Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
01_2.jpg 01_1.jpg


02_1.jpg

Охорона праці при геологорозвідувальних роботах: навч. посіб. / В.І. Голінько, О.В. Безщасний. - Д.: Національний гірничий університет, 2012.-212 с.

Розглянуто питання, пов’язані з управлінням охороною праці в галузі, аналізом шкідливих та небезпечних виробничих чинників та забезпечення до¬пустимих санітарно-гігієнічних умов праці на підприємствах геологічного про-філю. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки та пожежної безпеки як при польових, так і при камеральних та лабораторних роботах.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми дисципліни «Охорона праці в галузі» і призначений для студентів спеціальностей 04010301 Геологія, 04010302 Гідрогеологія, 04010303 Геофізика, 05030103 Буріння свердловин. Може бути корисним широкому колу читачів, які цікавляться проблемами охорони праці.

00 - 0007_2.jpg

Безпека людини у життєвому середовищі: Навч. посібник /

Голінько В.І., Шибка М.В., Безщасний О.В.

За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.:

Національний гірничий університет, 2008. - 192 с.

У посібнику розглядаються питання правового регулювання у сфері безпеки життєдіяльності, організації безпечних і нешкідливих умов на виробництві та в місці проживання. Значну увагу приділено теоретичним і психофізіологічним аспектам безпечної життєдіяльності, зокрема описано роль умовних і безумовних рефлексів, аналізаторів, функціонального стану в регуляції безпечної поведінки людини та впливу психофізіологічних факторів праці на життєдіяльність.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпека життєдіяльності". Його можуть використовувати студенти у самостійній роботі над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних занять. Посібник може зацікавити широке коло читачів, для яких не байдужі проблеми безпеки життєдіяльності у зв'язку з проживанням у місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовами.

© 2006-2019 Інформація про сайт