Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ21_3.jpg


Приєднуйся 

f.pngtelegatwitterab6eff595bb1.pngyoutube.png

opcb.gif

news3.jpg

2021-01-13_231521.png

СТУДЕНТСЬКИЙ КЕЙС-ЧЕМПIОНАТ ВIД МЕТIНВЕСТ - — M.Student Champ 2022

130+ реальних кейсів від 21 підприємства вже чекають! Готові перевірити свої сили та знання?

Проєкт буде цікавим для студентів технічних, економічних та ІТ спеціальностей.

Хто може брати участь: студенти 3+ курсів ЗВО; студенти 4-х курсів технікумів та коледжів та викладачі у якості кураторів, випускники до 1 року після завершення навчання

Реєстрація на сайті проєкту

Призовий фонд чемпіонату понад 100 000 грн.!!!

ЗАПРОШЕННЯ НА УЧАСТЬ


Cайти наших партнерів:
2022-05-18_131909.png
Журнал охорона праці
2022-05-18_132001.png
Журнал охорона праці та пожена безпека
2022-05-18_132158.png
Компанія Стандарт
2022-05-18_132259.png
Європейське співтовариство з охорони праці
lab2.jpg

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні наукові публікації:

Шайхлісламова І.А. Дослідження щодо віднесення до поняття «роботи з підвищеною небезпекою» пересування працівників в гірничих виробках до місця виконання робіт / І.А. Шайхлісламова , І.І. Пугач// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 17 / ред. кол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. — Харків : Право, 2018.

Шайхлісламова І.А. Паспорт виїмкової дільниці вугільної шахти як ключовий елемент категорійної відповіді у висновку судового експерта. / І.А. Шайхлісламова, О.А. Муха // Вісник ОНДІСЕ – науково-практичне видання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Випуск 5, Одеса 2019. С.223-232. ISSN 2522-9656.

Муха О.А. Експертне дослідження причинного зв’язку при організації робіт на виїмковій дільниці / О.А. Муха, І.А. Шайхлісламова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько та ін. — Харків: Право, 2019. - Вип. 20. С.442-452. DOI:http://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.35

Конференції і семінари:

6.jpg

Шайхлісламова І.А. Дослідження особливостей роботи за договором підряду у вугільних шахтах /Шайхлісламова І.А., Муха О.А.// Актуальні питання судової експертизи: матеріали всеукраїнської наук.-прак. конф., 14 червня, 2017 р.-Дніпро: М-во юстиції України, ДНДІСЄ. - Д., 2017.

5.jpg

Шайхлісламова І.А. Функціонування системи управління охороною праці у вугільній промисловості україни / Шайхлісламова І.А. Муха О.А. // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та фахівців-практиків «ОХОРОНА ПРАЦІ: ОСВІТА І ПРАКТИКА» 27.04.2021 р.

4.jpg

Шайхлісламова І.А. Визначення питань та підготовка матеріалів для призначення експертизи з дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці// Навчально-методичний семінар Щодо особливостей досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва. - 2021р.
Шайхлісламова І.А. Дослідження судовою експертизою нещасних випадків невиробничого характеру зі смертельним наслідком / Шайхлісламова І.А., Крохмаль Т.С.// конференція «Сучасний стан судової експертизи: теоретичні та практичні проблеми», - Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз. - 2021р.

Науково-дослідна робота:

1. НДР № IV.4.2-2019/1 Методичні рекомендації щодо проведення підготовки судових експертів за спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»

2. НДР «Розробка методичних рекомендацій щодо встановлення причинно-наслідкового зв’язку при порушенні вимог безпеки на рудниковому транспорті в підземних умовах» (2020-2021р.р.). Під час виконання роботи були залучені студентки групи 263-19-1 Музика Єлизавета та Фролова Дар'я, які прийняли участь у дослідженні причин нещасних випадків на рудниковому транспорті

рис_1 на сайт.jpgрис_2 на сайт.jpgрис_3 на сайт.jpg

Засідання секції з безпеки життєдіяльності і охорони праці:

Шайхлісламова І.А. та Муха О.А. входять до складу секції судової експертизи в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці при Науково-консультативній та методичній раді з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Під час засідань цієї секції розглядаються актуальні питання судової експертизи, серед яких: обговорення технічних завдань науково-дослідних робіт, що пропонуються для включення до тематичного плану НДР науково-дослідних установ Міністерства юстиції України, ходу виконання науково-дослідних робіт, їх апробації та впровадження; розгляд питань щодо наявності в НДУСЕ необхідних методик, доцільності їх використання та можливості розроблення нових методик з урахуванням сучасних досягнень науки та техніки або припинення застосування їх та використання в якості науково-технічної та довідкової літератури; обговорення висновків судових експертів і повторних непідтверджених експертиз, інші питання тощо.

2_cr.jpg4.jpg


28 жовтня 2022 року доценти кафедри Охорони праці та цивільної безпеки НТУ «ДП», судові експерти Шайхлісламова І.А. і Муха О.А. взяли участь у осінньому засіданні секції судової експертизи в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України на якому були прийняті рішення щодо впровадження результатів НДР НДУСЕ, в тому числі НДР за темою «Розробка методичних рекомендацій щодо встановлення причинно-наслідкового зв’язку при порушенні вимог безпеки на рудниковому транспорті в підземних умовах» (керівник Муха О.А., співавтор Шайхлісламова І.А.) та за темою «Розробка методики проведення судової експертизи з безпеки життєдіяльності та охорони праці» (відповідальна Шайхлісламова І.А.).

осін секц3.jpgосін секція1.jpg
© 2006-2022 Інформація про сайт