Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

IMG_4144.jpg

Шайхлісламова Ірина Анатоліївна

доцент, кандидат технічних наук.

У 2001 р. закінчила Національну гірничу академію України (нині Державний ВНЗ «Національний гірничий університет») за фахом «Розробка родовищ корисних копалин» і вступила до аспірантури при кафедрі аерології та охорони праці (АОП). Тема дисертації: «Поліпшення мікроклімату шахт Донбасу способом перерозподілу тепловологісного потенціалу рудникового повітря». Захистила дисертацію в квітні 2007 року. З 2006 року працювала асистентом, а з травня 2008 року - на посаді доцента кафедри аерології та охорони праці в НГУ.

Наукова діяльність спрямована на поліпшення мікроклімату на робочих місцях в шахтах Донбасу новими енергозберігаючими способами кондиціювання рудникового повітря без застосування холодильних машин. Приймала участь у науково-дослідних роботах із загальною проблемою поліпшення мікроклімату на робочих місцях глибоких шахт. Має більш 50 наукових праці, з них 5 патентів.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 70

(E-Mail): shaix@ukr.net

тел.: 46-90-66

Основні наукові публікації:

1. І.А. Шайхлісламова, В.І. Муравейник. Квантово-польовий підхід до виявлення ознак можливих аварій у шахтах. Науковий вісник НГУ, 2012, №5, стор. 91-95

2. Муравейник В.И. Графо-аналитический метод решения термодинамических задач рудничной аэрологии / В.И. Муравейник, И.А. Шайхлисламова. – Д.: Науковий вісник НГУ, 2011. – №3. – С. 84-88.

3. Шайхлісламова І.А. К вопросу расчета коэффициента нестационарного теплообмена / И.А. Шайхлисламова. - Д.: Науковий вісник НГУ, №9, 2010.- С. 109-111.

4. Муравейник В.И., Алексеенко С.А., Булгаков Ю.Ф., Шайхлисламова И.А., Король В.И. Теоретические основы и практика оперативного прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах. Науковий вісник НГУ, 2009, №9, стор. 46

5. Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Муравейник В.І. Підземний комплекс для рятування працівників при пожежах та вибухах в шахтах. Науковий вісник НГУ, 2008, №7, стор. 73

6. Слизько А.Г. Обоснование параметров рационального использования воды для пылеподавления при транспортировании горной массы / А.Г. Слизько, И.А. Шайхлисламова, А.Б. Олексюк. – Д.: Науковий вісник НГУ, № 3, 2008.- С.35-38.

7. Алексеенко С.А., Шайхлисламова И.А., Зинченко И.Н. Тепловой расчет горных выработок шахт с учетом окислительных процессов. Науковий вісник НГУ, 2004, №10, стор. 74

Міжнародні публікації
© 2006-2019 Інформація про сайт