри охорони праці та цивільної безпеки відповідно до рішення Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля від 18.12.2014 надаються послуги «Теплові навантаження». Виконується науково-технічна робота для підприємств вугільної промисловості з дослідження теплового стану породних відвалів, а саме:

– Науково-технічна робота «Виконати наукові дослідження теплового стану (температурну зйомку) діючого та недіючого породних відвалів та розрахувати валові викиди шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу з недіючого породного відвалу ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1». (Договір № 010498, керівник теми С.О. Алексеєнко, відповідальний виконавець роботи І.А. Шайхлісламова, 2015р.;

Договір № 010400, керівник теми І.А. Шайхлісламова, 2016р.;

Договір № 010403, керівник теми І.А. Шайхлісламова, 2017р.).

– Науково-технічна робота «Виконати наукові дослідження теплового стану (температурну зйомку) діючого породного відвалу ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» та температурну зйомку і розрахунок валових викидів шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу з недіючого породного відвалу колишньої шахти ім. Шевченко». (Договір № 010405-19, керівник теми І.А. Шайхлісламова, 2019р).
1.png2.png

© 2006-2020 Інформація про сайт