Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА

На кафедрі охорони праці та цивільної безпеки розпочато процес узгодження імплементації елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва з роботодавцями в рамках освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів «Цивільна безпека». Очікуваними критеріями ефективності виступають ліквідація розриву між рівнем підготовки магістрів та вимогами роботодавців, а також підвищення кваліфікації викладачів та активізація науково-освітнього співробітництва.

a0f31f52b1bd1960cdd2bd4075cc8d79.png
© 2006-2020 Інформація про сайт