Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

Методичне забезпечення кафедри


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми магістр2.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются магістрами за іншими спеціальностями


Дипломування

Автономність та відповідальність проф. діяльності

Соціальна та екологічна безпека

© 2006-2019 Інформація про сайт