Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОПЦБ одна строка_2.jpg

news3.jpg

zoom-logo.pngЗгідно з програмою онлайн візиту експертної групи до НТУ "Дніпровська політехніка" відбудеться відкрита зустріч 18.06.2020 о 12:00. О 11:55 відбудиться налаштування технічних засобів відеозв’язку. Таким чином заходити на зустріч необхідно в період з 11:55 до 12:00, оскільки з 12:00 вже буде запис зустрічі.

Підключитися до конференції: Zoom

Идентифікатор конференції: 750 2360 9510

Пароль: 263


2.jpg
Студентський проєкт SMART БЕЗПЕКА
публікації.jpg

п/п

Автор

Назва наукової праці

1.

Евстратенко И.А.,Кривцун Г.П., Лебедев Я.Я.

Статья. "Современные способы, средства повышения аэродинамического качества вентиляционных сетей железорудных шахт". Тезисы доклада научной конференции "Неделя горняка" 2008 г. МГГУ, Москва

2.

Артюшенко Т.А., Колесник В.Є.

Тези докладу. "Влияние параметров конституции регулятора на величину его управляющего воздействия".

Тези 5 Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів " Сучасні проблеми екології та геотехнологій" 19-22 березня 2008 р. Житомир, 2008-480 с. С.443-444

3.

Голінько В.І

Устименко Є.Б.

Экономические аспекты утилизации твердого ракетного топлива методом открытого сжигания Мат. міжнар. наук.-пр. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України». – Д.: НГУ, 2008. – Т.1.‑ С. 171-173.

4.

Голінько В.І

Устименко Є.Б.

Экологические последствия ликвидации смесевого твердого ракетного топлива методом открытого сжигания Мат. міжнар. наук.-пр. конф. "Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів" ». Д.: НГУ, 2008. – С. 205-207

5.

Голинько В.И., Устименко Е.Б.

Экологические последствия ликвидации смесевого твердого ракетного топлива методом открытого сжигания Матеріали міжнар. наук.-практ. конф "Екологічні проблеми техногенно-навантажених регіонів" ». Д.: НГУ, 2008. – С. 205-207

6.

Чеберячко С.І. Радчук Д.І. Чеберячко Ю.І.

Исследование влияния толщины фильтрующего слоя, диаметра волокон и плотности упаковки на основные показатели фильтрующих элементов Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції " Охорона праці та соціальний захист працівників", 19-21 листопада 2008 р. м.Київ

7.

Кривцун Г.П. Евстратенко И.А.,Лебедев Я.Я. Микрюков С.Б.

Современные способы и средства повешения аэродинамического количества вентиляционных сетей железорудных шахт. Междунородный научный семинар «Неделя горняка 2008», М.:МГУ 2008.

8.

Н.Ф. Кременчуцкий, О.А. Муха, Е.В. Столбченко

стаття. Расчетное обоснование параметров вентиляционных систем местного проветривания. Тези міжнародної конференції 13-15 жовтня «Форум гірників-2008». Тези міжнародної конференції 13-15 жовтня «Форум гірників-2008», Д.:Національний гірничий університет, 2008.

9.

Белоножко А.В., Фрундин В.Е.

Исследование работоспособности термокаталитических датчиков метана при аварийных загазированиях шахт Матер. межд. науч.-практ. конф. «Школа подземной разработки». Д.: Национальный горный университет, 2008. – С. 225-229.

10.

Чеберячко Ю.И.

Особенности оценки пылевой нагрузки горняков при наличии респираторов

Науковий вісник НГУ 2008 № 7 с 22-26

11.

Чеберячко Ю.І. Радчук Д.І. Назарко Н.О.

Аналіз та розробка конструкцій фільтрувальних елементів до респіратору РПА

Науковий вісник НГУ 2008 № 10 с 53-56

12.

Чеберячко Ю.І. Радчук Д.І. Назарко Н.Н.

Перспективи подальшого розвитку конструкцій фільтруючих елементів до респіратору багаторазового використання Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції " Охорона праці та соціальний захист працівників", 19-21 листопада 2008 р. м. Київ

13.

Плахотник В.В. Чеберячко С.І. Чеберячко Ю.І.

Пути совершенствования полумаски к респиратору РПА Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції " Охорона праці та соціальний захист працівників", 19-21 листопада 2008 р. м.Київ

14.

Голінько В.І. Чеберячко С.І. Плахотник В.В.

Оценка влияния конструкции полумаски одноразовых респираторов на их основные показатели Науковий вісник НГУ 2008 № 10 с 64-68

15.

Н.Ф. Кременчуцкий, О.А. Муха, Е.В. Столбченко

Стаття. Обоснование параметров дегазации шахт при реконструкции Науковий вісник НГУ, №3,2008 с 65-69

16.

Евстратенко И.А.-КТН, Кривцун Г.П.-КТН, Лебедев Я.Я.-КТН

Статья. Способы и средства улучшения условий труда и повышения его безопасности на железорудных шахтах Украины. Сборник материалов Международной научной конференции " Охорона праці та соціальній захист працівників", Київ, 2008

17.

Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Муравейник В.І.

Стаття. Підземний комплекс для рятування працівників при пожежах та вибухах в шахтах. Науковий вісник НГУ, №7, 2008 с.73-77

18.

