Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

Bowtie-Diagram-Template-4.png

Метод оцінки ризиків «краватка-метелик» (англ. bow-tie) – один з найбільш популярних х в аналізі ризиків. У ньому використовується діаграма, що візуалізує причинно-наслідкові зв’язки «небезпека – небезпечна подія – наслідки» і за своєю формою нагадує краватку-метелик. В її центрі розміщують небезпечну подію, яку вибирають для аналізу. Ліва частина діаграми слугує для визначення джерел ризиків, небезпек, права – для аналізу можливих наслідків, до яких вони можуть призвести.

Щоб метод працював, потрібно дотримуватися певної послідовності дій.

Спочатку ідентифікують конкретну небезпеку, небезпечну подію, яка може спричинити негативні наслідки, – саме вона є центральним вузлом діаграми «краватка-метелик».

У лівій частині діаграми перелічують власне небезпеки. Це можуть бути бактерії, віруси, витік газу, механічні збої, несправності обладнання, погодні умови, людські помилки тощо.

Далі аналізують механізми можливого розвитку причин небезпеки до небезпечної події, а також визначають дії із запобігання наслідкам. Для оцінки ризику, тобто визначення рівня ризику, використовують матрицю ризику зі шкалами ймовірностей і наслідків. Після цього проводять оцінку прийнятності ризику. Рівень ризику, який організація згодна прийняти у сфері охорони праці та який упроваджено в загальний профіль бізнесу, називається прийнятним ризиком. На цьому етапі важливо також визначити, наскільки результативними є наявні бар’єри, зокрема профілактичні заходи, що перешкоджають виникненню небезпечної події, а також дії, що пом’якшують можливі наслідки подій. Такими бар’єрами є технічний контроль, навчання, інструктажі, дотримання інструкцій і стандартів, інспектування та інші профілактичні заходи. У роботі з бар’єрами успішно застосовують модель «швейцарського сиру».

Між кожною причиною ризику – небезпекою – і центральною небезпечною подією проводять сполучні лінії. Додатково враховують і вносять до діаграми фактори, які можуть призвести до зростання ризику.

Розробляють бар’єри, проактивні, запобіжні заходи, що перешкоджають кожній небезпеці (причині). На діаграмі такі заходи із запобігання ймовірності події або її зниження зображують у лівій частині як вертикальні смужки, які перетинають лінії зв’язку «причина – ризик». Якщо є фактори, що призводять до підвищення ризику, то позначають також бар’єри, які будуть цьому перешкоджати.

CARM-Logo.png У правій частині схеми визначають різні можливі наслідки ризику і проводять лінії, які з’єднують небезпечну подію з кожним можливим наслідком. Спосіб оцінки наслідків нічим не відрізняється від звичайної оцінки ризиків. Обов’язково встановлюють ступінь імовірності події та рівень тяжкості наслідків. Наслідками можуть бути не тільки можлива втрата здоров’я та життя працівників, а й фінансові, матеріальні втрати, пошкодження машин і устаткування, екологічна шкода, втрата репутації організації та ін. Для наочності наслідки розфарбовують на діаграмі в різні яскраві кольори.

Наступний крок – аналіз ситуації та розробка бар’єрів, які запобігають потенційним наслідкам ризику або знижують їх (реактивні запобіжні заходи), а також перешкоджають кожній з причин, що призводять до наслідків.

2022-02-01_044315_cr.png

Запустили освітню онлайн-платформу для віртуальної подорожі Чорнобилем
https://chornobyljourney.org/
Сайт створений за принципами скролітелінгу (скролінг + сто всерітелінг) – це формат мультимедійних історій з мультимедійними елементами (фото, відео тощо), що активуються під час гортання й натискання.
Платформа складається з кількох розділів:
• контекст 1986 року;
• дослідження Чорнобильської катастрофи та її наслідків;
• науковий погляд на аварію;
• історії свідків та сучасників аварії на ЧАЕС;
• вивчення зони відчуження;
• розмова про перспективи Чорнобильської зони.
Сайт розробила студія Gremcy. Загалом над проєктом працювала команда з понад 200 фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах катастрофи та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

