Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

01.jpg

На засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки 09.09.20 року відбулась атестація аспірантів: Гільперта Віталія, Боровицького Олександра, Шинкаренко Сергія, Клімова Даніїла, які презентували власні наробки за минулий навчальний рік. Здобувачі представили короткі презентації про досягнення, які жваво були обговорені викладачами кафедри з метою удосконалення об'єктів дослідження. Відбулась цікава дискусія, де аспіранти відстоювали власні погляди та все ж таки погоджувались з грунтовними зауваженнями до виконаних робіт. Проведення атестації аспіратнів важливий процес, який з одного боку готоує їх до майбутнього захисту, а з іншого дає розуміння про ті проблеми з якими вони зустрачаються на свойому тернистому шляху.

ДОКЛАДНІШЕ У FACEBOOK


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА

Методичне запезпечення дисциплін

metodichki.jpg

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійні програми бакалавр.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются бакалаврами за спеціальністью

184 Гірництво спрямованість «охорона праці»

Аерологія гірничих і промислових підприємств

Аерологія гірничих підприємств

Гігієна праці та промислова санітарія

Гірничо-комп’ютерна графіка

Електробезпека

Комп’ютерні технології в гірництві

Менеджмент охорони праці

Нормативно-правове забезпечення охорони праці

Промислова вентиляція та кондиціювання повітря

Виконання кваліфікаційної роботи

Практика

© 2006-2020 Інформація про сайт