Курносов С.А.,Сеащева Е.А., Слащев И.Н., Коваль Н.В., Иконников М.Ю.

Использование зональной дезинтеграции при разработке параметров схем дегазации Геотехнічна механіка:Міжвід. Сб.наукових праць. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.-Дн-вськ,2008.-вип.80-С265-269

19.

Кривцун Г.П. Евстратенко И.А.,Лебедев Я.Я. Микрюков С.Б.

Способы и средства улучшения условий труда и повышения его безопасности на железорудных шахтах Украины. Міжнародна наукова конференції «Охорона праці та соціальний захист працівників»-К.:НДІ Охорони праці 2008.

20.

Голінько В.І

Кузьминов К.В.

Яворская Е.А.

Пути повышения эффективности вентиляции марганцевых шахт Збірник матеріалів міжнар. конф. «Охорона праці та соціальний захист працівників» Київ.: НТУУ «КПІ», 2008.

21.

Голинько В.И., Котляров А.К.

Совершенствование средств контроля высоких концентраций метана Матер. межд. науч.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: Национальный горный университет, 2008. – С. 176-181.

22.

Устименко Е.Б., Голинько В.И.

Оценка экологических последствий использования эмульсионных взрывчатых веществ марки «ЕРА» с компонентами смесевого твердого ракетного топлива Матер. межд. науч.-практ. конф. «Школа подземной разработки». – Д.: Национальний горный университет, 2008. – С. 272-277.

23.

Н.Ф. Кременчуцкий, О.А.Муха, Е.В. Столбченко

Стаття. Определение параметров вентиляционной системы местного проветривания при двух и трех параллельных гибких трубопроводах Науковий вісник НГУ,

№10 ,2008

24.

Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Пугач І.І., Пугач С.І.,Столбченко О.В.

Тези доповідей. Розрахунок провітрювання тупикових виробок при двох і трьох паралельних трубопроводах. Тези конференції.

Школа подземной разработки материалы международной научно-практической конференции, Днепропетровск-Ялта,2008

25.

Лебедев Я.Я., Евстратенко И.А., Кривцун Г.П., Микрюков С.Б.

Способы и средства повышенния эффективности и надежности вентиляционных режимов железрудных шахт. Тезисы доклада научной конференции"Неделя горняка" 2008 г,МГГУ,Москва.

26.

Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Назаров С.Б.

Теза доклада. Способы и средства кондиционирования рудничного воздуха без применения холодильных машин. 3 Міжнародна науково-технічна конференція "Промислова безпека та охорона праці - 2008 Проблеми. Перспективи. 5-9.10.2008- Ялта 2008.

27.

Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Пугач І.І.,Пугач С.І.,Столбченко О.В.

Cтаття. Определение параметров вентиляционных систем при использовании вентиляторов местного проветривания Науковий вісник НГУ, №2 , 2008

28.

Муха О.А.,

Пугач І.І.

Тези доповідей. Визначення ефективності роботи дегазаційної системи в процесі її експлуатації Школа подземной разработки материалы международной научно-практической конференции, Днепропетровск-Ялта,2008

29.

Чистюхин В.В., Алексеенко С.А., Назаров С.Б.

Теза доклада. Совершенствование спасательных работ при подготовке и отработке длинных выемочных участков. 3 Міжнародна науково - технічна конференція "Промислова безпека та охорона праці - 2008 Проблеми. Перспективи. 5-9.10.2008- Ялта 2008.

30.

Клочков В.Г.

Коваль А.И.

Дудник А.В.

Муха О.А.

Пугач И.И.

Обоснование рациональной технологической схемы комплексной дегазации на примере филиала ОАО «Павлоградуголь» шахты «Западно-Донбасская» Науковий вісник НГУ №1 2008 С. 41–46.

31.

Голінько В.І

Білоножко О.В.

Котляров О.К.

Совершенствование стационарных средств контроля взрывоопасности газовых смесей Разработка рудных месторождений: Научн.-техн. сб. – 2008. Вып. 92

32.

Голінько В.І

Зачем бороться с техникой безопасности

Технополіс, №9. – 2008. ‑ С. 34-37

33.

Голинько В.И., Котляров А.К., Белоножко А.В.

Совершенствование стационарных средств контроля содержания метана Горный информационно-аналитический бюллетень Москва, МГГУ, 2008 - №3, с. 213-216

34.

Муравейник В.И., Алексеенко С.А., Булгаков Ю.Ф., Шайхлисламова И.А., Король В.И.

Теоретические основы и практика оперативного прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах. Науковий вісник НГУ, № 9, 2008.- С.46-50.

35.

Бойко В.А.

"Problems of environment protection from emissions of mine myhane"

Simulation and Assessment of Chemical processes in a Multiphase Environment.NATO, Environmental Security, Pages 369-377. Springer Science - Business Media B.V. 2008

36.

Лебедев Я.Я.,Кузьминов К.В., Яворская Е.А.

Исследование способов и средств снижения воздуха на марганцевых шахтах. Збірник наукових праць НГУ № 30,2008 рік, стор.262-272

37.

Голінько В.І

Білоножко О.В.