1.jpg

Вміння розпізнавати небезпеки в навколишньому середовищі, де вони виникають, має вирішальне значення для безпеки та здоров’я працівників. Представлена інтерактивна програма, розроблена інститутом безпеки та гігієни праці (NIOSH), дозволяє отримати відповідні навики. Це програмне забезпечення на базі Windows дозволяє потренуватися у пошуку небезпек у віртуальних робочих середовищах під час перевірки віртуального робочого місця. Обстеження робочих місць представлено панорамними сценами, де потрібно шукати та позначати стільки небезпек, скільки знайдуть протягом п’яти хвилин. Після виконання пошукового завдання, надається зворотній зв’язок щодо їхньої роботи разом із корисною інформацією про небезпеку. EXAMiner також дає викладачам можливість створювати власні навчальні матеріали, використовуючи сцени NIOSH або імпортуючи власні зображення до програмного забезпечення. https://wwwn.cdc.gov/NIOSH-Mining/HazRec/ResultSummary

стес 0.png

Вчимося оцінювати рівень виробничого стресу працвників та розробляти рекомендації для його зменшення. Для цього знайомим студентів з декількома кроками для визначення ризику.

Крок 1. Визначення стресових факторів

Розгляньте всі аспекти, які можуть бути причиною стресу на робочому місці, та ті, що пов’язані з прийняттям рішення, наявністю впливу шкідливих і небезпечних факторів, необхідністю контролю за декількома показниками, складністю оброблення завдання, керування складним процесом тощо. Під час дослідження стресогенних факторів HSE (Health and Safety Executive – Управління з охорони праці у Великобританії) рекомендує звертати увагу на шість категорій психологічних небезпек, які значно можуть погіршити психічний і фізичний стан працівників та результат виконання ними конкретного виробничого завдання (табл. 1).

Якщо не зважати на ці категорії, то оцінка ризику буде доволі поверховою, що значно вплине на обґрунтування відповідних заходів для забезпечення високої продуктивності праці та зниження рівня нещасних випадків та професійних захворювань. Пам’ятайте, що вплив небезпек кожна людина сприймає індивідуально, тому важливо розглядати їх окремо.

Крок 2. Установлення кола працівників, на яких впливають стресори.

Потрібно визначити, хто зазнає найбільшого ризику від стресогенних факторів. Для цього слід звернути увагу на кількість прогулів та обґрунтування їх причин, тобто взаємозв’язок негативних подій із розвитком певних захворювань, особливо соматичних. Рекомендується на цьому етапі провести консультації з працівниками, які можуть краще охарактеризувати свою виробничу діяльність і надати більш чіткіше уявлення про те, в який спосіб вони можуть постраждати. Необхідно зібрати якомога більше даних для забезпечення репрезентативної вибірки.

Крок 3. Оцінка ризику

Скориставшись таблицями для визначення важкості й інтенсивності праці, імовірності розвитку хвороби чи можливості травмування, слід оцінити величину ризику за матрицею потенційних ризиків.

Крок 4. Запропонувати адекватний план дій

Обов’язково в результаті консультацій із працівниками визначте ключові проблеми, які найбільше їх турбують, і запропонуйте відповідні рішення та план дій з обґрунтуванням кошторису для роботодавців. Важливо показати, в який спосіб можна досягти запланованих результатів.

Крок 5. Контроль виконання запобіжних заходів.

Забезпечте постійний моніторинг виконання плану запровадження запобіжних заходів з постійною перевіркою працездатності запроваджених змін. Важливо періодично відстежувати наявність небезпек для подальшого вдосконалення виробничого процесу.

