Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

Методичне забезпечення кафедри


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми магістр2.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются магістрами за спеціальністью

263 Цивільна безпека спеціалізація «промислова безпека та охорона праці»

Ергономічний аналіз умов праці

Методика проведення та презентація результатів наукових досліджень

Міжнародне співробітництво в галузі цивільної безпеки

Моделювання надзвичайних ситуацій

Моніторінг умов праці

Оцінка техногенних ризиків

Проектування засобів колективного і індивідуального захисту

Проектування систем захисту від надзвичайних ситуацій

Соціально-економічний моніторинг умов праці

Технічна екпертиза об’єктів підвищеної небезпеки

Управління безпекою, автономність та відповідальність в професійній діяльності

Управління охороною праці та техногенною безпекою

Дипломування

Практика

© 2006-2019 Інформація про сайт