Исследование процессов накопления продуктов термической деструкции углеводородов на поверхности термоэлементов

Науковий вісник НГУ 2008. – №7

38.

Голинько В.И., Белоножко А.В.

Исследование процессов накопления продуктов термической деструкции углеводородов на поверхности термоэлементов

Науковий вісник НГУ. 2008. – №7. – С. 60-65.

39.

Бойко В.А.

Бойко О.А. Логунов Д.М.

Способы и средства нормализации микроклимата подготовительных выработок, проводимых на глубоких горизонтах шахт Донбасса Форум гірників 2008 Матеріали міжнародної конференції, рудникова аерологія та безпека праці, с.18-29,2008. Дніпропетровськ

40.

Бойко В.А Бойко А.В.

Энерготехнологические аспекты нормализации микроклимата горных выработок при строительстве и эксплуатации глубоких шахт Донбасса Форум гірників 2008, Матеріали міжнародної конференції, рудникова аерологія та безпека праці, с.7-19,2008. Дніпропетровськ

41.

Бойко В.А. Шашенко А.Н.

Способы и средства формирования теплоуравнивающей рубашки подготовительной горной выработки глубокой угольной шахты Форум гірників 2008, Матеріали міжнародної конференції, Геомеханіка і геомеханічний моніторинг при підземному будівництві, секція "Будівництво і експлуатація підземних споруд" с.143-155,2008. Дн-вськ

42.

Голінько В.І

Котляров О.К.

Білоножко О.В.

Разработка методов контроля метана, обеспечивающих работоспособность анализаторов при аварийных загазированиях горных выработок шахт Матер. міжн. конф. Форум гірників - 2008».

Д.; НГУ. – 2008

43.

Лебедев Я.Я.

Евстратенко И. А.

Кривцун Г.П.

Способы и средства улучшения условий труда и повышение его безопасности на железорудных шахтах Украины Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Охорона праці та соціальний захист працівників», 19-21 листопада 2008 року, м. Київ. – К.: НТТУ «КПІ», 2008. – С. 124-128.

44.

Голінько В.І.,

Іконніков М.Ю.

Прогнозування "сплесків" концентрації метану при диспет червоному управлінні провітрюванням видобувних дільниць

Тези 5 Міжнародної наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів " Сучасні проблеми екології та геотехнологій" 2009

45.

Литвиненко А.А., Юрченко А.А.

Захист атмосферного повітря від пилогазових викидів залізорудних шахт після масових вибухів III Міжнародна науково-практична конференція «Школа підземної розробки». Дніпропетровськ, 2009, 13 – 19 вересня.

46.

Алексеенко С.А., Муравейник В.И., Булгаков Ю.Ф

Способ прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах и рудниках. Форум гірників – 2009. Матеріали міжнародної конференції «Підземні катастрофи: моделі, прогноз, запобігання» [газодинамічні прояви гірського тиску у вугільних шахтах; гірські удари при видобутку корисних копалин; пожежі, вибухи газу і пилу, прориви води у підземні виробки]. Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 216-223, 30.09-03.10.2009р

47.

Кременчуцький М.Ф.

Муха О.А.

Пугач И.И

Пугач С.И

Столбченко О.В.

Визначення параметрів вентиляційної системи при використанні паралельних трубопроводів

Науковий вісник НГУ №1 2009 С. 23–25.

48.

Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Столбченко О.В., Полякова О.В.

Обґрунтування параметрів вентиляційних систем місцевого провітрювання Матер. науково-практичної конф. «Форум гірників 2009».Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009.

49.

Столбченко О.В.

Розрахунок вентиляційних систем місцевого провітрювання при роботі вентиляторів на два трубопроводи

Збірник праць геотехнічна механіка,2009.№ 11 с 152-153

50.

Бойко В. А., Бойко О. А.

Способ и средства нормализации микроклимата горных выработок глубоких шахт в период их строительства Збірник наукових праць національного гірничого університету

Науковий вісник НГУ 2009 №32, с.214-225,

51.

Іщенко К.С.; Кратковський І.Л.,

Исследование влияния микроструктуры на разрушение метасоматических горных пород;Міжнародна конференція “Форум гірників – 2009”, Матеріали Міжнародної конференції, (Дніпропетровськ 30 вересня - 03 жовтня 2009) М-во освіти та науки, Національній гірничий університет – Д.: Національний гірничий університет, 2009.– С. 100-109.

52.

Іщенко К.С., Іщенко О.К

Повышение эффективности способов управления взрывным разрушением крепких напряженных пород в глубоких шахтах

Уголь. – 2009. Росія, м. Москва,– №2. – С.9-12.

53.

Г.П. Кривцун, І.А. Євстратенко, Я.Я. Лєбєдєв, С.Б. Мікрюков.

Способи та засоби підвищення ефективності та надійності вентиляційних режимів залізорудних шахт

Форум гірників 2009. НГУ, Збірник доповідей.

54.

Вобліков В.Л., Пятков В.В.

Система моніторингу температури повітря підземного вин заводу

Збірник статей «Виноробство в Криму» - Інститут виноградарства та виноробства «Магарач», 2009.

55.

