Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичне запезпечення дисциплін

metodichki.jpg

Методичне забезпечення кафедри представлене навчальними посібниками, курсами лекцій та методичними вказівками до виконання лабораторних і практичних занять, курсового і дипломного проектування. Методичні розробки знаходяться в стані постійного оновлення у відповідності до навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.


Освітньо-професійні програми бакалавр.jpg

Перелік дисциплін, що вивчаются бакалаврами за спеціальністью

184 Гірництво спеціалізація «охорона праці»

Аерологія гірничих і промислових підприємств

Аерологія гірничих підприємств

Безпека життєдіяльності

Гігієна праці та виробничого середовища

Гірничо-комп’ютерна графіка

Електробезпека

Комп’ютерні технології в гірництві

Менеджмент охорони праці

Нормативно-правове забезпечення охорони праці

Основи охорони праці

Практика

Промислова вентиляція та кондиціювання повітря

© 2006-2019 Інформація про сайт