Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Мое фото 12_.jpg

Іщенко Костянтин Степанович

доцент, кандидат технічних наук.

Після закінчення в 1979 році з відзнакою гірничого факультету НГУ свою трудову діяльність почав на посаді інженера відділу механіки вибуху гірських порід Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, де до теперішнього часу працює на посаді старшого наукового співробітника.

В 1983 році без відриву від виробництва вступив до аспірантури при ІГТМ НАН України, успішно закінчивши її, а в 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Фізичні процеси гірничого виробництва».

За результатами виконаних досліджень в 2008 році отримав звання «Старшого наукового співробітника».

Наукові інтереси пов’язані з вирішенням актуальних проблем вугледобувної галузі України, зокрема – розробкою та вдосконаленням способів попередження миттєвих викидів вугілля, породи і газу, управлінням вибуховим руйнуванням напруженого і викидонебезпечного масиву в забої підготовчих виробок, які проводяться в породних і змішаних масивах гірських порід глибоких горизонтів шахт Донбасу, проблемами управління вибуховим руйнуванням гірських порід складної будови в різноманітних гірничотехнічних умовах як на кар’єрах рудної і нерудної промисловості України, так і на залізорудних, уранових шахтах Кривбасу і СхідГЗК.

Свою наукову діяльність успішно суміщує з викладацькою. З 2005 року і до теперішнього часу працює на кафедрі Аерології та охорони праці на посаді доцента, де викладає курси «Безпека життєдіяльності» та «Основи охорони праці».

Наукові розробки і результати досліджень викладені в більш ніж 90 наукових роботах в т.ч.: в доповідях на республіканських, країн СНД і міжнародних конференціях, має 30 винаходів (авторських свідоцтв СРСР, патентів Росії та України).

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 4, ауд. 70

тел.: 46-97-96

© 2006-2019 Інформація про сайт