стес 1.png

Матриця Хеддона для зниження виробничого травматизму

2021-11-09_054014.png

Одним з ефективних інструментів зі зниженням травматизму (смертності) від зовнішніх причин є застосування Матриці Хеддона, яка була вперше запропонована американським лікарем і інженером У. Хеддон в 1972 р. Матриця систематизує фактори ризику та заходи щодо їх зменшення в залежності від часу виникнення події (до події, під час і після). Вона показує, що в першій фазі необхідні попереджувальні заходи, в другій - заходи, що знижують травматизм і ймовірність смерті, в третій - заходи, пов'язані з лікуванням і реабілітацією, а також аналіз причин, що призвели до нещасного випадку. Спочатку така матриця застосовувалася для структурування факторів ризику травматизму від ДТП і включала додаткову класифікацію по відношенню до «тріади» - людина, транспортний засіб, навколишнє середовище. Згодом матрицю Хеддона використали для аналізу інших видів зовнішніх причин: падінь, пожеж, отруєнь, утоплень, ураження електричним струмом. Матриця дозволяє зрозуміти багатогранність причин травматизму, що вимагає забезпечити серйозний підхід до стратегії з профілактики. Наприклад, Матриця підкреслює, що контроль травматизму не обмежується тільки попередженням нещасних випадків. І дійсно, навіть найефективніші системи профілактики не здатні запобігти виникненню травм і нещасних випадків, проте можуть істотно знизити тяжкість їх наслідків. Так ремені і подушки безпеки, захисні шоломи, захисні мережі, дуги безпеки на сільськогосподарських машинах, фонтанчики для промивання очей, які повинні бути в лабораторії - ось лише деякі елементи профілактичних систем, які ні в якій мірі не здатні запобігти самій події. Замість цього, вони знизить ступінь важкості травми. Навіть після отримання людиною фізичних ушкоджень чимало можна зробити для зменшення ризику летального результату або подальшої інвалідності. Тобто збереження життя людини можна досягти тільки за допомогою комплексних заходів, які далеко виходять за рамки традиційної техніки безпеки.

Хеддон також запропонував загальну послідовність з десяти контрзаходів для зменшення ризику травматизму.

1. Запобігайте виникненню небезпеки

2. Зменшіть передбачувану небезпеку

3. Запобігайте реалізації небезпечної ситуації

4. Змініть рівень небезпеки окремих джерел

5. Відокремте небезпеку від працівника в часі та просторі.

6. Відокремте небезпеку від працівника за допомогою фізичних бар'єрів

7. Змініть властивості небезпеки

8. Захистіть працівника від травм настільки наскільки можливо.

9. Передбачте шкоду від реалізованої небезпеки та мінімізуйте її

10. Забезпечте надання домедичної допомоги.


2021-11-09_053152.png

Стиль Tech Noir представляє собою гібрид наукової фантастики зі стильними голлівудськими фільмами, які прогнозують розвиток нашого суспільства. Tech Noir представляє нові технології як руйнівну та дисипативну силу, що загрожує кожному аспекту людської діяльності. Погляд на майбутнє під таким кутом, відкриває широке поле можливостей для розвитку пізнавальної сфери здобувачів та формування в них ризик-орієнтованого мислення – основи сучасного управління ризиками. В даному контексті досить просто стимулювати розвиток відповідних психічних (психомоторних) процесів, які пов’язані з інстинктом самозбереження, набуття усвідомленого ставлення до безпеки; навичок до виявлення потенційних загроз і виробки відповідного світогляду. Виконання подібних досліджень дозволяє навчитись отримувати інформацію, систематизувати і аналізувати її для прогнозування розвитку певних негативних подій з метою уникнення небезпек чи зменшення негативних наслідків.

Підготував студент гр. 184-18ск-6 Лісовенко В.Г.

194546521_4234445756619934_8927688476027512137_n.jpg

Кінотренінг - цікавий формат навчання.

Шукаємо нові цікаві підходи для підготовки майбутніх фахівців, які б підтримували інтерес до проблем і задач з безпеки.

Показуємо уривок фільму-катастрофу на тему галузі, наприклад, «Глибоководний горизонт» для нафтовиків. Фільм максимально наближений до реальності, все як у житті: терміни підтискають, начальник кричить, робочий сумнівається, але порушує правила безпеки під відповідальність керівника. В результаті - вибух на нафтовій платформі.

В поворотні моменти сюжету викладач зупиняє фільм і починає обговорення: чи бувають аналогічні випадки у вашому житті, коли ви погоджуєтеся порушити правила, а коли - ні, як потрібно було вчинити?

