Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На кафедрі охорони праці та цивільної безпеки розпочато процес узгодження імплементації елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва з роботодавцями в рамках освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та магістрів «Цивільна безпека» задля сприяння реформі публічного врядування. Очікуваними критеріями ефективності виступають ліквідація розриву між рівнем підготовки магістрів та вимогами роботодавців, а також підвищення кваліфікації викладачів та активізація науково-освітнього співробітництва.

a0f31f52b1bd1960cdd2bd4075cc8d79.png
© 2006-2020 Інформація про сайт