Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Алексеенко-фото.jpg

Алексеєнко Сергій Олександрович

доцент, кандидат технічних наук.

В 1975 р. закінчив з відзнакою ДГІ і поступив до аспірантури при кафедрі АОП, працював старшим науковим співробітником, асистентом, а з 1984 р. - доцентом кафедри. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію.

Займається дослідженням аерогазодинамічних та термодинамічних процесів в гірничих виробітках шахт при аварійних режимах в шахтних вентиляційних мережах.

Має більше 100 наукових праць, 11 винахідів (зокрема 5 авторських свідоцтв СРСР і 6 патентів України), та 22 методичних рекомендацій та вказівок з викладаємих дисциплін та дипломування студентів. У 2011 році видано монографію «Основи наукових досліджень в геомеханіці» і написано перше видання навчального посібника «Аварійно-рятувальні роботи в шахтах».

Доцент Алексеєнко С.О. є відповідальним за міжнародну діяльність кафедри аерології та охорони праці. У 2005 році за результатами наукових досліджень та опублікованих наукових робіт на 10-й сесії обраний членом міжнародного бюро по гірничий теплофізики при Всесвітньому Гірничому Конгресі, в якому бере постійну участь.

За плідну педагогічну і наукову діяльність у 2010 році нагороджений Міністерством вугільної промисловості України знаком Shahter_slava_3_2.jpg «Шахтарська слава» ІІІ ступеня.

Контакти: пр. Дмитра Яворницького 19, корп. 4, ауд. 70

email: alekseenkoso@mail.ru

тел.: 46-90-66

Основні наукові публікації:

1. А.А. Пилипенко, І.Ф. Дікенштейн, С.О Алексеєнко. Процес утворення вогнегасної концентрації порошку в призабійному просторі при ежекційно-рециркуляційній схемі провітрювання. Науковий вісник НГУ, 2012, №4, стор. 133

2. Алексеєнко С.О., Шайхлісламова І.А., Муравейник В.І. Підземний комплекс для рятування працівників при пожежах та вибухах в шахтах. Науковий вісник НГУ, 2008, №7, стор. 73

3. Муравейник В.И., Алексеенко С.А., Булгаков Ю.Ф., Шайхлисламова И.А., Король В.И. Теоретические основы и практика оперативного прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах. Науковий вісник НГУ, 2009, №9, стор. 46

4. Алексеенко С.А., Масур А.С., Муравейник В.И., Король В.И. Новый энергосберегающий способ регулирования атмосферных условий в лавах глубоких шахт. Науковий вісник НГУ, 2005, №1, стор. 66

5. Алексеенко С.А., Шайхлисламова И.А., Зинченко И.Н. Тепловой расчет горных выработок шахт с учетом окислительных процессов. Науковий вісник НГУ, 2004, №10, стор. 74

Навчальні посібники

Обложка_м2.jpg

Кондиционирование рудничного воздуха: учеб. пос./

В.А. Кузин, С.А. Алексеенко, И.А. Шайхлисламова;

под общ. ред. В.А. Кузина. –

М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т».

Д. : ДВНЗ «НГУ», 2014. – 368 с.

Рассмотрены основные факторы, влияющие на тепловые параметры воздуха при его движении по горным выработкам шахт; приведены основы теории теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом; термодинамические параметры шахтного воздуха; представлены теоретические основы расчёта изменения параметров воздуха в выработках различного назначения: проветриваемых за счёт общешахтной депрессии и вентиляторами местного проветривания; методология изучения и особенности формирования теплового режима в выработках глубоких шахт.

Приведены способы и средства регулирования теплового режима в шахтах и рудниках; способы и средства подогрева воздуха, подаваемого в шахту в зимний период времени; средства противотепловой защиты горнорабочих.

Пособие соответствует программе дисциплины «Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха» для студентов направления подготовки «Горное дело» по отрасли знаний – «Разработка полезных ископаемых» и может быть использовано проектными организациями, при подготовке и повышении квалификации инженерно-технических работников горных предприятий и объединений, а также аспирантами и студентами, обучающимся по направлению «Горное дело».

Завантажити

00 - 0005_2.jpg

Аварийно-спасательные работы в шахтах: Учебное пособие.

Голинько В.И., Алексеенко С.А., Смоланов И.Н.

Рассмотрены вопросы правового регулирования, организации и управления аварийно-спасательными работами, причины, особенности возникновения и протекания различных видов аварий, тактика и технология ведения аварийно-спасательных работ, спасение людей при авариях в горных выработках и медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ.

Пособие соответствует программе курса «Аварийно-спасательные работы» для студентов специальности «Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых (подземная разработка)», специализации «Охрана труда в горном производстве» и может быть использовано при подготовке и повышении квалификации командного состава и специалистов горно­спасательных служб, членов вспомогательных горноспасательных команд и инженерно-технических работников горных предприятий, а также студентов других специальностей, обучающихся по направлению «Горное дело».

Завантажити

00 - 0004_1.jpg

Безпека людини у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник / Б 05 За ред. В.І. Голінька - 4-те вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 161 с.

Наведено класифікацію видів надзвичайних ситуацій. Розгляну! причини виникнення та основні заходи, спрямовані на ліквідацію цих ситуації Значну увагу приділено питанням, пов'язаним з прогнозуванням і оцінювання наслідків надзвичайних ситуацій та діяннями населення в екстремальни умовах. Наведено основні способи та прийоми надання першої допомог потерпілим.

Навчальний посібник відповідає вимогам програми курсу "Безпекі життєдіяльності", Він може бути корисним для студентів під час самостійної роботи над лекційним матеріалом та при підготовці до практичних робіт, Я також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами безпекі] життєдіяльності в місцях з екологічно небезпечними та шкідливими умовам| проживання.

Завантажити

Міжнародні публікації
© 2006-2019 Інформація про сайт