В.Е.Колесник, Т.А.Артюшенко, А.С.Ищенко

Совершенствование конструкции шахтного регулятора расхода воздуха парашютного типа

Міжнародна Науково-практична конференція «Форум гірників-2009». Дніпропетровськ, 2009, 30 вересня – 03 жовтня.

56.

Лебедев Я.Я Кузьминов К.В., Новикова А.А.

Тепловая защита приводного барабана ленточного конвейера

Науковий вісник НГУ 2009, №11. – С. 52 – 55.

57.

В.Е. Колесник, С.І. Чеберячко, Д.І. Радчук, Н.С. Литвин

Оцінка достовірності результатів експериментальних досліджень протипилових респіраторів

Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 3. – С. 23 – 27. (студентка гр. ГІ -06-04 Н.С. Литвин)

58.

Алексеенко С.А., Булгаков Ю.Ф., Чистюхин В.В., Шайхлисламова И.А.

Повышение эффективности функционирования многоступенчатой системы спасения горняков при авариях в шахтах Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю. Донецьк, 2009. – С.193-199.

59.

Муха О.А.

Пугач И.И

Обґрунтування можливості утилізації метану за умов підвищення ефективності дегазації шахти Матеріали 3 міжнародної науковопрактичної конференції «Школа підземної розробки». – Днепропетровск - Ялта НГУ 2009

60.

Голінько В.І., Яворська О.О., Лебедєв Я.Я.

К вопросу обоснования рациональных параметров элементов вентиляционных сетей марганцевых шахт

Збірник Наукових праць НГУ. 2009. – № 32. ‑ С.254–262.

61.

Голінько В.І., Чеберячко Ю.І..

Розробка програми розрахунку пилового навантаження гірників з урахуванням типу фільтрувального респіратора

Міжнародна наукова конференція «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

12 – 16 травня 2009 р

62.

Голінько В.І

М.В. Шибка, М.Ю. Іконніков, Т.О. Артюшенко

Розробка способу провітрювання й відводу метану з виробки, що погашається на виїмковій дільниці вугільної шахти

Матер. міжнар. конф. «Форум гірників – 2009». Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2009. – С. 20-25.

63.

Бойко В. А., Бойко А.В.

Способ ускоренного формирования теплоуравнивающей рубашки горной выработки глубокой шахты.

Збірник наукових праць національного гірничого університету

№33,том 2, с.113-125, Дніпропетровськ, НГУ, 2009

64.

Голінько В.І

Котляров А.К., Белоножко А.В.

Исследования термокаталитических датчиков метана с различными тепловыми режимами чувствительных элементов

Матер. міжн. конф. “ Форум гірників-2009».

Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 7-14.

65.

Півняк Г.Г.

Голінько В.І

Підвищення якості підготовки майбутніх гірничих інженерів з питань безпеки праці – задача сьогодення

Технополіс

№3. – 2009. ‑ С. 34-37

66.

Бойко В. А., Бойко А. В.

К вопросу о выборе способа и средств нормализации тепловых условий в подготовительных горных выработках глубоких шахт Донбасса в период их проходки.

Збірник наукових праць національного гірничого університету

№32, с.193--206, Дніпропетровськ, НГУ, 2009

67.

Голінько В.І

Котляров А.К.

Повышение быстродействия термокаталитических анализаторов метана

Науковий вісник НГУ. 2009. ‑ №.12 ‑ С. .26-29.

68.

Голинько В.И,

Лебедев Я.Я.

Яворская Е.А.

К вопросу обоснования рациональных параметров элементов вентиляционных сетей марганцевых шахт

Збірник наукових праць НГУ. 2009. – № 32. – С. 254-262.

69.

Голинько В.И., Котляров А.К.,

Улучшение динамических характеристик термокаталитических анализаторов метана

Міжн. конф. «Форум гірників-2010».Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 226-234.

70.

Бойко В. А., Бойко О. А

Проблема нормализации микроклимата глубоких шахт Донбасса, способы и средства ее решения.

Материалы международной конференции “Форум горняков 2009”,

секция “Строительство шахт и подземных сооружений”, с.142-153

71.

Алексеенко С.А., Булгаков Ю.Ф., Мельникова Я.В., Муравейник В.И., Шайхлисламова И.А.

Спасение шахтеров при пожарах в длинных тупиковых выработках.

Безопасность горных предприятий: Сборник научных трудов по материалам симпозиума «Неделя горняка-2009».

12 выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Том 12, 2009.- С.282-293.

72.

Бойко В. А., Бойко О. А

Разработка способа и средств формирования теплозащитной оболочки горных выработок глубокой шахты и оценка влияния ее параметров на теплоприток из горного массива.

Материалы международной конференции “Форум горняков 2009”, секция “Рудничная аэрология и безопасность труда ”, с.57-73

73.

Голинько В.И,

Лебедев Я.Я.

Яворская Е.А.

Оценка эффективности вентиляционных сетей марганцевых шахт

Материалы Международной научно-практической конференции «Школа подземной разработки».

2009. – С. 167 – 184.

74.

Алексеєнко С.О.,Булгаков Ю.Ф., Чістюхін В.В., Шайхлісламова І.А.

Повышение эффективности функционирования многоступенчатой системы спасения горняков при авариях в шахтах

Вісті Донецького гірничого інституту. Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю. –

Донецьк: ДонНТУ, 2009.– №1.– С.193-199.