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Здобувачі вищої освіти з групи 192-18ск-1 Амінова В., Касьянок Д., Кель Д., Сердюк Д. прийняли участь у грі "Аудит небезпек". Для цього вони розробили спеціальні чеклисти, які дозволяють індентифікувати небезпеки. Кожному з них пропонувалось дослідити чотири різних віртуальних робочих місця: на поверхні кар'єру, виробничій дільниці, на проїзній частині, в ремонтній дільниці, які розроблені NIOSH Mining. Після попереднього огляду, кожен презентував проведену роботу, отримуючи бали за правильні грунтовні відповіді. На завершальному етапі, використовуючи відомі онлайн калькулятори з вибору різних санітарно-гігієнічних заходів потрібно було обгрунтувати можливість усунення критичної небезпеки. 

170380535_4067018710029307_2171753778202203450_n.png170098228_4067018720029306_4452326049956092687_n.png

Відвідуючи заняття з дисципліни "Безпека на транспорті" здобувачі вчаться новітнім підходам з оцінки ризиків при роботі водіїв автотранспорту. Для цього фахівцями НТУ "Дніпровська політехніка" був розроблений спеціальний чек-лист, який враховує вплив декількох шкідливих виробничих факторів, які сприяють утворенню несприятливих умов для виникнення професійних захворювань. Особливістю такого підходу є можливість встановити альтернативні рішення задачі зі зниження професійних захворювань водіїв через визначення інтегрального критерію безпеки, який залежить від низки окремих показників, що характеризуються ергономічним, психосоціальним, індивідуальним та гігієнічним факторами впливу на умови праці водія. На рисунках наведені результати оцінки виконані здобувачами вищої освіти гр. 263-18-1 Булаха П.О і Грезента О.П.

159331676_3984253311639181_7986043987245397049_n.png159998891_3984253314972514_9039233872540663128_n.png159806703_3984253301639182_1160297807145425064_n.png

Ділимось досвідом. Для навчання працівників розроблено спеціальний онлайн-контент (див. рис.), який дозволяє сформувати розуміння процесу ідентифікації небезпек. Для цього розглядається певна ситуація в якій закодовані категорії небезпек: фізичних, хімічних, ергономічних, психофізіологічних, механічних чи біологічних. Для зручності відповіді заносяться в спеціальні таблиці з відповідними балами, які відповідають матриці оцінці ризиків 5Х5.

155416970_3954935017904344_1395583999492759482_n.jpg

Ділимось досвідом. Для формування ризик-орієнтованого мислення необхідно створити мови для наробки (напрацювання) навичок з аналізу, обробки, класифікації отриманої інформації для розуміння розвитку ситуації. Для цього можна задіяти модернізовану модель Гібсса, яка передбачає пошук відповідей на низку питань, які підказують напрямок з обробки одержаної інформації. Перелік питань, на які необхідно знайти відповідь, поступово формують можливість з прогнозування розвитку подій. Розвитком даного питання на кафедрі займаються наші аспіранти Боровицький Олександр та Гільперт Віталій. Наведені картинки дозволяють змоделювати ситуацію. Звісно вони надаються слухачам чи здобувачам по черзі з відповідним обговоренням всіх етапів, які відповідають моделі. Потім як один з варіантів можливого розвитку надається наступне зображення і знову діємо за відповідним шаблоном.

149550664_3909527962445050_1177128378412759105_n.png

Ділимось досвідом. Знайомтесь з метод визначення фізичної втоми, який запропонований Suzanne H. Rodgers для встановлення кількісних показників, які дозволяють порівняти різне виробниче навантаження та розрахувати величину ергономічного ризику при виконанні фізичної роботи.

Процедура оцінки накопичення фізичної втоми складається з наступних кроків. Перший - ідентифікація виробних завдань, тобто встановлення робочих поз, часу на їх виконання; також в таблицю заносяться результуючі дані зі складності їх виконання, яка визначаються за спеціальним чек-листом (див. рис.) та відомості щодо додаткових засобів зменшення навантаження. Другий - оцінка тривалості і частоти навантаження від фактичного часу виконання роботи та рівень навантаження на різні частини тіла за їх сприйняттям легкий, помірний, важкий.Третій крок – оцінка рівня втоми кожної частини тіла визначається комбінацією відповідних балів.

