Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

metodichki.jpg

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійні програми бакалавр.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются бакалаврами за іншими спеціальностями

Безпека життєдіяльності

Електробезпека

Дипломування

Основи охорони праці

Правознавство

© 2006-2019 Інформація про сайт