75.

Голинько В.І., Яворская Е.А., Лебедєв Я.Я.

Повышение эффективности использования вентиляционных сооружений

Збірник «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва», Наук. – вироб. збірник Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва,

Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2009. – Вип. 1/(3). – С. 87–96.

76.

Лебедев Я.Я.

Евстратенко И.А.

Кривцун Г.П.

Микрюков С.Б.

Управление вентиляционными режимами шахт и рудников регулированием воздухораспределения в сложных вентиляционных сетях

Науковий вісник НГУ 2010, №1. – С. 44-45

77.

Голинько В.И. Фрундин В.Е.

Почему в Украине электрический ток часто убивает?

Технополис №1(157) 2010 С. 53-55

78.

Лебедев Я.Я., Лутс И.О.

Свойства рудничной пыли марганцевых шахт.

Материалы первой научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых НГУ «Наукова весна – 2010 (25.03.2010 г.)

79.

Я.Я. Лебедев, Е.А. Новикова.

Пути повышения пылевзрывобезопасности конвейерных выработок.

Первая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых НГУ «Наукова весна – 2010 (25.03.2010 г.).

80.

Фрундін В.Ю.,Чеберячко Ю.І., Марченко В.О

Апаратура захисту електричних приладів від пораження електричним струмом в побутових умовах.

Перша науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених

НГУ «Наукова весна - 2010».

81.

Кременчуцкий Н.Ф., Муха О.А., Столбченко Е.В.

Прогноз метанообильности тупиковых выработок

Науковий вісник НГУ. 2010. – №2. – С. 34-36.

82.

Марченко В.Г., Марченко Н.В

Украина и возобновляемые источники энергии

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Том. 2.2010р 19-21

83.

Кривцун Г.П., Марченко В.Г., Коньков Е.Н.

Засоби індивідуального захисту в нафтогазовій промисловості

Перша науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених НГУ «Наукова весна - 2010»

84.

Голінько В.І., Яворська О.О., Лебедєв Я.Я.

К вопросу обоснования рациональных параметров элементов вентиляционных сетей марганцевых шахт /

Зб. наук. праць НГУ № 32, 2009. –Д.: НГУ, 2009. – с. 19-24.

85.

Голинько В.И.

Разработка универсальных широкодиапазонных анализаторов метана

Зб. наук. пр. НГУ. – 2010. – №30. – С. 272-279

86.

Голинько В.И.

К вопросу о повышении быстродействия средств автоматического газового контроля

Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: Сб. научн. тр., Выпуск 28. – Макеевка-Донбасс: МакНИИ. – 2010. – С. 301-314.

87.

Б.Е. Собко, В.В. Марченко

Разработка информационной системы контроля и управления работой горнотранспортного оборудования

Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація принципів Болонського процесу при підготовці і розвитку наукових досліджень у галузі електроенергетики та інформаційних технологій», 2010 р.

88.

Литвиненко А.А., Юрченко А. А.,Сухомлін М.В.

Зниження забруднення атмосфери при масових вибухах в кар’єрах за рахунок вибору раціональних параметрів свердловинних зарядів.

Тези VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій» (Том 2), 24 -26 березня 2010 року. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – с. 173-174

89.

Голинько В.И., Лебедев Я.Я., Новикова Е.А.

Определение концентрации пыли с учетом дисперсности частиц, образовавшихся при добыче и транспортировке угля

Міжн. конф. «Форум гірників-2010».

Д.: Національний гірничий університет, 2009. – С. 208-218.

90.

V.I. Golinko, S.I. Cheberiachko, V.E. Kolesnik

Protective Efficiency Of Filtering Respirators

Scientific Reports On Resource Issues 2010. – Volume 1. p.473-475

91.

Клочков В.Г., Соколенко А.В.

Переработка отходов горнодобывающей промышленности

Перша науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених

НГУ «Наукова весна - 2010»

92.

Лебедев Я.Я.

Кузьминов К.В., Яворская Е.А.

Исследование основных вентиляционных параметров в параллельных выработках марганцевых шахт

Науковий вісник НГУ 2010, №1. – С. 40-43

93.

V.I. Golinko, S.I. Cheberiachko, V.E.Kolesnik

Protective Efficiency Of Filtering Respirators

Scientific Reports On Resource Issues –

2010. – Volume 1. p.473-475

94.

Иконников Ю.Р. , Слащева Е.А. , Иконников М.Ю.

Влияние посадок основной кровли на всплески выделения метана в горные выработки

[Текст] / Ю.Р. Иконников, Е.А. Слащева, М.Ю. Иконников

Зб. наук. праць НГУ. – Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. – № 35, т.2. – С. 107-114

95.

Голінько В.І., Чеберячко Ю.І., Радчук Д.І., Чеберячко С.І.

Розрахунок пилового навантаження працівників гірничих підприємств з урахуванням типу протипилового респіратора

Технополис №3(159) 2010 – С. 37-39

96.

Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Пугач І.І., Пугач С.І., Столбченко О.В.

Визначення параметрів вентиляції тупикових виробок

Науковий вісник НГУ. 2010. – №4. – С. 72-75.

97.