139800723_3834939786570535_1523128298441990621_n.jpg

Для підвищення результативності підготовки майбутніх фахівців з цивільної безпеки здобувачем другого магістерського рівня Соколовською Оксаною розроблено спеціальну гру (рис.), яка сприяє розвитку ризик-орієнтованого мислення. На ігровому полі розміщено виробниче обладання, на якому визначені конкретні небезпеки, які потребують відповідної перевірки і визначення рівня ризику травмування працівника. Це вимагає їх осмислення, а також, розуміння ситуації для визначення можливих наслідків. Для кожного завдання розроблено відповідний чек-лист (рис). Гра має декілька турів. На першому - гравці визначають наслідки від можливих небезпек притаманих обладанню. Якщо гравець не може виконати завдання, запрошується допомога або у ведучого або у інших гравців. У разі потрапляння на ігрове поле, де вже визначені наслідки, відбувається перехід до наступного другого туру - встановлення йомовірності виникнення небезпечної ситуації. По завершенні, якої відбувається третій тур - оцінка ризику, за відомою матрицею ризиків (5Х5). Після оцінки ризиків, у відповідності до принципу Демінга, відбувається їх перевірка. Весь процес гри супроводжується, підказками та запитаннями, які стосуються конкретних виробничих ситуацій з наявним обладнанням.

Запроваджуємо нові сучасні підходи до виконання курсових робіт!

Для конкурентоспроможності наших студентів, а також підготовки їх до участі у різних наукових конкурсах і проєктах, нашою кафедрою було запропоновано їм підготовити курсові роботи за технологією SMART.

Технологія SMART – це сучасний підхід до постановки виробничих задач, яка дозволяє на етапі визначення мети узагальнити всю наявну інформацію, встановити прийнятні терміни роботи, визначити достатність ресурсів, надати всім учасникам процесу ясні, точні, конкретні відповіді.

SMART — це абревіатура з перших літер англійських слів:

S = Specific (конкретний),

M = Measurable (вимірний),

A = Achievable (досяжний),

R = Relevant/Realistic/Results Focused (релевантний),

T = Timely/Trackable (обмежений у часі).

1.png

Більше на сайті

Фрагмент з обгрунтування доцільності курсовоі роботи та очікувані результати

Розробка фільтрувального респіратору для захисту від вірусів

1.1.png 2.jpg 3.png

Програма для побудови 3Д моделі обличчя за фотографією

6.png

Розробка дизайну смуги обтюрації та побудова каркасу півмаски. Від ідеї до готового виробу.

lego_.png

Застосовуємо нові практики у навчанні!

Метод LSP допомагає у вирішенні питання підвищення безпеки на виробництві.

Аби керівник і підлеглий могли краще порозумітися, можна скористатись LEGO SERIOUS PLAY — відомим у багатьох країнах світу фасилітованим2 (навчальним) процесом3.

Процес побудови групової моделі

LSP використовується організаціями з метою залучення співробітників до генерації інноваційних ідей, які допомагають усвідомлено ставитись до спільної справи. Застосування у процесі навчання LSP допомагає проникненню поставленої проблеми у свідомість кожного учасника процесу за рахунок залучення його емоцій, мозку і тіла до спільного вирішення складних питань.

– виявляється потенціал співробітників компаній;

Вигляд моделі, що описує один з етапів розслідування нещасних випадків на виробництві

– укріплюється їх віра в себе.

Процес навчання перетворюється на діалог, який сприяє залученню стовідсоткової уваги учасників, оскільки цеглинки LEGO працюють як каталізатори, своєрідні метафори, що запускають творчі процеси та видають рішення.

Гра — це процес, лімітований правилами і добровільною участю. Вважається, що найкраще вчитись у процесі залучення в гру. При створенні якогось продукту головне — задіяти уяву, побачити і описати отриманий результат.

На перший погляд, метод LSP — це несерйозно, нагадує дитячу гру в кубики. Але це не просто гра, а гра з певною метою. На ігровому полі створюється тривимірний ландшафт, що дає можливість програвати різноманітні сценарії без страху помилок, тому що їх можна швидко виправити. Зосередженість на моделях забезпечує вільний, відкритий обмін думками без переходу на особисті почуття — цегла «ставиться» до всіх однаково. Це значно допомагає у вирішенні реальних проблем, а також дозволяє гравцям бачити речі очима своїх колег, виявляти те, про що вони не знали.

