Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
DSC05055.jpg

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських олімпіад» та наказу по ДВНЗ «НГУ» кафедра «Аерології та охорони праці» у 2009, 2010 і 2011 роках організовувала та проводила І етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Безпека життя й діяльності людини». (Кількість учасників олімпіади показано на рис. 1)


Всеукраїнська студентська олімпіада «Безпека життєдіяльності» 2012

Всеукраїнська студентська олімпіада «Безпека життєдіяльності» 2013

Всеукраїнська студентська олімпіада «Безпека життєдіяльності» 2014

Всеукраїнська студентська олімпіада з професійно-орієнтованої дисципліни «Безпека життєдіяльності» 2015 м.Рівне

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Основи охорони праці»

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Основи охорони праці»

конференции.jpg

Рис. 1. Кількість учасників, які брали участь у розв'язанні конкурсних завдань на олімпіадах 2009—2011 pp.

Завдання першого туру охоплю­вали основні розділи програми з безпеки життєдіяльності (БЖД). Студентам запропонували теоретичні питання з напрямків, що пе­редбачені програмою з дисципліни «Безпека життєдіяльності», за­твердженої Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України у 2009 р. До теоретичного туру олімпіади було включено пи­тання з медико-біологічної безпеки, психо-соціальних аспектів жит­тєдіяльності людини, визначення рівня ризику травмування тощо.DSC05011.JPG

Завдання теоретичного туру олімпіади містять питання щодо:

— історії виникнення проблем із напряму безпеки життєдіяльності

— людини (БЖД);

— етапів розробки проблем БЖД;

— правових, нормативних та організаційних основ БЖД;

— умов та причинно-наслідкового зв'язку подій, що призвели до травми або загибелі людиниDSC05018.JPG

— таксономії небезпек;

— ризику як фактора потенційної небезпеки;

— індивідуального та соціального ризиків;

— концепції соціального приємного рівня ризику;

— життя та здоров'я людини в умовах існуючого в країні рівня безпеки;

— надійності функціонування системи «людина — машина»;

— характеристик аналізаторів людини;DSC05027.jpg

— психічних характеристик особистості;

— фізіологічних потреб людини;

— основ раціонального харчування;

— факторів, які обумовлюють спроможність людини протистояти небезпеці;

— дії наркотичних речовин;

— соціально-психологічних складових діяльності людини;

— емоційних аспектів життєдіяльності;

— використання елементів теорії інформації;

— екологічної безпеки життя;

— радіаційної безпеки.

Тестові завдання являють собою запитання та кілька варіантів від­повідей на них. Кожний учасник обирає одну або кілька DSC05049.JPGправильних відповідей. Для розв'язання певних завдань треба виконувати нескладні розрахунки.

Практичні завдання складалися з правильного надання допомоги при заданому стані потерпілого та демонстрації навичок проведення реанімації, накладання джгута при кровотечі, іммобі­лізації кінцівки при переломі, застосування аптечки індивідуальної (АІ-2) при шоку та індивідуального перев'язувального пакета при по­раненнях, а також визначення фізичного стану людини.

Результати олімпіади ще раз засвідчили про таке: там, де підготовці студентів приділяють достатньо уваги, показники високі, проте участі в олімпіаді без індивідуальної підготовки не має сенсу. Для цього на кафедрі АОП були знайдені організаційні й матеріальні можливості. Якщо сподіватися тільки на природні здібност студента, досягти високих результатів є практично неможливим. Кращі  студенті отримали заохочувальні грамоти за високий рівень практичних навичок, які вони продемонстрували на олімпіаді. 

DSC05016.JPG

Переможці олімпіади взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади у Сумському державному університеті, зокрема Константінов Єгор Олексійович отримав подяку за активну участь в конференції.

© 2006-2019 Інформація про сайт