Марченко В.Г., Марченко Н.В,

Проблемы оценок и управления экологическими рисками на предприятиях ТЭК Днепропетровска

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Том. 2. 2010р, 17-19

98.

В.І. Голінько, К.В. Кузьмінов,

Я.Я. Лебедєв, О.О. Яворська

Обоснование основных аэродинамических параметров венти-ляционных сооружений марганцевых шахт.

Разработка рудных месторождений:

Научн.-техн. сб. – 2010. − Вып. 97. – С. 222–225.

99.

Алексеенко С.А.

Совершенствование системы противоаварийной защиты шахт и рудников.

Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы ХХІІ

Международной науч.- практ. конф.Ч.2, М.: ВНИИПО, 2010, С.143-146.

100.

В.І. Голінько, О.О. Яворська, Я.Я. Лебедєв.

Исследование основных вентиляционных параметров в пара-ллельных выработках марганцевых шахт

. Науковий вісник НГУ. 2010. − №1. − С. 40-44.

101.

Алексеенко С.А.

Установка для спасення людей при авариях в горнах выработках шахт и рудников.

Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы ХХІІ

Международной науч.- практ. конф.Ч.2, М.: ВНИИПО, 2010, С.140-143.

102.

Безщасний О.В.

Деревягина Н.И.

Расчет на персональном компьютере депрессии шахт

Наукова весна -2010.Збірник праць. НГУ, 2010

103.

Пугач И.И., Муха О.А., Панченко А.А.

Влияние типа крепления горных выработок на эффективность работы главной вентиляционной установки шахты

Матер. міжнародної конф. «Форум гірників 2010».

Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 264-269.

104.

Кременчуцький М.Ф., Муха О.А., Столбченко Е.В., Пугач С.І., Пугач І.І.

Метод розрахунку параметрів вентиляційних систем провітрювання тупикової виробки при використанні жорстких трубопроводів

Д.: Науковий вісник Н Г У, 2010.№3. С. 50-54

105.

V. Golinko, S. Cheberiachko & Y. Cheberiachko

Effect of design of half – mask respirators on their key qualities

New techniques and technologies in mining

School of Unederground Mining 2010 p. 151-155

106.

Котляров А.К., Фрундин В.Е.

Эксперементальное исследования термокондуктометрического датчика с неизолированным сравнительным элементов

Матер. межд. науч.-практ. конф. «Школа подземной разработки».

Д: Национальный горный университет, 2010

107.

В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, Новикова Е.А.

Определение концентрации пыли c учётом дисперсности частиц, образовавшихся при добыче и транспортировке угля.

Матер. межд. науч.-практ. конф. «Школа подземной разработки».

Д: Национальный горный университет, 2010.

108.

Я.Я. Лебедев, Е.А. Яворская.

Обоснование схем вентиляции для проветривания марганцевых шахт.

Материалы Международной научно-практической конференции

«Школа подземной разработки». – 2010.

109.

Булгаков Ю.Ф., Алексеенко С.А., Муравейник В.И., Шайхлисламова И.А.

Способ выявления признаков потенциальных аварийных ситуаций и аварий в угольных шахтах

Вісті Донецького гірничого інституту.

Всеукраїнський науково технічний журнал гірничого профілю, Донецьк, 2010, №2 – С.152-156

110.

Чеберячко С.И., Чеберячко Ю.И.

К вопросу выбора средств индивидуальной защиты органов дыхания для условий горнорудных предприятий

Металургическая и горнорудная промышленность. –

2010. - №2 – С.247-252

111.

Пугач И.И., Муха О.А., Панченко А.А.

Влияние типа крепления горных выработок на эффективность работы главной вентиляционной установки шахты

Матер. міжнародної конф. «Форум гірників 2010». –

Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 264-269.

112.

Кузьминов К.К., Яворська О.О., Лебедєв Я.Я

Обоснование параметров устройств для снижения утечек воздуха на марганцевых шахтах

Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць/ ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 89. – с. 191 – 197.

113.

Голинько В.И., Чеберячко С.И.

Влияние конструкции полумаски одноразовых респираторов на их основные показатели

Металургическая и горнорудная промышленность. 2010. - №3 – С.132-135

114.

Голинько В.И.

Влияние водяных паров на взрывчатые свойства метано-воздушных смесей

Матер. ХХII межд. науч.-практ. конф. “Актуальные прблемы пожарной безопасности».

Ч.1– М.: ВНИИПО, 2010. – С. 149-151

115.

Кременчуцкий Н.Ф., Муха О.А., Столбченко Е.В.

Определение концентрации метана в исходящей струе тупиковой выработки

Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць

Ін-т Геотехнічної механіки ім.. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип 90. – С. 160-166.

116.

Голинько В.И., Лебедев Я.Я. Кузьминов К.В., Яворская Е. А.

Обоснование основных аэродинамических параметров вентиляционных сооружений марганцевых шахт

Разработка рудных месторождений:

Научн.-техн. сб. – Кривой Рог. – 2010. Вып. 93. – С. 210–217.

117.

Шайхлисламова И.А., Алексеенко С.А., Муравейник В.І.

Рациональные технические решения по улучшению тепловых условий на рабочих местах глубоких шахт

Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2010».

