Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Бессчастный2.jpg

  Безщасний Олександр Вікторович

доцент, кандидат технічних наук.

У 1968 р. закінчив із відзнакою Дніпропетровський гірничий інститут. В 1969-1971 роках знаходився на дійсній військовій службі на посадах командира взводу, а потім командира роти. У 1973 р. поступив до аспірантури при кафедрі. В 1976 р. захистив кандидатську дисертацію, потім працював асистентом, а з 1979 року - доцентом кафедри аерології та охорони праці.

Вільно володіє французькою мовою. 4 роки працював викладачем в Анабинському університеті республіки Алжир. Викладав дисципліни Protection du travail (охорона праці) і Ventilation des mines ( вентиляція шахт). Опублікував на французькій мові 8 методичних розробок і два підручника.

Зараз викладає дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» студентам геологорозвідувального факультету та дисципліни «Гірничо-комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в гірництві» студентам гірничого факультету. Видав 23 методичних розробок по цим дисциплінам та два підручника. Щорічно під його керівництвом захищається 7– 9 дипломних робіт. Ним розроблено програмне забезпечення для персональних комп’ютерів по розрахунку вентиляції шахт, вибору вентилятора головного провітрювання, розрахунку захисного заземлення, контролю знань по охороні праці. З 1998 р. член Вченої Ради гірничого факультету.

Наукова діяльність пов’язана з оптимізацією вентиляційних параметрів шахт, використанням ПК при вентиляційних розрахунках, створенням автоматизованих робочих місць для спеціаліста з охорони праці, нормалізацією параметрів мікроклімату підземних гірничих виробок. Має більше як 100 наукових робіт, з них 9 у співавторстві зі студентами.

За плідну педагогічну і наукову діяльність має подяки ректора, нагороджений Міністерством вугільної промисловості України знаком Shahter_slava_2_.jpg«Шахтарська слава» ІІ ступеня та знаком Shahter_slava_3_2.jpg «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

Основні наукові публікації:

1. Безщасний О.В., Голінько В.І. Інформаційне забезпечення практичної підготовки гірничих інженерів з охорони праці. Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтенгування: зб.тез доповідей наук. - метод. конференції, 15 – 16 березня 2012р. – Д.:Національний гірничий університет, 2012. – Т.1.

2. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах: навч. посіб. / В.І Голінько, О.В. Безщасний – Д.:НГУ, 2012, – 212 с.

3. Бессчастный А.В., Марченко В.Г., Марченко В.В. Зависимость теплоизбытков подземных сооружений от сезонных колебаний температуры. Збірник наукових праць НГУ. – Д.:ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – №37.

4. Бессчастный А.В., Бредихин А.В. Гармонизация системы управления охраной труда угольной шахты в соответствии с международным стандартом JYSAS 18001:2007. Наукова весна –2011.Збірник праць. НГУ, 2011.

5. Besstchastnyi A., Embarek M.C. Securite des installation electriques. Annaba, 1987, 84p.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 66

тел.: 373-07-81

Підручники, посібники, монографії

© 2006-2019 Інформація про сайт