Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
111.jpg

Кафедра аерології та охорони праці (заснована у 1940 р.) відіграє у Національному гірничому університеті провідну роль у формуванні фахівців для гірничодобувної та інших галузей промисловості. За роки свого існування кафедра аерології та охорони праці дала путівку в життя багатьом талановитим вченим, висококваліфікованим керівникам науки та виробництва. В багатьох регіонах України, а також далеко за її межами добре відомі їх імена.

 

 Виконуючи трудові обов'язки, людина обложка_0.jpgпрацює не лише заради свого блага, а задля блага суспільства в цілому. Одним із завдань суспільства є забезпечення таких умов праці, які забезпечують високий рівень продуктивності і не чинять негативного впливу на здоров'я працюючих, не завдають шкоди оточуючим людям та довкіллю. При експлуатації машин та механізмів, проектуванні та спорудженні об’єктів, будов, комунікацій, впровадженні технологій, матеріалів, продуктів необхідно наука2.jpgперш за все орієнтуватися на збереження здоров’я і безпеки людини, передбачати можливість створення нешкідливих та безпечних умов праці.

Зважаючи на це кафедра здійснює випуск фахівців з охорони праці та підготовку студентів університету з аерології гірничих підприємств, вентиляції шахт та рудників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, гігієни праці, правознавства та ін. Сьогодні колектив кафедри – це професіонали високого рівня, які здійснюють підготовку фахівців з питань охорони праці для всіх галузей промисловості.

Спеціальність – “Гірництво”

Спеціалізація "Охорона праці"

devochka.jpg

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру та докторантуру за фахом 263 “Цивільна безпека“.

Освітні рівні: бакалавр, магістр.

Терміни навчання: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 років (на базі бакалаврата).

Форми навчання: денна, заочна, скорочена на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціалізацією можна отримати кваліфікацію - бакалавр, магістр, з терміном навчання: бакалавр – 3 роки; магістр – 1,5 років.

Об’єкт діяльності фахівців – техніка і технології видобутку корисних копалин, система безпеки праці, управління та організація охороною праці на гірничих підприємствах. 

наука1.jpg

Професійні функції фахівців – оперативно-виробниче управління гірничим підприємством, проектування технологічних систем гірничого виробництва, розрахунково-аналітичне забезпечення виробничих рішень, інженерно – технічне забезпечення видобутку корисних копалин, контроль умов праці, атестація робочих місць за умовами праці, організація та координація робіт з охорони праці, управління системами життєзабезпечення підприємств.пожарный.jpg

Сформована система професійних знань дозволяє нашим випускникам успішно виконувати такі основні функції і завдання в галузі управління охороною праці як: інформаційне забезпечення, навчання, планування, фінансування, організація та координація робіт з охорони праці, реєстрація та облік, пропаганда та виховання безпечної поведiнки, контроль за станом охорони праці, опрацювання нормативних актiв, професiйний добiр, регламентацiя процесу працi, атестацiя робочих мiсць за умовами працi,аспортизацiя об'єктiв, експертиза, лiцензування та сертифiкацiя, забезпечення безпечностi обладнання, процесiв, будiвель, споруд та територiй, забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних умов праці, санiтарно-побутового, лiкувально-профiлактичного та медичного обслуговування, погодження та видача дозволiв, попередження про небезпечнi ситуацiї, розслiдування нещасних випадкiв, професiйних захворювань i аварiй та ін.

Після закінчення Національного гірничого університету за освітньою програмою “Охорона праці в гірничому виробництві” випускники можуть працювати:

вимірювач2.jpg
  • на шахтах, рудниках і метрополітенах
  • у службах охорони праці, пожежної профілактики, та інших підрозділах які забезпечують безпеку життєдіяльності працівників на промислових підприємствах в установах та організаціях;
  • в структурних підрозділах Державної служби України з питань праці, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
  • на командних посадах підрозділів Державної воєнізованої гірничорятувальної служби;
  • у службах охорони праці місцевих органів виконавчої влади та державних адміністрації.
парашют.jpg

[ На головну ] [ Реклама спеціальності ] [ Вступ до НТУ ДП ]

[ Український центр оцінювання якості освіти ] [ Новини абітурієнтам ]

© 2006-2019 Інформація про сайт