Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Приєднуйся 

Twitterab6eff595bb1.pngyoutube.png
opcb.gif


Грантові пропозиції час змін


Сайти наших партнерів: 2022-05-18_131909.png Журнал охорона праці 2022-05-18_132001.png Журнал охорона праці та пожежна безпека
2022-05-18_132158.png Компанія Стандарт 2022-05-18_132259.png Європейське співтовариство з охорони праці

Статистика


ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

1

Кафедра Охорони праці та цивільної безпеки незмінно залишається лідером з високою інноваційною технічною і гірничотехнічною освітою та постійним прагненням досконалості, повсякчас здійснюючи якісні перетворення, спрямовані на підготовку фахівців нової генерації, здатних ефективно працювати в умовах мультинаціонального глобального середовища. Спираючись на багаторічні традиції і фундаментальні цінності, співробітники кафедри завжди демонстрували рівень освіти, відповідний світовим стандартам. Підтвердженням цьому — запровадження в освітній процес альтернативного навчання фахових і базових дисциплін англійською мовою як оптимального поєднання вітчизняних освітніх традицій та закордонних інноваційних технологій.

Зусиллями провідних науковців та викладачів Університету освітній процес англійською мовою сприяє підготовці фахівців міжнародного рівня, підвищує можливості вільного доступу до найновіших інноваційних розробок, міжнародної академічної мобільності і наукових стажувань у провідних університетах світу, відкриває широкі перспективи працевлаштування після закінчення університету, забезпечує високу професійну кваліфікацію та конкурентоспроможність випускників на міжнародному та національному ринку праці.

Вагомим стимулом розвитку системи англомовної освіти слугує активна та плідна співпраця Інституту Природокористування з Міжнародними партнерами, що значно посилює потребу у викладанні гірничотехнічних дисциплін англійською мовою.

У зв'язку з вищенаведеним та з введенням в дію нових умов прийому 2020 року в освітньому процесі Інституту природокористування все більше уваги приділяється підготовці до єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Так доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Пугач Іван Іванович частину лекцій з навчальної дисципліни "Цивільна безпека" викладав англійською мовою. Ця дисципліна викладалася двом потокам студентів ІП, ММФ, ФБ, ГРФ четвертого курсу у складі 133 осіб.

Це дозволило студентам без відриву від основних занять підвищувати свій рівень володіння англійською мовою і мотивувало готуватися до єдиного вступного іспиту з англійської мови та поглиблювати мовні навички.


На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні, який спрямований на сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні для покращення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм із безпеки і здоров’я на роботі (БЗР) та трудових відносин, була проведена серія вебінарів «Компетенції з безпеки праці. Базовий курс» в яких навчання проводили викладачі з різних закордонних закладів освіти на англійській мові.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт