Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
IMG_4097.jpg

Чеберячко Юрій Іванович

доцент, кандидат технічних наук.

1984 року народження, у 2006 році закінчив з відзнакою Національний гірничий університет за спеціальністю "Гірниче обладнання" і отримав кваліфікацію інженера-електромеханіка.

У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі Національного гірничого університету, підготував і захистив дисертацію. Рішенням президії ВАК України від 13 жовтня 2010 року Чеберячку Ю.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці.

У 2009 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених. Загальне фото лауреатів з головою комісії Патоном Б.Є. з присудження премії Президента України для молодих вчених.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (ПОСТАНОВА № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 року).

Загальна кількість друкованих праць 41, з них 5 монографій (у співавторстві), 1 конспект лекцій 14 статей у фахових виданнях України (в тому числі 2 статті у закордонних журналах), 14 – тез доповідей на міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та 9 – методчних розробок.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 71

тел.: 373-07-66

веб сторінка: kafedra-aop.at.ua

© 2006-2019 Інформація про сайт