Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
udosk.jpg

Запроваджуємо нові сучасні підходи до виконання курсових робіт!

Для конкурентоспроможності наших студентів, а також підготовки їх до участі у різних наукових конкурсах і проєктах, нашою кафедрою було запропоновано їм підготовити курсові роботи за технологією SMART.

Технологія SMART – це сучасний підхід до постановки виробничих задач, яка дозволяє на етапі визначення мети узагальнити всю наявну інформацію, встановити прийнятні терміни роботи, визначити достатність ресурсів, надати всім учасникам процесу ясні, точні, конкретні відповіді.

SMART — це абревіатура з перших літер англійських слів:

S = Specific (конкретний),

M = Measurable (вимірний),

A = Achievable (досяжний),

R = Relevant/Realistic/Results Focused (релевантний),

T = Timely/Trackable (обмежений у часі).

1.png

Більше на сайті

Фрагмент з обгрунтування доцільності курсовоі роботи та очікувані результати

Розробка фільтрувального респіратору для захисту від вірусів

1.1.png 2.jpg 3.png

Програма для побудови 3Д моделі обличчя за фотографією

6.png

Розробка дизайну смуги обтюрації та побудова каркасу півмаски. Від ідеї до готового виробу.

lego_.png

Застосовуємо нові практики у навчанні!

Метод LSP допомагає у вирішенні питання підвищення безпеки на виробництві.

Аби керівник і підлеглий могли краще порозумітися, можна скористатись LEGO SERIOUS PLAY — відомим у багатьох країнах світу фасилітованим2 (навчальним) процесом3.

Процес побудови групової моделі

LSP використовується організаціями з метою залучення співробітників до генерації інноваційних ідей, які допомагають усвідомлено ставитись до спільної справи. Застосування у процесі навчання LSP допомагає проникненню поставленої проблеми у свідомість кожного учасника процесу за рахунок залучення його емоцій, мозку і тіла до спільного вирішення складних питань.

– виявляється потенціал співробітників компаній;

Вигляд моделі, що описує один з етапів розслідування нещасних випадків на виробництві

– укріплюється їх віра в себе.

Процес навчання перетворюється на діалог, який сприяє залученню стовідсоткової уваги учасників, оскільки цеглинки LEGO працюють як каталізатори, своєрідні метафори, що запускають творчі процеси та видають рішення.

Гра — це процес, лімітований правилами і добровільною участю. Вважається, що найкраще вчитись у процесі залучення в гру. При створенні якогось продукту головне — задіяти уяву, побачити і описати отриманий результат.

На перший погляд, метод LSP — це несерйозно, нагадує дитячу гру в кубики. Але це не просто гра, а гра з певною метою. На ігровому полі створюється тривимірний ландшафт, що дає можливість програвати різноманітні сценарії без страху помилок, тому що їх можна швидко виправити. Зосередженість на моделях забезпечує вільний, відкритий обмін думками без переходу на особисті почуття — цегла «ставиться» до всіх однаково. Це значно допомагає у вирішенні реальних проблем, а також дозволяє гравцям бачити речі очима своїх колег, виявляти те, про що вони не знали.

4

 Для отримання зворотнього зв'язку від кожного студента з метою підвищення якості викладання доцентом кафедри охорони праці та цивільної безпеки Пугачем Іваном Івановичем запроваджено анкетування студентів, яким він викладає лекції. Кожна лекція закінчується експрес-опитуванням за допомогою додатку "Форми" корпоративного порталу НТУ "ДП" Office 365.

 В цьому опитуванні студенти оцінюють якість викладання та цінність кожної лекції, визначають головні аспекти лекції та мають змогу внести свої пропозиції щодо покращення якості викладання.

 Приклад питань, що виносяться на анкетування:

5
 • Чи був вдалим початок лекції?
 • Чи був вдалим початок лекції?
 • Чи є вдалими приклади?
 • Чи є адекватною гучність викладання?
 • Чи є адекватним темп?
 • Оцініть достовірність інформації
 • Оцініть використання візуального матеріалу
 • Оцініть практичну значимість лекції
 • Контакт з аудиторією
 • Чи є адекватними мова і стиль виступу?
 • Наскільки актуальна була для Вас тема лекції?
 • Чи є вдалим завершення?
 • Чи дотримався лектор регламенту?
 • Чи добре тримався лектор?
 • Оцініть участь аудиторії через питання і відповіді
 • Оцініть свою роботу на лекції (наскільки Ви були активним учасником від 6 до 10 балів чи пасивним від 5 до 1 балів)?
 • Чи є оригінальним стиль викладу?
 • Чи є ясною головна думка лекції?
 • Чи є лекція переконливою?
 • Чи була лекція яскравою і приємною для аудиторії (від 6 до 10) або нудною (від 5 до 1)
 • Оцініть Вашу особисту участь в сьогоднішній лекції
 • Чи порекомендували б Ви своїм друзям відвідати цю лекцію?
 • Які Ви для себе зробили висновки з лекції?
 • Що найбільше сподобалося в цій лекції? Чому?
 • Що не сподобалося в цій лекції? Чому?
 • Ваші пропозиції щодо покращення якості викладання
2

Відповіді студентів після кожної лекції формуються в звіти в форматі Excel, з якими доцент Пугач І.І. ознайомлюється, аналізує, робить висновки і враховує їх у підготовці до наступних лекції. 3

 Така практика використання засобів сучасних інформаційних технологій у вигляді опитування студентів через анкетування дозволяє досягнути таких цілей:

 • Створювати та поширювати інформаційно-комунікативний простір серед учасників виховного процесу
 • Суттєво підвищити якість і ефективність викладання
 • Постійно вдосконалювати викладацьку і педагогічну майстерність викладачів
 • Здійснювати моніторинг за якістю викладання
 • Отримувати зворотній зв'язок від кожного студента, який прийшов на лекцію
 • Отримувати інформацію щодо ступеня засвоєння матеріалу студентами.
 • Розуміти запити студентів на отримання тих чи інших знань та навичок з навчальних дисциплін.
 • Викликати зацікавленість викладача в якісному наданні освітніх послуг
 • 1
 • Створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу
 • Залучати студентів до формування освітнього контенту
 • Посилювати зацікавленість студентів у набутті нових знань
 • Підвищувати персональну відповідальність кожного викладача за якість викладання
 • Аналізувати результати анкетування та робити висновки
 • Запобігати випадкам проявів корупції через прозорі стосунки між викладачем та студентами

 Також додатки до Office 365 активно використовуються при здійсненні організаційно-адміністративної роботи Інституту Природокористування. Так, наприклад завдяки додатку "Форми" Office 365 заступником директора Інституту Природокористування було сформовано базу даних актуальних контактів студентів ІП. 05 жовтня ця інформація дозволила здійснити оперативну евакуацію студентів гуртожитку №2.

 Наведені вище заходи повною мірою сприяє поширенню і створюванню нових знань, особливим чином поєднуючи традиції та інновації в освіті, що відповідає концепції місії університету та забезпечує умов й для інноваційного прориву в сфері підготовки висококваліфікованих та конкурентно спроможних здобувачів вищої освіти.

© 2006-2020 Інформація про сайт