Д.: Національний гірничий університет, 2010.- С.239-246

118.

А.В. Зберовский, В.В. Марченко, К.М. Бас, И.А. Таран

Разработка автоматизированной системы мониторинга охраны труда водителей карьерных автосамосвалов

Збірник наукових праць

НГУ № 33, 2010 р., Том 2 с.133-140

119.

В.В. Марченко, И.С.Русак

Особенности влияния скорости движения на психоэмоциональное состояние водителей большегрузных карьерных автосамосвалов в условиях Вольногорского ГМК

Збірник наукових праць

НГУ №34, 2010 р., с. 234–241

120.

Б.Е. Собко, А.В. Зберовский, В.В. Марченко

Розробка системи дистанційного контролю продуктивності роторних екскаваторів

Збірник наукових праць

НГУ №35 т.2 2010 р., с. 110-117

121.

Шайхлисламова И.А., Алексеенко С.А., Муравейник В.И., Булгаков Ю.Ф.

Рациональные технические решения по улучшению тепловых условий на рабочих местах глубоких шахт

Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників» - 2010». – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 239-246.

122.

Кузьминов К.В., Лебедев Я.Я., Яворская Е.А.

Обоснование параметров устройств для снижения внешних утечек воздуха на марганцевых шахтах

Межвед. сб. научн. тр. ИГТМ, 2010–

Дніпропетровськ: – 2010. – вып. 54. – С. 254-262.

123.

Муха О.А., Пугач И.И., ПанченкоА.А.

Оценка эффективности применения отпорной податливой крепи при проветривании горных выработок шахты «Днепровская» ОАО «Палоградуголь»

Матер. IV міжн. науково-практичної конф. «Школа підземної розробки». – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 232-240.

124.

В.И. Голинько, Я.Я. Лебедев, Новикова Е.А.

Анализ процесса пылеобразования при добыче и транспортировке полезных ископаемых.

Материалы Международной научно-практической конференции

«Школа подземной разработки». – 2010. – С. 126 – 135.

125.

Яворська О.О., К.В. Кузьмінов,

Я.Я. Лебедєв

Обоснование параметров для снижения внешних утечек воздуха на марганцевых шахтах

Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць/ ІГТМ ім. М.С. Полякова НАН України. –

Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 90. – с. 101 – 114.

126.

Юрченко А.А.

Колесник В.Е.
А.А.Литвиненко

К вопросу определения высоты подъёма железорудной пыли при массовом взрыве в карьере с учётом дисперсности частиц

Збірик наукових праць

НГУ № 34 2010г. с 123-133 том 2

127.

V. Golinko, Е. Yavors’kyy, Ya. Lebedev.

Substantiation of the parameters of elements of mine vent systems while exploiting bedded deposits of horizontal occurrence

Technical and Geoinformational Systems in Mining, 2011

Taylor & Francis Group, London, UK 2011. – p. 131-133.

128.

Лебедев Я.Я., Новикова Е.А., Яворская Е.А.

Исследование интенсивности накопления мелких фракций угля в пространстве под конвейером.

Международная Научно–практическая конференция

«Школа подземной разработки - 2011». Днепропетровск, сентябрь 2011.

129.

Марченко В.В., Кривцун Г.П., Лебедєв Я.Я. Друга

Обґрунтування способів і методів поліпшення умов праці в кабінах водіїв великовантажних кар'єрних автосамоскидів.

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених НГУ. "Наукова весна - 2011"

Дніпропетровськ, березень 2011.

130.

Новикова Е.А., Лебедев Я.Я.

Интенсивность накопления частиц угля в подконвейерном пространстве и влияние их на запыленность воздуха.

Вторая Научно–практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых НГУ "Наукова весна - 2011"

Днепропетровск, март 2011.

131.

Марченко В.В., Лебедєв Я.Я., Кривцун Г.П.

Дослідження процесу виносу шкідливих домішок з підірваної гірської маси в атмосферу робочих площадок кар'єру.

Друга Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених НГУ. "Наукова весна - 2011"

Дніпропетровськ, березень 2011

132.

В.І. Голінько Чеберячко Ю.І.

Використання засобів захисту органів дихання – залог здоров’я гірників

Конференція Науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід»

Д.НГУ 2011. – 50-52 с

133.

Чеберячко Ю.І. Муха В.В,

Аналіз впливу ведення сучасного бізнесу на здоров’я людини

Конференція Науково-практична конференція

«Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід»

Д.НГУ 2011. – 45-47 с

134.

Чеберячко Ю.І. Гариленко В.Ю.

Удосконалення фільтрувальних елементів респіратору РПА-ТД»

Конференція Друга науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених НГУ «Наукова весна - 2011»

Д.НГУ 2011. – 174-175 с

135.

Фрундін В.Ю.Чеберячко Ю.І., Муха В.В

Оцінка впливу смуги обтюрації на ефективність протипилових півмасок

Конференція Друга науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених НГУ «Наукова весна - 2011»

Д.НГУ 2011. – 169-170 с

136.

Чеберячко Ю.І. Муха В.В,

Влияние геометрических параметров на защитную эффективность многоразового пылевого респиратора

Конференція VIII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та геотехнологій», 23-25 березня 2011 року.

