Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

metodichki.jpg


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійні програми магістр.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются магістрами за спеціальністью

184 Гірництво спеціалізація «охорона праці»

Аварійно-рятувальні роботи

Вентиляція шахт і рудників

Дегазація родовищ

Дипломування

Курсовий проект з проектування гірничого виробництва

Моніторинг умов праці

Охорона праці в галузі

Пожежна безпека та гірничорятувальна справа

Практика

© 2006-2019 Інформація про сайт