Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
КАФЕДРА АЕРОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ3.jpg 2.jpg

Завідувач кафедрою – Голінько Василь Іванович, інженер-електрик, доктор технічних наук, професор.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників».
Спеціальність – “Гірництво”

Спеціалізація "Розробка родовищ та видобування корисних копалин".

Освітня програма: "Охорона праці в гірничому виробництві".

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру та докторантуру за фахом 05.26.01 - “Охорона праці“.

Освітні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Терміни навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст - 1 рік, магістр – 1,5 років (на базі бакалаврата).

Форми навчання: денна, заочна, скорочена на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.обложка_0.jpg

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за даною спеціалізацією можна отримати кваліфікацію - бакалавр, спеціаліст, магістр, з терміном навчання: бакалавр – 3 роки; спеціаліст - 1 рік, магістр – 1,5 років.

Об’єкт діяльності фахівців – техніка і технології видобутку корисних копалин, система безпеки праці, управляння та організація охороною праці на гірничих підприємствах.

[ На головну ] [ Сторінка завідувача кафедри ] [ Сьогодення кафедри ]

[ Всесвітній день охорони праці ] [ Історія кафедри ] [ Контакти ]

© 2006-2019 Інформація про сайт