Житомир: ЖДТУ, 2011. – 235 с.

137.

Фрундін В.Ю. Чеберячко Ю.І. Муха В.В,

Защитные меры элетробезопасности в быту

Конференція Друга науково-технічна конференція студентів, аспірантів і вчених НГУ «Наукова весна - 2011»

Д.НГУ 2011. – 170-172 с

138.

І.І. Пугач, О.А. Муха.

Определение топологических параметров скважин при дегазации подрабатываемых пологих и наклонных пластов

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Materiały Konferencyjne .

Krakov, 2011, 21.02.-25.02.2011

139.

Голінько В.І., Чеберячко С.І., Наумов М.М.

Розробка автоматизованого комплексу з визначення захисної ефективності протипилових респіраторів

7-я международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании»

Варна, Болгария, 2011. – Т2. – С. 606-609

140.

Сheberyachko S., D. Radchuk.

Research of the electrets’ effect on the fibers of the polypropylene filtering materials

School of underground mining “Technical and geoinformational systems in mining”

London. – 2011. – p.p. 309-311.

141.

Shayhlislamova, S. Alekseenko.

The system of the air cooling of deep mines.

Technical and Geoinformational Systems in Mining. V Между-народная научно-практическая конференция,

Гаспра, АР Крым санаторий «Парус», 02-08.10.2011. – С.105-109.

142.

Яворская Е.А., Лебедев Я.Я., Яворский А.В..

Обоснование параметров элементов шахтных вентиляционных систем при разработке пластовых месторождений

VI Международная Научно–практическая конференция "

Проблемы горного дела и экологии горного производства - 2011". Антрацит, май 2011.

143.

Чеберячко С.И., Радчук Д.И

Анализ клапанов выдоха противопылевых респираторов

Науковий вісник НГУ.

2011. - № 4. – С. 94-98. 2.

144.

Голінько В.І., Наумов М.М., Чеберячко С.І., Радчук Д.І.

Дослідження захисної ефективності вітчизняних одноразових протипилових респіраторів за європейськими стандартами.

Металлургическая и горнорудная промышленность. 2011. -

№5 – С. 118 – 121. 3.

145.

Піщикова Л.О., Янова Л.О., Чеберячко Ю.І., Чеберячко С.І.

Аналіз методик оцінки ризику профзахворювань на гірничих підприємствах

Вісник Криворізького технічного університету Збірник наукових праць – 2011.

– № 27. с. 3 -7.

146.

С.А. Алексеенко, И.А. Шайхлисламова.

Проблемы нормализации тепловых условий в лавах глубоких шахт и пути их решения.

Сучасні проблеми холодильної техніки і технології / Збірник тез докладів 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції,

Одеса, 14-16 вересня 2011 року, - Одеса, Видавн. ОДАХ, 2011. – С.161-166.

147.

Голинько В.И.

Контроль пылевзрывоопасности горных выработок угольных шахт

Пожаровзрывобезопасность –

2011. – №11 ‑ С. 39-44. 3.

148.

Новикова Е.А., Лебедев Я.Я., Клочков В.Г

Обоснование параметров аспирационного укрытия узла перегрузки ленточного конвейера

Науковий вісник НГУ. – Дніпропетровськ: – 2011. –

№ 1. – С. 81 – 84. 2.

149.

Чеберячко И.М., В.Г. Дерюгін, Д.С. Пустовой, Чеберячко Ю.И.

Исследование процесса сушки продуктов обогащения в вихревых аппаратах

Науково-технічний збірник збагачення корисних копалин.

Випуск 47(88) Дніпропетровськ 2011. – с. 157-160

150.

Сheberyachko S., Сheberyachko Y., Naumov M.

Use of dust at coal enterprises.

School of underground mining “Technical and geoinformational systems in mining”

London. – 2011. – p.p. 231-237. 2.

151.

Голинько В.И.

Экологические аспекты использования эмульсионных взрывчатых веществ с продуктами переработки твердых ракетных топлив при взрывных работах

Чрезвычайные ситуации. Промышленная и экологическая безопасность.

2011. ‑ №1-3 ‑ С. 87-96. 2.

152.

N Kremenchutskiy, O Myha & I Pugach

Degassing systems rational parameters selection at coal mines. School of Underground Mining “Geomechanical processes during underground mining”, London-p.p.87-93, 2012

153.

S Cheberyachko, O Yavors’ka &

T. Morozova

Analysis of test methods of determining antidust respirator quality School of Underground Mining “Geomechanical processes during underground mining”, London-p.p.123-126, 2012

154.

Y. Сheberyachko

The estimation of the dust-proof respirators` protective efficiency upon the mining workers` dust load. School of Underground Mining “Geomechanical processes during underground mining”, London-p.p.177-180, 2012.

155.

Голінько В.І. Безщасний О. В.

Інформаційне забезпечення практичної підготовки гірничих інженерів з питань охорони праці/ Збірник тез доповідей Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування, Д.: НГУ, 2012. С. 12-14

156.

Іконніков Ю. Р.

Організаційні заходи при підготовці гірничих інженерів в рамках Болонського процесу / Збірник тез доповідей Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування, Д.: НГУ, 2012. С. 58-61

© 2006-2020 Інформація про сайт