4

 Для отримання зворотнього зв'язку від кожного студента з метою підвищення якості викладання доцентом кафедри охорони праці та цивільної безпеки Пугачем Іваном Івановичем запроваджено анкетування студентів, яким він викладає лекції. Кожна лекція закінчується експрес-опитуванням за допомогою додатку "Форми" корпоративного порталу НТУ "ДП" Office 365.

 В цьому опитуванні студенти оцінюють якість викладання та цінність кожної лекції, визначають головні аспекти лекції та мають змогу внести свої пропозиції щодо покращення якості викладання.

 Приклад питань, що виносяться на анкетування:

5
 • Чи був вдалим початок лекції?
 • Чи був вдалим початок лекції?
 • Чи є вдалими приклади?
 • Чи є адекватною гучність викладання?
 • Чи є адекватним темп?
 • Оцініть достовірність інформації
 • Оцініть використання візуального матеріалу
 • Оцініть практичну значимість лекції
 • Контакт з аудиторією
 • Чи є адекватними мова і стиль виступу?
 • Наскільки актуальна була для Вас тема лекції?
 • Чи є вдалим завершення?
 • Чи дотримався лектор регламенту?
 • Чи добре тримався лектор?
 • Оцініть участь аудиторії через питання і відповіді
 • Оцініть свою роботу на лекції (наскільки Ви були активним учасником від 6 до 10 балів чи пасивним від 5 до 1 балів)?
 • Чи є оригінальним стиль викладу?
 • Чи є ясною головна думка лекції?
 • Чи є лекція переконливою?
 • Чи була лекція яскравою і приємною для аудиторії (від 6 до 10) або нудною (від 5 до 1)
 • Оцініть Вашу особисту участь в сьогоднішній лекції
 • Чи порекомендували б Ви своїм друзям відвідати цю лекцію?
 • Які Ви для себе зробили висновки з лекції?
 • Що найбільше сподобалося в цій лекції? Чому?
 • Що не сподобалося в цій лекції? Чому?
 • Ваші пропозиції щодо покращення якості викладання
2

Відповіді студентів після кожної лекції формуються в звіти в форматі Excel, з якими доцент Пугач І.І. ознайомлюється, аналізує, робить висновки і враховує їх у підготовці до наступних лекції. 3

 Така практика використання засобів сучасних інформаційних технологій у вигляді опитування студентів через анкетування дозволяє досягнути таких цілей:

 • Створювати та поширювати інформаційно-комунікативний простір серед учасників виховного процесу
 • Суттєво підвищити якість і ефективність викладання
 • Постійно вдосконалювати викладацьку і педагогічну майстерність викладачів
 • Здійснювати моніторинг за якістю викладання
 • Отримувати зворотній зв'язок від кожного студента, який прийшов на лекцію
 • Отримувати інформацію щодо ступеня засвоєння матеріалу студентами.
 • Розуміти запити студентів на отримання тих чи інших знань та навичок з навчальних дисциплін.
 • Викликати зацікавленість викладача в якісному наданні освітніх послуг
 • 1
 • Створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу
 • Залучати студентів до формування освітнього контенту
 • Посилювати зацікавленість студентів у набутті нових знань
 • Підвищувати персональну відповідальність кожного викладача за якість викладання
 • Аналізувати результати анкетування та робити висновки
 • Запобігати випадкам проявів корупції через прозорі стосунки між викладачем та студентами

 Також додатки до Office 365 активно використовуються при здійсненні організаційно-адміністративної роботи Інституту Природокористування. Так, наприклад завдяки додатку "Форми" Office 365 заступником директора Інституту Природокористування було сформовано базу даних актуальних контактів студентів ІП. 05 жовтня ця інформація дозволила здійснити оперативну евакуацію студентів гуртожитку №2.

 Наведені вище заходи повною мірою сприяє поширенню і створюванню нових знань, особливим чином поєднуючи традиції та інновації в освіті, що відповідає концепції місії університету та забезпечує умов й для інноваційного прориву в сфері підготовки висококваліфікованих та конкурентно спроможних здобувачів вищої освіти.

© 2006-2022 Інформація про сайт