Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
Викладання навчальних дисциплін іноземною мовою
1

Кафедра Охорони праці та цивільної безпеки незмінно залишається лідером з високою інноваційною технічною і гірничотехнічною освітою та постійним прагненням досконалості, повсякчас здійснюючи якісні перетворення, спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних ефективно працювати в умовах мультинаціонального глобального середовища. Спираючись на багаторічні традиції і фундаментальні цінності, співробітники кафедри завжди демонстрували рівень освіти, відповідний світовим стандартам. Підтвердженням цьому — запровадження в освітній процес альтернативного навчання фахових і базових дисциплін англійською мовою як оптимального поєднання вітчизняних освітніх традицій та закордонних інноваційних технологій.

Зусиллями провідних науковців та викладачів Університету освітній процес англійською мовою сприяє підготовці фахівців міжнародного рівня, підвищує можливості вільного доступу до найновіших інноваційних розробок, міжнародної академічної мобільності і наукових стажувань у провідних університетах світу, відкриває широкі перспективи працевлаштування після закінчення університету, забезпечує високу професійну кваліфікацію та конкурентоспроможність випускників на міжнародному та національному ринку праці.

Вагомим стимулом розвитку системи англомовної освіти слугує активна та плідна співпраця Інституту Природокористування з Міжнародними партнерами, що значно посилює потребу у викладанні гірничотехнічних дисциплін англійською мовою.

У зв'язку з вищенаведеним та з введенням в дію нових умов прийому 2020 року в освітньому процесі Інституту природокористування все більше уваги приділяється підготовці до єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Так доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Пугач Іван Іванович частину лекцій з навчальної дисципліни "Цивільна безпека" викладав англійською мовою. Ця дисципліна викладалася двом потокам студентів ІП, ММФ, ФБ, ГРФ четвертого курсу у складі 133 осіб.

Це дозволило студентам без відриву від основних занять підвищувати свій рівень володіння англійською мовою і мотивувало готуватися до єдиного вступного іспиту з англійської мови та поглиблювати мовні навички.

© 2006-2020 Інформація про сайт