Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.jpg

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:наука2.jpg

  • Дослідження аеродинаміки шахт і рудників (дослідження аеродинамічного опору гірничих виробок шахт і вентиляційних мереж, удосконалювання аеродинамічної якості гірничих виробок, дослідження газового режиму шахт і дегазації вугільних пластів і супутників);
  • Розробка методів і засобів контролю складу й параметрів рудникової атмосфери та газових сумішей у дегазаційних трубопроводах у т.ч.: швидкості руху повітря, вмісту пилу й метану, вмісту кисню й ін.;
Схеми_вентиляції_шахт.JPG
  • Розробка засобів регулювання дебіту повітря в гірничих виробках шахт (регулятори витрати повітря, багатопозиційні регулятори для сполучення гірничих виробок шахт, регулятори парашутного типу й ін.).
  • Розробка наукових основ, обґрунтування параметрів і створення систем керування вентиляцією шахт, рудників, виробок великого обсягу, кар'єрів, а також дегазацією шахт. Оптимізація спільної роботи вентиляторів головного провітрювання (безпосередньо на шахті шляхом проведення планового експерименту).
  • Розробка методів і засобів контролю складу димових викидів теплоенергетичних об'єктів (кисень і гази недопалення).

Схеми вентиляції шахт:

а - центральна, б - флангова, в - дільнична
  • Управління охороною праці (розробка систем управління, моніторингу виробничого травматизму, автоматизованих робочих місць працівників служби охорони праці).
  • Розробка засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих (протипилові респіратори одноразового й багаторазового користування, фільтрувальних елементів для респіраторів багаторазового користування із застосуванням нових фільтруючих матеріалів).
  • Розробка способів і засобів регулювання мікроклімату глибоких шахт. Розробка систем і засобів колективного захисту для порятунку гірників при аваріях у шахтах.

Історія розвитку основних напрямків та досягнення вчених кафедри приведені на відповідних демонстраційних стендах.

© 2006-2019 Інформація про сайт