Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

Методичне забезпечення кафедри


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми магістр2.jpg

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Ергономічний аналіз умов праці

Методика проведення та презентація результатів наукових досліджень

Міжнародне співробітництво в галузі цивільної безпеки

Моделювання надзвичайних ситуацій

Моніторінг умов праці

Оцінка техногенних ризиків

Проектування засобів колективного і індивідуального захисту

Проектування систем захисту від надзвичайних ситуацій

Соціально-економічний моніторинг умов праці

Технічна екпертиза об’єктів підвищеної небезпеки

Управління безпекою, автономність та відповідальність в професійній діяльності

Управління охороною праці та техногенною безпекою

Дипломування

Практика

ГІРНИЦТВО

Аварійно-рятувальні роботи

Вентиляція шахт і рудників

Дегазація родовищ

Дипломування

Курсовий проект з проектування гірничого виробництва

Моніторинг умов праці

Охорона праці в галузі

Пожежна безпека та гірничорятувальна справа

Практика

Інші спеціальності

Дипломування

Охорона праці в галузі

Соціальна та екологічна безпека

© 2006-2019 Інформація про сайт