Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Голинько m.jpg

Голiнько Василь Іванович


Професор, доктор технічних наук.

Завідувач кафедри охорони праці та цивільної безпеки.


В 1975 році закінчив з відзнакою НГУ і поступив до аспірантури при кафедрі аерології та охорони праці. Працював старшим науковим співробітником, завідувачем галузевої науково-дослідної лабораторії засобів контролю рудникової атмосфери ГНДЛ-6, доцентом, професором, а з 1998 року - завідувачем кафедри аерології та охорони праці. В 1993 році захистив докторську дисертацію.


Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 83

w512h5121380376664MetroUIPhoneAlt.jpg 0562-472341              konvert3.jpggolinkongu@gmail.com              konvert3.jpgholinko.v.i@nmu.one

Вніс значний внесок в розвиток наукових основ контролю параметрів та складу рудникової атмосфери. Ним розроблені нові методи та технічні засоби для контролю параметрів та складу рудникової атмосфери (запиленості і швидкості руху повітря, концентрації метану, кисню тощо).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників».

За результатам досліджень опублікував більше 250 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручники та 15 навчальних посібників, у тому числі 8 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Основні наукові публікації:

1. Голинько В.И., Котляров А.К.

Контроль взрывоопасности среды в горных выработках и оборудовании угольных шахт. Монография. - Днепропетровск: изд-во «Лира», 2010. - 368 с.

2. Устименко К.К., Шиман Л.П., Голинько В.И.

Безопасность процессов утилизации ракетных двигателей твердого топлива. Монография. Д.: «Лира», 2011. - 384 с.

3. Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко В.В.

Контроль взрывоопасности горных выработок шахт: Монография. - Днепропетровск: Наука и образование, 2004. - 208 с.

4. Голінько В.І.

Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін; за ред. В.І. Голінька. Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 235 с.

5. С.М. Смоланов, В.1. Голінько, Б.А. Грядущий.

Основи гірничорятувальної справи (навчальний посібник для студентів гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів). - Дніпропетровськ, Видавництво НГУ - 2002. - 267 с.

6. Голінько, В.І.

Охорона праці в галузі. Машинобудування та матеріалообробка [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 260 с.

7. Голінько В.І.

Практикум з охорони праці [Текст] : навч. посібник / В.І. Голінько, С.І. Чеберячко; за ред. В.І. Голінька. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 270 с.

8. В.І. Голінько, І.О. Лутс, О.О. Яворська. Дослідження повітряного та пилового балансу в похилому стовбурі шахти №9-10 Марганецького гірничо-збагачувального комбінату. Науковий вісник НГУ, 2012, №3, стор. 98

9. В.І. Голінько, Котляров О.К. До питання про використання малоінерційних датчиків швидкості в системах вибухозахисту. Науковий вісник НГУ, 2010, №2, стор. 29

текст статті PDF (рос.)

10. В.І. Голінько., Котляров О.К. Використання малоінерційних датчиків метану в системах автоматичного газового контролю Науковий вісник НГУ, 2010, №4, стор. 68

текст статті PDF (рос.)

11. Голінько В.І., Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І. Оцінка впливу опору респіраторів диханню на працездатність людини. Науковий вісник НГУ, 2007, №9, стор. 85

Підручники, посібники, монографії

Міжнародна діяльність

© 2006-2019 Інформація про сайт