Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ4.jpg 1.jpg

Доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки Пугач Іван тісно спілкується з іноземними студентами з 8 країн Світу:2.jpg
 • Єгипту,
 • Сенегалу,
 • Гани,
 • Іраку,
 • Нігерії,
 • Ізраїлю,
 • Ефіопії,
 • Марокко.

 • 3.jpg

  Робота ведеться другий рік поспіль в рамках викладання навчальної дисципліни "Гігієна праці та виробнича санітарія" (Hygiene of Labor and Industrial Sanitation) іноземним студентам англійською мовою.


  4.jpg

  В базі дистанційної освіти при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» створена сторінка дисципліни, англійською мовою, з усіма необхідними матеріалами: лекції, практичні завдання, тести.

  Також створено онлайн-кабінет для іноземних студентів.

  bandicam 2020-04-11 16-45-41-313.jpg

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квіт. 2019 р. – Івано-Франківськ

  Студент гірничого факультету гр. 184-17-6 Гаража Є.А. (науковий керівник доцент Шайхлісламова І.А.) взяв участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні науково-технічні дослідження». Тези доповідей опубліковано у збірці матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

  Дослідження щодо допуску працівників до виконання надурочних підземних робіт / Шайхлісламова І.А., Гаража Є.А.// Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. –С. 203.

  bandicam 2020-04-11 16-45-41-313.jpg

  І Міжнародна науково-практична конференція "Прикладні науково-технічні дослідження", 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ

  Студентка гірничого факультету Леммер, Г.С. (наукові керівники доценти С.О. Алексеєнко С.О. і Шайхлісламова І.А.) взяла участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні науково-технічні дослідження». Тези доповідей опубліковано у збірці матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції.

  Розробка і створення технічних засобів для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій/ С.О. Алексеєнко, І.А. Шайхлісламова, Ю.В. Леммер, Г.С. Масур // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. С. 147.

  viber_image_2020-05-01_18-07-37_.jpg

  Студентка ІV курсу гірничого факультету Трифан Олександра (науковий керівник доцент Столбченко О.В.) взяла участь у Міжнародної науково-практичної конференції «Modern scientific achievements: experience exchange» Morrisville, USA. Тези доповідей опубліковано у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції.

  02.jpg

  Stolbchenko O.V., Trifan O.S. Personal protective equipment for dust hazards and its efficiency improvement

  III International scientific conference «Modern scientific achievements: experience exchange» Feb 22, 2017, Morrisville, USA, PP.14-16

  15.jpg
  Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки», м. Харків, 4 грудня 2015 р.

  Студенти ІV курсу гірничого факультету Віноградов Костянтин Євгенович та Гуща Валерія Олегівна (науковий керівник доцент Шайхлісламова І.А.) приймали участь у Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки» яка відбулася в Національному університеті цивільного захисту України м. Харьков. Тези доповідей опубліковано у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції.

  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технічних і соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту», м. Черкаси, 4-5 квітня 2013 р.
  Актуальні проблеми 330.jpg

  Студенти гірничого факультету: студентка групи ГІ-08-6 Галинська Олена Андріївна (науковий керівник доцент Алексеєнко С.О.) і студентка групи ГРг-09-6 Старченко Тетяна Вікторівна (науковий керівник доцент Шайхлісламова І.А.) представляли Національний техінчний університет «Дніпровська політехніка»; у Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми технічних і соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту» яка проходила у м. Черкаси.

  Актуальні проблеми технічних наук

  1. Галинська О.А. Автоматичний порошковий вогнегасник для гасіння пожеж в тупикових виробках шахт / О.А. Галинська, С.О. Алексеєнко.- Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина I (секція 1,2,3), 4-5 квітня 2013року, м. Черкаси. – Черкаси: АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2013. – С.263-265.

  2. Старченко Т.В. Самоспасение горняков при авариях в шахтах / Т.В. Старченко, И.А. Шайхлисламова, С.А. Алексеенко.- Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Частина I (секція 1,2,3), 4-5 квітня 2013року, м. Черкаси. – Черкаси: АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2013. – С.259-261.

  kovbasa.jpg

  25-27 квітня 2012 р. студент групи ГІ-08-6 Ковбаса В.В. (науковий керівник доцент Яворська О.О.) взяв участь у Міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Актуальні питання раціонального використання природних ресурсів», який проходив в національному гірничому університеті м. Санкт-Петербург

  © 2006-2020 Інформація про сайт