Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

Методичне забезпечення кафедри


Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Освітньо-професійні програми бакалавр.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются бакалаврами за спеціальністью

263 Цивільна безпека спеціалізація «промислова безпека та охорона праці»

Атестація робочих місць за умовами праці

Безпека вибухових робіт

Безпека життєдіяльності

Безпека на транспорті

Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв

Гігієна праці та виробнича санітарія

Експлуатація систем газонафтопостачання

Електробезпека

Контроль умов праці

Медицина надзвичайних ситуацій

Нормативне регулювання цивільної безпеки

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

Основи гірничорятувальної справи

Основи охорони праці

Пожежна безпека

Проектування технічних засобів та заходів безпеки

Промислова вентиляція та кондиціювання повітря

Психофізіологічні основи безпеки праці

Радіаційна безпека

Системи вентиляції гірничих підприємств

Системи очищення повітря від шкідливих речовин

Дипломування

Практика

© 2006-2019 Інформація про сайт